Barn på flukt

10 farer som truer barn på flukt

Hvert 5. sekund drives et barn på flukt. Doaa (10) er ett av disse barna. Hun er på flukt fra krigen i Syria og risikerer å bli utsatt for en rekke farer.

PÅ FLUKT: Doaa (10) flyktet sammen med foreldrene fra IS-kontrollerte områder i Syria. Dette bildet ble tatt av Reuters fotograf Khalil Ashawi da hun krysset en kontrollpost i byen Aleppo i september i år. Doaa og andre syriske barn på flukt risikerer å bli utsatt for en rekke farer. 

10 farer som truer

 

# 1: Doaa risikerer å bli drept

Les billedteksten Lujain Hourani (11) mistet deler av skulderen sin under et flyangrep i hjembyen Homs i Syria. Foto: AP Photo/Hussein Malla/NTB Scanpix.

50.000 barn drept

Mer enn 50.000 barn er drept som følge av krigshandlingene i Syria. Ti ganger så mange har blitt skadet.

Doaa risikerer å lide samme skjebne som Lujain Hourani (11), som mistet deler av skulderen sin under et flyangrep i hjembyen Homs i Syria. I dag bor hun sammen med familien under kummerlige forhold i Libanon.

Nærmere en halv million syrere, eller én av ti, har mistet livet som følge av krigen siden 2011. Om lag 10 prosent av de drepte er barn. Ti ganger så mange har blitt skadet som følge av krigshandlingene. De fleste er drept i direkte krigshandlinger, mens andre har mistet livet som følge av mangel på medisinsk behandling. Kun halvparten av landets sykehus er operative og mange mangler både leger, medisiner og utstyr. Ni av ti leger har enten flyktet, eller de er kidnappet eller drept.

Forventet levealder er redusert med om lag en tredel siden krigen startet og er nå på 55 år. En studie i en flyktningleir i Tyrkia viser at åtte av ti syriske flyktningbarn har opplevd død i familien som følge av krigen.

# 2: Doaa risikerer at skolen hennes bombes

Les billedteksten Denne syriske skolejenta reddet så vidt livet, da skolen hennes i Aleppo ble utsatt for et flyangrep i mai 2015. Foto: REUTERS/Sultan Kitaz/NTB Scanpix.

1 av 4 skoler stengt

Inne i det krigsherjede Syria er hver fjerde skole stengt eller ødelagt av krigshandlinger.

Doaa risikerer at skolen hennes blir bombet. Den syriske skolejenta på bildet reddet så vidt livet da skolen hennes i Aleppo ble utsatt for et flyangrep.

En av fire skoler i Syria har enten blitt ødelagt av krigshandlinger, tatt i bruk som boliger av mennesker på flukt eller tatt i bruk av stridende parter. FN meldte i 2015 om 69 angrep på skoler der 174 barn ble drept.

Barn som mister muligheten til skolegang risikerer å bli tvunget til å arbeide, tvunget til å gifte seg i ung alder, rekruttert av stridende parter eller tvunget til å legge ut på farlige fluktruter.

 

# 3: Doaa risikerer å miste flere års skolegang

Les billedteksten Barn på en skole i Aleppo i januar 2013. Foto: NTB Scanpix

x 5 

Risikoen for å miste skolegang er fem ganger større for flyktningbarn enn for andre barn. Mer enn tre millioner syriske barn får ingen utdanning.

Doaa risikerer å lide samme skjebne som de over to millioner barna som er uten skoletilbud inne i det krigsherjede Syria.

Dersom familien klarer å flykte til et av nabolandene, risikerer hun også å stå uten skoletilbud, på lik linje med én million andre syriske flyktningbarn.

Inne i Syria har nærmere seks millioner barn behov for hjelp til skolegang. Krigshandlinger, bombing av skoler, mangel på lærere og materiell og utstrakt fattigdom fører til at stadig flere barn mister muligheten til å gå på skole.

Slik sikrer vi barn på flukt skolegang.

# 4: Doaa risikerer å leve et liv på flukt

Les billedteksten Yamama (10) flyktet fra Syria sammen med familien i 2013 og har bodd i flyktningleiren Zaatari i nabolandet Jordan siden. Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen

2,3 millioner barn

Mer enn 2,3 millioner barn har flyktet fra Syria.

Dersom Doaa forlater hjemlandet, risikerer hun å dele skjebne med Yamama (10). Siden hun og familien forlot Syria i 2013, har de bodd i flyktningleiren Zaatari i nabolandet Jordan. De ser ingen mulighet til å vende hjem med det første.

Om lag 4,8 millioner mennesker har flyktet fra Syria. Om lag halvparten av disse er barn. I tillegg er over seks millioner mennesker på flukt inne i Syria.

Om lag seks millioner barn er rammet av krigen inne i Syria og flere hundre tusen befinner seg i beleirede områder der hjelpeorganisasjonene ikke har adgang.

Mange har vært på flukt i mer enn fem år. Verdens flyktninger har i gjennomsnitt vært på flukt i 20 år.

