Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland under et besøk til Afghanistan i høst. Talibans maktovertagelse i Afghanistan har minnet oss på hvor viktig det er at det finnes muligheter for å få beskyttelse når livet er truet. Foto: Enayatullah Azad/Flyktninghjelpen

Vi sender opprop til regjeringen: 5.000 kvoteflyktninger og en ekstra milliard til nødhjelp

Publisert 08. nov 2021
82 millioner mennesker er drevet på flukt i verden i dag. Aldri før har flere mennesker vært nødt til å forlate sine hjem. FNs høykommissær for flyktninger har beregnet at 1,5 millioner vil trenge kvoteflyktningsplass neste år.

– Talibans maktovertagelse i Afghanistan har minnet oss på hvor viktig det er at det finnes muligheter for å få beskyttelse når livet er truet, sier seniorrådgiver i Flyktninghjelpen, Eirik Christophersen.

For å legge press på den nye regjeringen lanserte Flyktninghjelpen derfor et opprop der vi ba om publikums underskrifter for å be regjeringen øke støtten til nødhjelp til mennesker på flukt, samt øke antallet kvoteflyktninger per år til 5.000. 

Dramatiske økninger i behov verden over

Flyktninghjelpens oppfordring er i tråd med en anmodning fra FNs høykommissær for flyktninger i 2017, der verdensorganisasjonen oppfordret Norge til å øke antallet til 5000 på sikt.

Stengte grenser gjennom og utenfor Europa har ført til at et historisk lavt antall mennesker kommer til Norge som asylsøkere. Hittil i år er antallet asylankomster til Norge 1.267, dermed går vi mot det laveste tallet siden 1985.

– Norge har kapasitet til å bidra mer, og mange norske kommuner står klare til å ta imot flere flyktninger. Norge bør nå gå foran og øke antallet kvoteflyktninger vi tar imot via FN. Dette er mennesker som er særlig sårbare og ikke nødvendigvis kan få beskyttelse i nærområdene, sier Christophersen.

Vi ber derfor partiene om å følge FNs anbefalinger og bidra til å sikre flyktningers rettigheter, ved å øke antallet kvoteflyktninger til 5.000 årlig. 

Samtidig er det globalt en drastisk økning i behov for nødhjelp. Rekordmange mennesker må forlate hjemmene sine og alt de har på grunn av krig eller katastrofer. Gapet mellom behov og pengene som er tilgjengelig er voksende – og for familier på flukt betyr dette kutt i matrasjoner og at mange barn i kriseområder står uten utdanningstilbud.

I møte med de økte behovene, ber derfor Flyktninghjelpen den nye regjeringen og dens støttespillere om å bevilge en ekstra milliard for å styrke nødhjelpsarbeidet for mennesker på flukt, og sørge for at flere får den hjelpen de trenger.

Tre uker etter at underskriftskampanjen ble lansert, har nå over 1.500 mennesker skrevet under. Underskriftene ble fredag sendt til utenriksminister Anniken Huitfeldt, utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Underskriftene vil også bli overlevert til partigruppene på Stortinget i forbindelse med deres arbeid med alternativt statsbudsjett.

Solidaritetspott

I Hurdalsplattformen, som ble utarbeidet i starten av oktober, står det at Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil prioritere å ta imot kvoteflyktninger gjennom UNHCR og at antallet skal ses i sammenheng med nivået på asylankomster. Det er positivt at regjeringen signaliserer at de ønsker å prioritere å ta imot kvoteflyktninger, og med dagens lave asylankomster forventer vi at regjeringen nå legger opp til en økning.

I samme plattform lover også regjeringspartiene å bygge opp en solidaritetspott i utviklingsbudsjettet på minst 5 milliarder kroner. Dette for å bedre forholdene for mennesker på flukt og lokalsamfunnene som mottar mennesker som har mistet alt.

– Det er et godt tiltak for å sikre mer rettferdig ansvarsdeling globalt, og det blir spennende å se hva dette kan bidra til, avslutter Christophersen.