Nigeria:

Boko Haram, vold og en eksplosiv konflikt

Konflikten nordøst-Nigeria er inne i sitt tiende år og har drevet over 2 millioner nigerianere på flukt i hjemlandet. Flere hundre tusen har søkt beskyttelse i nabolandene. Volden legger landsbyer i grus og tar levebrødet fra millioner av mennesker.

Stormakt med utfordringer

Nigeria, Afrikas største økonomi og mest folkerike land med 200 millioner innbyggere, er på størrelse med den amerikanske delstaten Texas. Landet er et språklig, kulturelt, etnisk og religiøst lappeteppe, noe som skaper både mangfold og utfordringer. Det er enorme klasseskiller, og over halvparten av befolkningen lever i fattigdom, under 1,25 amerikanske dollar eller cirka elleve kroner om dagen. Samtidig har landet rike oljeforekomster og et næringsliv som tilbyr mange muligheter. Korrupsjon og svake statlige institusjoner utgjør imidlertid store utfordringer.

Områdene i nord og nordøst er landets fattigste. Her står de sosiale rettighetene svakt, og det er skrikende mangel på skolegang og helsetilbud. Befolkningstallet øker raskt, men forventet levealder er kun 53 år. 50 prosent er muslimer, 40 prosent kristne, mens 10 prosent tilhører lokale religioner.

7,7 millioner mennesker trenger livreddende hjelp i Nigeria. Her fra en nødhjelpskonvoi som venter på væpnet eskorte i Dikwa, Nordøst-Nigeria. Foto: Beate Simarud/Flyktninghjelpen

Konflikt i nordøst

Konflikten mellom den nigerianske regjeringen og den væpnede gruppen Boko Haram har drevet over 2 millioner nigerianere på flukt i hjemlandet. Flere hundre tusen har søkt beskyttelse i nabolandene. Sivilbefolkningen er utsatt for grove overgrep i form av massekidnappinger av barn, drap og seksuelle overgrep, og det er landets fattigste områder i nordøst, spesielt delstaten Borno, som er hardest rammet. Ødelagte avlinger og bønder på flukt har skapt stor matmangel. Usikre og stengte veier hindrer transport av både mennesker og varer. I tillegg tar stadige utbrudd av kolera hvert år livet av et stort antall mennesker når regntiden setter inn.

Fatima Abba (25) mistet mange familiemedlemmer, inkludert sin mann, under angrep på byen Bama. Foto: Beate Simarud/Flyktninghjelpen

Når og hvorfor startet konflikten?

Det var i Maiduguri, hovedstaden i den nordøstlige Bornoprovinsen, at Boko Haram etablerte seg i 2002 gjennom å spille på generell misnøye lokalt mot sentralregjeringen. Deres hovedformål var å starte muslimske skoler og hindre at familiene sendte barna til undervisning drevet av myndighetene. De mente Nigeria var styrt av ikke-troende, og de forbød muslimer å delta i all politisk eller sosial aktivitet som var assosiert med vestlige samfunn. Da Boko Haram startet sitt væpnede opprør i 2009, spredte volden seg raskt til nye områder. I 2014 kontrollerte gruppen et område på størrelse med Belgia. De siste årene har gruppen blitt splittet, og de har mistet kontroll flere steder.

Fra helikopteret mellom Maiduguri og Dikwa ser vi nedbrente landsbyer. I området finnes det tusenvis av mennesker på flukt uten tilgang til hjelp. Foto: Beate Simarud/Flyktninghjelpen

Hvor flykter folk?

Mange flykter inn til Bornos provinshovedstad Maiduguri og andre større byer hvor myndighetene er til stede og sørger for en viss grad av sikkerhet. Tilstrømningen fører imidlertid til stort press på allerede knappe ressurser. De fleste fra landsbygda har hatt jordbruk som levebrød og får problemer med å tjene til livets opphold i tett befolkede områder. Rundt flere byer pågår kamphandlinger og befolkningen er i praksis uten beskyttelse. Det er anslått at 820.000 mennesker er utenfor hjelpeorganisasjonenes rekkevidde, og de mottar ingen form for nødhjelp.

Folk fra landsbygda har flyktet inn til byen Dikwa i Nordøst-Nigeria. Endelig opplever de en normalisering av hverdagen. Foto: Beate Simarud/Flyktninghjelpen

Konflikten sprer seg

Konflikten i Nordøst-Nigeria har spredt seg til alle statene rundt Tsjadsjøen – Niger, Tsjad og Kamerun. Dette er noen av verdens fattigste land, og befolkningen står, i tillegg til konflikten, overfor en rekke utfordringer som ekstrem fattigdom, klimaendringer, kronisk matmangel, fremvekst av nye væpnede grupper og organisert kriminalitet.

Tvers over elven i Damasak, Nordøst-Nigeria, ligger Niger. Som nabo har dette landet også blitt trukket inn i konflikten med Boko Haram. Foto: Beate Simarud/Flyktninghjelpen

Kvegnomader på flukt fra nordområdene i Nigeria har også forsterket konflikten i det såkalte "Midtbeltet" i Nigeria der de mer skogkledte områdene i sør møter savannen i nord. Her har det pågått voldelige konflikter mellom nomader, i hovedsak muslimer, og fastboende bønder, i hovedsak kristne, i mange år. Det er imidlertid kampen om ressursene, og ikke religionen, som er konfliktens kjerne.

Sittende president Muhammadu Buhari ble i februar 2019 gjenvalgt for fire nye år. Han blir betraktet som konservativ muslim og vant valget i 2015 etter å ha lovet kamp mot korrupsjon og Boko Haram.

 

Støtt vårt arbeid