# 5: Doaa risikerer å bli tvunget til å arbeide for å forsørge familien

Les billedteksten To syriske flyktninggutter jobber på et skomakerverksted i Tyrkia. Foto: AP Photo/Lefteris Pitarakis/NTB Scanpix.

3 av 4 må jobbe

Inne i Syria må tre av fire barn arbeide for å forsørge familien. I nabolandene Jordan og Libanon tvinges over halvparten av de syriske flyktningbarna til jobbe eller tigge.

Dohaa risikerer å ende opp som disse to syriske flyktningguttene, som jobber på et skomakerverksted i Tyrkia. Om lag en halv million syriske flyktningbarn går ikke på skole i Tyrkia. Mange tvinges til å jobbe. Inne i Syria lever nærmere syv av ti familier i ekstrem fattigdom, og tre av fire barn må arbeide for å forsørge familien. Seks millioner barn er avhengig av nødhjelp for å overleve.

I nabolandene Jordan og Libanon tvinges over halvparten av de syriske flyktningbarna til jobbe eller tigge. De yngste er helt ned i femårsalderen. Mens guttebarna jobber utenfor familien, er det mest vanlige at jentene jobber hjemme.

# 6: Doaa risikerer å miste livet på havet

Les billedteksten Et barn druknet i Middelhavet havet utenfor den greske øya Lesvos 31. oktober 2015. Foto: Maro Kouri/Polaris/NTB Scanpix.

14 hver dag

Doaa risikerer å lide samme skjebne som dette barnet som druknet på havet under flukten til Hellas.

I gjennomsnitt druknet 14 mennesker hver dag på fluktruten over Middelhavet i 2016. I løpet av 2016 har mer enn 5.000 mennesker druknet i Middelhavet. 2016 ble dermed det dødeligste året for desperate flyktninger som forsøkte å ta seg sjøveien til Europa. I 2015 ble det registrert 3.771 dødfall på den samme ruten.

Mellom september 2015 og februar 2016 druknet to barn hver dag i forsøk på å ta seg over Middelhavet til Europa. De fleste tok seg den farlige sjøveien fra Tyrkia til Hellas. En av 88 mistet livet på denne østlige middelhavsruten. Etter at EU og Tyrkia inngikk en avtale om å stanse båttrafikken av flyktninger fra Tyrkia til Hellas har antallet båtflyktninger gått kraftig ned, men antallet omkomne på havet har økt.

Flere flyktninger og migranter velger nå den farlige fluktruten mellom Libya og Italia. Risikoen for å miste livet på denne sentrale middelhavsruten er langt større, og én av 47 klarer ikke å nå Europa med livet i behold.

# 7: Doaa risikerer å bli barnesoldat eller arbeide for stridende parter

Les billedteksten 10 år gamle Issa jobber 10 timer hver dag på en våpenfabrikk for en av opprørsstyrkene i Aleppo i Syria. Foto: REUTERS/Hamid Khatib/NTB Scanpix.

Syv år og soldat

Barn helt ned i syvårsalderen tvinges til å bli barnesoldater i Syria.

Doaa risikerer å bli rekruttert som barnesoldat eller tvunget til å arbeide for en av de stridene partene i Syria, slik som 10 år gamle Issa i Aleppo. Han jobber 10 timer hver dag på en våpenfabrikk for en av opprørsstyrkene.

I følge UNICEF tvinges stadig flere barn til å tjenestegjøre for de stridende partene i Syria. Tidligere i konflikten dreide det seg hovedsakelig om gutter mellom 15 og 17 år, og de ble først og fremst pålagt oppgaver bak frontlinjene. En økende trend er at stadig yngre barn, noen helt ned i syvårsaldren, rekrutteres og at de deltar direkte i kamphandlinger og selvmordsoperasjoner.

Mer enn halvparten av barnesoldatene som ble rekruttert i 2015 var under 15 år. Mange blir pålagt oppgaver som å sikre forsyninger, ta seg av sårede, bemanne checkpoints, være snikskyttere og henrette fanger.

Mange barn tvangsrekrutteres eller lokkes med gaver og «lønninger» opp mot 4.000 kroner i måneden. På verdensbasis er mer enn 250.000 barn (under 18 år) rekruttert som barnesoldater eller tvunget til å tjenestegjøre for en stridende part.

# 8: Doaa risikerer å bli giftet bort

Les billedteksten Den syriske flyktningjenta Omayma (14) har startet sin egen kampanje mot barneekteskap. Foto: REUTERS/Muhammad Hamed/NTB Scanpix.

1 av 3 giftes bort

Nærmere én av tre syriske flyktningjenter i Jordan giftes bort før de er fylt 18 år. I Libanon er tallet nærmere én av fire

Doaa risikerer å bli giftet bort før hun fyller 14 år, slik som venninnen til Omayma (14) i en flyktningleir i Jordan. Nå har den syriske flyktningjenta Omayma startet sin egen kampanje mot barneekteskap.

I syriske flyktningfamilier i Jordan har barneekteskap økt dramatisk de siste årene.

