NRC staff offload relief kits from delivery trucks to distribute to families in Hazzeh, Eastern Ghouta. These boxes contain the necessities for everyday use (soap, hygiene items, blankets, mattresses, mats, jerry cans, plastic sheets and a plastic washing basin).
Photo: Tareq Mnadili/NRC
Les billedteksten Flyktninghjelpen deler ut esker med blant annet såpe, madrasser, tepper og hygieneartikler i nabolaget Hazzeh i Øst-Ghouta. Foto: Tareq Mnadili/Flyktninghjelpen

Syria er i ruiner: Slik hjelper vi

Publisert 14. mar 2019
Etter åtte år med ødeleggende konflikt, trenger nesten 12 millioner syrere nødhjelp. Vi hjelper syrere gjennom kalde vintermåneder i flere deler av landet.

Øst-Ghouta er et område som ligger utenfor den syriske hovedstaden Damaskus, og som fra 2013 ble kontrollert av ulike opprørsgrupper før syriske regjeringsstyrker tok tilbake kontrollen i området i fjor.

Før krigen i Syria var Øst-Ghouta hjem til nesten to millioner mennesker og kjent for å forsyne markedene i hovedstaden Damaskus med frukt og grønnsaker. I dag er området og dets innbyggere preget av den ødeleggende krigen som har lagt hele nabolag i grus.
 

Families living in Eastern Ghouta begin to collect their relief items to help them get through Syria’s winter. In recent weeks, heavy rains and plummeting temperatures have increased the need for these basic household items.
Photo: Tareq Mnadili/NRC
Les billedteksten Flyktninghjelpen hjelper familier i Øst-Ghouta med å frakte nødhjelpsartikler som skal hjelpe dem gjennom den kalde vinteren. Foto: Tareq Mnadili/Flyktninghjelpen

 
Gir hjelp gjennom vinteren

Denne vinterens kalde temperaturer har rammet mennesker på flukt i landet. Gjennom nødhjelpsresponsen vår i Øst-Ghouta, hjelper vi så godt vi kan ved å dele ut såpe, hygieneartikler, madrasser, tepper og andre nødvendigheter i fire lokalsamfunn.

Les også: Slik skaffer vi telt til over 100.000 på flukt i Syria

Flere familier har nylig vendt hjem til Øst-Ghouta etter å ha flyktet, mens andre ble igjen og levde under beleiring i flere år. Menneskene vi hjelper har opplevd intens konflikt, og mange har blitt drevet på flukt gjentatte ganger. De mangler tilgang til grunnleggende tjenester, og for mange vil det ta år å bygge opp igjen livene sine.
 

NRC Secretary General Jan Egland visits a heavily damaged school in Harasta, Eastern Ghouta. Half the school is totally destroyed.
Photo: Tareq Mnadili/NRC
Les billedteksten Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland besøkte ødelagte skoler i Harasta, Øst-Ghouta, i oktober 2018. Halve skolen er helt ødelagt. Foto: Tareq Mnadili/Flyktninghjelpen

 
Ikke trygt nok å vende hjem

Den åtte år lange konflikten har rammet Syria hardt. 11,7 millioner syrere trenger øyeblikkelig humanitær hjelp. Bare i 2018 ble 1,6 millioner mennesker tvunget på flukt fra hjemmene sine. Totalt er 6,2 millioner syrere på flukt i eget land, og 5,7 millioner har flyktet til nabolandene. Noen syrere har returnert, men de fleste føler ikke at det er trygt enda. 

– Rundt to tredeler av de som trenger humanitær hjelp i Syria bor nå i myndighetskontrollerte områder. I tillegg til restriksjoner myndighetene pålegger hjelpeorganisasjoner, har en rekke giverland vist liten vilje til å øke støtten til nødhjelpsoperasjoner ledet fra Damaskus, sier Carsten Hansen i Flyktninghjelpen. 

Rundt 2,1 millioner syriske barn i skolealder går ikke på skolen. En av fire skoler i Syria har blitt helt eller delvis ødelagt i krigen. 

Les også: Slik hjelper vi syriske barn tilbake på skolebenken
 

Scene of devastation in Eastern Ghouta: the walls full of bullet holes and a hill of rubble. The war passed from here. 
Photo: Tareq Mnadili/NRC
Les billedteksten Rekker av bygninger fulle av kulehull og hauger av bygningsrester er tydelige tegn på krigen som herjet i Øst-Ghouta. Foto: Tareq Mnadili/Flyktninghjelpen

 
En av vår tids største kriser

Fra 12. til 14. mars inviterer EU og FN til en tredje internasjonal konferanse for Syria i Brussel, for å diskutere en av vår tids største kriser. Flyktninghjelpen ber om økt nødhjelp til områder kontrollert av syriske myndigheter, for å møte de enorme behovene. Samtidig må syriske myndigheter fjerne hindringer som hemmer hjelpearbeidet. 

– Mennesker rammet av krig og fordrivelser har lik rett på nødhjelp, uavhengig av om de oppholder seg i myndighetskontrollerte områder eller områder kontrollert av væpnede grupper. Dette burde heller ikke ha noe å si for giverlandene, legger han til. 

Mangelen på grunnleggende tjenester og den usikre situasjonen i store deler av Syria gjør at det er et stort behov for fortsatt støtte, både innenfor landets grenser, men også for de flere millioner syrere som har flyktet til nabolandene.
 

Slik hjelper vi

Flyktninghjelpen hjelper familier i flere deler av Syria gjennom vinteren. I Øst-Ghouta har vi delt ut 3.500 hygienepakker med såpe og andre artikler og 3.500 pakker med tepper, madrasser, vaskefat, jerrykanner og andre nødvendige ting.

Vi gir langsiktig hjelp ved å hjelpe barn tilbake på skolebenken.  Vi samarbeider med lokalsamfunn for å skape trygge skoler og jobber for at barn skal kunne gå på skolen, selv under ekstremt vanskelige forhold. Vi bidrar til at barn og ungdom utvikler den kompetansen de har mistet mens de ikke har gått på skole, og de får sjansen til å ta igjen flere år med tapt læring.

Vi sørger for rent vann, husly og andre grunnleggende tjenester til mennesker på flukt og andre som er rammet av konflikten.

Les mer om arbeidet vårt i Syria her.

 

Støtt vårt arbeid