Foto: Flyktninghjelpen

Over en million barn i Burkina Faso rammet av stengte skoler

Publisert 21. mar 2023
6 134 skoler og utdanningsinstitusjoner i Burkina Faso er stengt, en økning på over 40 prosent siden slutten av forrige skoleår. Konflikter og vold har drevet nærmere to millioner mennesker på flukt og gjort at nesten én av fire skoler i landet ikke lenger tar imot elever.

Flyktninghjelpen og en rekke andre internasjonale og nasjonale organisasjoner i Burkina Faso ber om økt tilgang til utdanning for barn som er rammet av konfliktene og volden i landet.

– Bare en fjerdedel av barna som er drevet vekk fra skolene sine har fått nye klasserom. De aller fleste er etterlatt uten tilgang på utdanning og dette frarøver dem både en barndom og muligheten til å bli uavhengige voksne, sier Hassane Hamadou, Flyktninghjelpens landdirektør i Burkina Faso.

– Jo lenger denne situasjonen får vedvare, jo vanskeligere blir det å reversere trenden og sikre barnas fremtid. Myndigheten i Burkina Faso, utviklingsorganisasjoner og nødhjelpsorganisasjoner må styrke innsatsen for å stanse denne utdanningskrisen.

Bare to av åtte skoler i den beleirede byen Pama øst i landet er åpne. Seks lærere og fem frivillige underviser over tusen barn.

– Utdanning er en universell rettighet, så vi føler at det er vår oppgave å fortsette arbeidet, men frykten slipper ikke så lett taket. Ofte må vi stanse undervisningen fordi vi hører skuddvekslinger. Forholdene er tøffe, men vi kan og må overkomme utfordringene for å hjelpe barna, sier en av lærerne.

31 000 lærere har blitt rammet av utdanningskrisen og stengte skoler, og av disse har 6 300 så langt fått arbeid i skoler som tar imot et stort antall internt fordrevne barn. Gjenåpningen eller flyttingen av 300 skoler siden januar er et skritt i riktig retning, men det er nå viktig å øke bruken av såkalte «doble skift» i de skolene som er operative, sette opp nye klasserom der det er mulig og sikre at lærere kan gjenoppta arbeidet i områder med mange internt fordrevne.

– Vi er vitner til et akselererende angrep på utdanning. Lærere trues, og foreldre er redde. Barna betaler den høyeste prisen. Når et barn ikke er på skolen, er de mer utsatt for å bli utnyttet, å bli ofre for vold og trafficking, eller rekruttert av væpnede grupper, sier UNICEFs representativ i Burkina Faso, Sandra Lattouf.

– Vi er glade for det effektive samarbeidet med utdanningsministeriet, som bidrar til å styrke tilgangen til utdanning i en vanskelig kontekst. Vi må handle nå for å ikke tape den neste generasjonen og styrke innsatsen for å sikre alternative utdanningsløsninger.

Partene i konflikten må gjøre mer for å beskytte skoler fra angrep og ikke okkupere utdanningsbygg, understreker organisasjonene.