Kamerun

5 ting du bør vite om Kameruns tre kriser

Kamerun er et tospråklig land i Sentral-Afrika. Det har vakker natur, kulturelt mangfold og 24 millioner innbyggere som for øyeblikket lider under tre forskjellige humanitære kriser som utspiller seg i landet. Flyktninghjelpen jobber med å gi humanitær hjelp til de rammede.

Her er 5 ting du bør vite om krisene i Kamerun:

 

1. Trøbbel i nord

Nord i Nigeria, Kameruns naboland, har konflikt mellom ikke-statlige væpnede grupper og sikkerhetsstyrker resultert i store ødeleggelser som har spredt seg utover Nigerias grenser. Plyndring og angrep i nabolandene Niger, Tsjad og Kamerun har vært hyppige. Konflikten og volden i disse fire landene har blitt referert til som krisen rundt Tsjadsjøen. Av de fire berørte landene, er Kamerun hardest rammet etter Nigeria.

Siden 2014 har den nordlige kamerunske regionen med navnet Far-North opplevd flere ødeleggende angrep som har drevet 262.831 kamerunere på flukt per mai 2019. Samtidig huser landet over 136.000 nigerianske flyktninger som har flyktet til Kamerun på grunn av den samme konflikten.

Les mer om krisene i Kamerun: Frykten har festet seg

2. Ingen skolegang

Tilgangen til utdanning for barn i skolealder har blitt sterkt redusert på grunn av krisen. Hundrevis av skoler har enten blitt stengt eller forlatt på grunn av usikkerhet nord i Kamerun.

Det er anslått at rundt 23.000 barn i skolealder ikke får gått på skolen. Lærerne har flyktet, og de fleste skoler mangler grunnleggende utstyr.

Secretary General of the Norwegian Refugee Council Jan Egeland speaking with 6th graders Awa Adoum (14) and Sileman Boukar (12) who have fled Amchide. They are now living in Kourgui, where they have been able to get back to school. 

"I´m here because armed men attacked my village and I fled together with my uncle. Due to the conflict, I spent one year without going to school. I´m glad to be back in school now. It is not too difficult", said Sileman.    

NRC has rehabilitated class rooms, provided desks to the students and trainings for teachers at Kourgui primary school in Far North region in Cameroon with support from SIDA. The support has enabled the school to receive a large number of children who have been displaced by Boko Haram's violence and sought protection in Kourgui. The school has more than 2000 registered students, including students from the host community and more than one thousand displaced children.  Photo: NRC/Tiril Skarstein
Les billedteksten Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland snakker med Awa Adoum (14) og Sileman Boukar (12) som har flyktet fra hjemlandsbyen sin.      – Jeg er her fordi væpnede menn angrep landsbyen min, og jeg flyktet sammen med onkelen min. På grunn av konflikten tilbrakte jeg ett år uten å gå på skole. Jeg er glad for å være tilbake på skolen igjen nå. Det er ikke så vanskelig, sier Sileman. Foto: Tiril Skarstein/Flyktninghjelpen

3. På randen av borgerkrig

Samtidig som Kamerun strever med volden i nord, utfolder en brutal konflikt seg i en annen del av landet. I Nordvest-og Sørvest-regionene har sammenstøt mellom ikke-statlige væpnede grupper og kamerunske sikkerhetsstyrker drevet over en halv million mennesker på flukt siden mars 2019. Væpnede grupper kjemper for uavhengigheten til landets to engelsktalende regioner, mens sikkerhetsstyrkene slår hardt ned på protestene. Som alltid er det sivilbefolkningen som rammes hardest, og mange flykter fra landsbyene sine for å unnslippe volden og menneskerettighetsbrudd begått av begge parter.

Krisens omfang og mangelen på internasjonal oppmerksomhet er nedslående. Nær én million barn får ikke gått på skolen i de to regionene. Behovet for flere og bedre humanitære tiltak er presserende.

Les mer om den nyeste krisen i Kameruns vestlige regioner

4. Trøbbel i øst

Det pågår samtidig en tredje krise i Kamerun, forårsaket av konflikten i nabolandet i øst – Den sentralafrikanske republikk. I desember 2012 brøt det ut borgerkrigen i landet. De involverte væpnede gruppene var enige om våpenhvile i 2014, men den humanitære situasjonen i dag er fortsatt svimlende. Det bor for tiden over 260.000 flyktninger fra Den sentralafrikanske republikk i Kamerun. Omtrent halvparten av dem bor i syv flyktningleirer i øst, Adamawa og de nordlige regionene i Kamerun. Andre bor i lokalsamfunn.

5. Slik hjelper vi de rammede

Flyktninghjelpen responderer på alle tre krisene i Kamerun.

I nord rehabiliterer vi klasserom, slik at barn på flukt og lokale barn kan få en utdanning igjen. Vi gir informasjon, rådgivning og juridisk hjelp til de rammede. Vi bistår familier på flukt som har flyktet i all hast uten å få med seg viktige dokumenter som fødselsattest og ekteskapsbevis til å skaffe disse papirene. Vi arbeider også for å løse land- og boligtvister som kan oppstå mellom mennesker på flukt og lokalsamfunn, og vi gir råd om hvordan fordrevne kan sikre at rettighetene deres blir respektert.

I Kameruns vestlige regioner gir vi akutt hjelp til mennesker på flukt ved å dele ut husholdningsartikler og sørge for husly. Mange har forlatt alt de eide da de flyktet, og kommer uten andre ting en klærne de har på seg.

Som svar på krisen i øst, gir vi informasjon, rådgivning og juridisk hjelp til rammede samfunn. Vi hjelper med å skaffe sivil dokumentasjon og tilgang til land og vi jobber med konfliktløsning for flyktninger fra Den sentralafrikanske republikk i både Kamerun og Den sentralafrikanske republikk.

Kalfate Goumsou was displaced from Amchide in Far North region of Cameroon five years ago, and have found safety in Kourgui, where her children are now attending Kourgui primary school. 

"We spent three days in the bush fleeing, without knowing where our children were. One of my children was lost for one year, before we were reunited. 
We cannot return, cause every day there are new attacks.
My children spent two and a half years out of school, but they are now attending Kourgui primary school.  
There is no discrimination between displaced children and children from the host community," she said. 

NRC has rehabilitated class rooms, provided desks to the students and trainings for teachers at Kourgui primary school in Far North region in Cameroon with support from SIDA. The support has enabled the school to receive a large number of children who have been displaced by Boko Haram's violence and sought protection in Kourgui. The school has more than 2000 registered students, including students from the host community and more than one thousand displaced children.  Photo: NRC/Tiril Skarstein
Les billedteksten Kalfate Goumsou og barna hennes kommer fra Amchide nord i Kamerun. Området herjes av Boko Haram, som kommer over grensen fra Nigeria. – For fem år siden måtte vi flykte inn i bushen for ikke å bli drept. En av ungene mine forsvant under flukten, og var borte i et helt år før vi fant henne igjen, sier Kalfate. Nå bor hun og barna i Kourgui, et annet sted i regionen. Her har Flyktninghjelpen blant annet satt i stand skolen. Den har nå over 2.000 elever. Foto: Tiril Skarstein/Flyktninghjelpen