I 2011 var minst én av ti bruder under 18 år. I 2012 var antallet nesten to av ti. I 2013 var tallet steget til én av fire og i 2014 var nærmere én av tre syriske flyktningjenter som giftet seg i Jordan under 18 år.

.

# 9: Doaa risikerer å utvikle psykiske problemer som følge av krigstraumer

Les billedteksten Bildet over viser syriske barn som leker krig i juni 2014. Foto: REUTERS/Hamid Khatib/NTB Scanpix.

x 10

Risikoen for at syriske flyktningbarn skal utvikle posttraumatisk stressyndrom er 10 ganger større enn for andre barn.

Doaa risikerer å utvikle psykiske lidelser. Bildet over viser syriske barn som leker krig i Aleppos gater. I en flyktningleir i Tyrkia har nærmere halvparten av de syriske flyktningbarna utviklet posttraumatisk stressyndrom, viser en studie utført av Migration Policy Institute. Og psykiske lidelser forekommer 10 ganger oftere enn hos andre barn.

Krigen og flukten har påført barna store psykiske lidelser. Åtte av ti har opplevd død i familien som følge av krigen. Seks av ti har sett noen bli sparket, skutt på eller fysisk skadet. Tre av ti har selv opplevd det samme. 

# 10: Doaa risikerer å bli skilt fra foreldrene

Les billedteksten Syriske Miram (9) som bor i en container i Aleppo. Foto: NTB Scanpix.

15.000

Mer enn 15.000 syriske flyktningbarn er skilt fra foreldrene sine.

Doaa risikerer å skilles fra foreldrene sine eller bli foreldreløs, slik som syriske Miram (9). Hun bor i en container i Aleppo.

Om lag 3,7 millioner syriske barn – én av tre av alle syriske barn – har blitt født siden konflikten startet for mer enn fem år siden. Livene deres er preget av vold, frykt og fortrenging. Dette tallet omfatter mer enn 151.000 barn født som flyktninger siden 2011.

Totalt er 8,4 millioner barn – mer enn 80 prosent av Syrias barnebefolkningen – nå rammet av konflikten, enten inne i landet eller som flyktninger i nabolandene.

Mange har mistet foreldre og slektninger, og i Syrias naboland er mer enn 15.000 mindreårige syriske flyktningbarn skilt fra foreldrene sine.

(Roald Høvring er seniorrådgiver i Flyktninghjelpen)

Fakta og kilder

Hvert sekund drives et nytt barn på flukt:

http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/images/FORCED_TO_FLEE.pdf

Mer enn 50.000 barn er drept som følge av krigshandlingene i Syria:

http://www.iamsyria.org/death-tolls.html

http://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/a-staggering-new-death-toll-for-syrias-war-470000/

Inne i det krigsherjede Syria er hver fjerde skole stengt eller ødelagt av krigshandlinger:

http://childrenofsyria.info/2014/09/24/no-lost-generation-initiative-one-year-on/

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Syria%20Subregional%20Humanitarian%20SitRep%20June%202015.pdf

Risikoen for å miste skolegang er 5 ganger større for flyktningbarn enn for andre barn. Mer enn 3 millioner syriske barn får ingen utdanning:

http://www.unhcr.org/57d9d01d0

Mer enn 2,3 millioner barn har flyktet fra Syria:

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-children-idUSKCN0WG0R0

Inne i syria må tre av fire barn arbeide for å underholde familien. I nabolandene Jordan og Libanon tvinges over  halvparten av de syriske flyktningbarna til jobbe eller tigge:

http://www.unicef.org/media/media_82462.html

http://tamkeen-jo.org/download/Syrial%20Refugee%20Child%20Labour%20in%20Jordan%20and%20The%20Risk.study.pdf

2 barn drukner hver dag på fluktruten over Middelhavet. Dødstallene for 2016 har allerede oversteget 4.220:

http://missingmigrants.iom.int/

Barn, helt ned i 7-årsalderen, tvinges til å bli barnesoldater i Syria:

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-children-idUSKCN0WG0R0

Nærmere 1 av 3 syriske flyktningjenter i Jordan giftes bort før de er fylt 18 år. I Libanon er tallet nærmere 1 av 4:

http://theconversation.com/syrian-girls-are-being-pushed-into-child-marriage-in-lebanese-refugee-camps-66967

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/09/jordan-syrian-refugees-early-marriage-awareness.html#ixzz4Mqw17l00

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/09/jordan-syrian-refugees-early-marriage-awareness.html

http://www.girlsnotbrides.org/child-marriage-and-the-syrian-conflict-7-things-you-need-to-know/

Risikoen for at syriske flyktningbarn skal utvikle posttrumatisk stressyndrom er 10 ganger større enn for andre barn:

https://www.brookings.edu/blog/future-development/2016/04/25/syrias-mental-health-crisis/

Mer enn 15.000 syriske flyktningbarn er skilt fra foreldrene sine:

I Syrias naboland er mer enn 15.000 mindreårige syriske flyktningbarn skilt fra foeldrene sine. (Unicef)

http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/no-place-children-impact-five-years-war-syrias-children-and-their