Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen.

Afghanistan: Rekordstore nødhjelpsbehov krever økt støtte fra internasjonale givere

Publisert 30. mar 2022
Uttalelse fra Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, om den internasjonale giverkonferansen for Afghanistan 31. mars:

– Denne konferansen gir det internasjonale samfunnet en mulighet til å vise at vi ikke har snudd ryggen til afghanske sivile, men står sammen med dem i nødens time. Krisen i Afghanistan er en av verdens største kriser, og antallet mennesker som sulter og er underernært øker raskt.   

– Den økonomiske krisen siden august 2021 har ført til massive humanitære behov, samtidig som det har gjort hjelpearbeidet vanskelig. Våre arbeidere på bakken er vitner til hvordan dette rammer sårbare mennesker. Mange familier tvinges til å droppe måltider og har ikke råd til utdanning og helsetjenester.

– Det er desperat behov for penger til nødhjelpsarbeidet, og vi forventer at giverland nå graver dypt i lommene for å støtte den afghanske sivilbefolkningen.

– I tillegg må det internasjonale samfunnet forplikte seg til å ta tak i de økonomiske årsakene til den humanitære krisen og bidra til å stabilisere økonomien. Inntil økonomien bedres, må giverland også fortsette å støtte midlertidige tiltak som kan sikre at hjelpearbeidere får tilgang på kontanter i landet.

– Giverland må videre sikre støtte til Afghanistans naboland og ta sin del av ansvaret for å hjelpe dem med å ta imot flyktninger.