Students are attending the mid-year exams in Charmgar secondary school in Trin Not, Uruzgan. The school was cleared from the Taliban and NRC is rebuilding it. Photo: NRC/Enayatullah Azad
AFGHANISTAN

Endelig skolestart for Ahmed

Ahmed (11) er heldig. Han er ikke lenger blant de 3,7 millioner afghanske barn som ikke går på skole.

Barna, som ble sett på som nøkkelen til Afghanistans fremtid, er i ferd med å bli konfliktens store taper. Siden 2001 har det vært satset stort på utdanning, særlig for jenter. Nå ser vi at, for første gang siden 2002, andelen barn som ikke får utdanning øker. Anslagsvis 3,7 millioner barn, nesten halvparten av alle barn i skolealder, er utenfor skolen.

This is Charamgar secondary school some 5KM on the northern side of Trinkot, Uruzgan Province. This school was occupied and used as a checkpoint by the Taliban for almost six months in 2015/16, but the school remain shut for whole academic year.  When the the Taliban were moved back and school resumed again, all the roofing, boundary walls and gates were either destroyed or was stolen. 

NRC stepped forward and started doing some basic security upgrading to this and some three other schools in and around Trin Kot. The work includes; Iron sheets for the roofing of schools, installing emergency gates, main gates, building boundaries walls, grill work, windows repairing, glasses and blast films for the windows. NRC also established a schools-based Protection Committee (SBPCs) for each school with support and participation of PED, Community shura.

The school activities are closely monitored and checked by the community people, PED and the community has also been accountable to protect the schools from future expected incidents and they are also encouraging the families to get their children to school.

Repairing work and studies continues in this school and currently around 15 staff are teaching some 600 students in two different shifts.

“We feel more safe and secure now after building the boundary walls and installing the gates. Now, we have bigger yard and students can play inside the school building. The boundary is also keeping safe from any attack and flying bullets,” said Nida Mohammad, the Chramgar school principle.
Photo: NRC/Enayatullah Azad
Les billedteksten OKKUPERT: I Charamgar, rundt fem kilometer utenfor Tirin Kot, ble ungdomsskolen okkupert og brukt til militære formål av Taliban i nesten seks måneder i 2015/16. Nå har Flyktninghjelpen rehabilitert deler av skolen, og barna og lærerne kan gjenoppta undervisningen, men skolen har ikke plass til å ta imot samme antall elever som tidligere.

AFGHANISTAN/Uruzgan: Det er friminutt. Ahmed (11) og et par klassekamerater har satt seg ned med leksene. De har mistet flere år med skolegang. Nå er de endelig tilbake på skolen, og de har ingen tid å miste.

Vi er i Charamgar, rundt fem kilometer nord for Tirin Kot. I 2015 ble Ahmeds skole okkupert og brukt som kontrollpost av Taliban. Så endret frontlinjene seg og Taliban forlot området. Da elever og lærere vendte tilbake til skolen, fant de kun et tomt skall. Tak, vinduer og dører var enten ødelagt eller fjernet.

Nytt håp om fred og en lysere fremtid

Om lag 300 elever og et titalls lærere har stuet seg sammen i de delene av skolen som er minst ødelagt, og lærerne forsøker å holde undervisningen i gang.

Denne våren satte Flyktninghjelpen i gang med å oppgradere skolen, samt tre andre skoler i det samme området.

I 2018 sørget Flyktninghjelpen for at 80.500 barn og unge fikk utdanning i Afghanistan.

På grunn av den spente sikkerhetssituasjonen har vi valgt å ikke bruke Ahmeds eller de andre barnas egentlige navn. Nå har smilene dukket opp igjen, og de gleder seg til endelig å være tilbake på skolebenken. Men bak smilene skjuler frykten seg. Det hersker en skjør fred, og ingen vet med sikkerhet om kampene vil blusse opp eller om skolen igjen blir en del av slagmarken. Ved å forhandle med partene i konflikten og rehabilitere skolen har Flyktninghjelpen tent nytt håp om fred – og en lysere fremtid.

This is Charamgar secondary school some 5KM on the northern side of Trinkot, Uruzgan Province. This school was occupied and used as a checkpoint by the Taliban for almost six months in 2015/16, but the school remain shut for whole academic year.  When the the Taliban were moved back and school resumed again, all the roofing, boundary walls and gates were either destroyed or was stolen. 

NRC stepped forward and started doing some basic security upgrading to this and some three other schools in and around Trin Kot. The work includes; Iron sheets for the roofing of schools, installing emergency gates, main gates, building boundaries walls, grill work, windows repairing, glasses and blast films for the windows. NRC also established a schools-based Protection Committee (SBPCs) for each school with support and participation of PED, Community shura.

The school activities are closely monitored and checked by the community people, PED and the community has also been accountable to protect the schools from future expected incidents and they are also encouraging the families to get their children to school.

Repairing work and studies continues in this school and currently around 15 staff are teaching some 600 students in two different shifts.

“We feel more safe and secure now after building the boundary walls and installing the gates. Now, we have bigger yard and students can play inside the school building. The boundary is also keeping safe from any attack and flying bullets,” said Nida Mohammad, the Chramgar school principle.
Photo: NRC/Enayatullah Azad
Les billedteksten GÅR TO SKIFT: Reparasjonsarbeid og studier fortsetter på denne skolen i Charamgar. For tiden underviser rundt 15 ansatte rundt 600 studenter i to forskjellige skift.

Flyktninghjelen er alene om å hjelpe

Flyktninghjelpen har blant annet lagt på nye tak og satt inn nye dører og vinduer. For å bedre sikkerheten er det også anlagt murer rundt skolen og satt inn porter. Flyktninghjelpen har også opprettet en lokal komité som skal ivareta sikkerheten til barna og lærerne.

– Vi føler oss tryggere nå etter at vi fikk satt opp skoleporter og murer rundt skoleområdet. Nå har vi fått en større skolegård hvor barna kan leke og føle seg tryggere. De høye og solide murene gir også beskyttelse mot angrep og geværkuler, forteller Nida Mohammad, rektoren ved skolen i Charamgar.

I Uruzgan er Flyktninghjelpen den eneste internasjonale aktøren på bakken som gir støtte og hjelp til utdanning.
TURYALAY SAHEEM, Flyktninghjelpens utdanningskoordinator i Afghanistan

Det er et enormt behov for støtte til utdanning, men ressursene er altfor små og pengene strekker ikke til.

– I Uruzgan-provinsen er det svært få hjelpeorganisasjoner som jobber, og de mangler penger til å rehabilitere skoler og lønne lærere. Flyktninghjelpen er den eneste internasjonale aktøren på bakken som gir støtte og hjelp til utdanning, sier Turyalay Saheem, Flyktninghjelpens utdanningskoordinator i Afghanistan.

– Hadde vi hatt penger til rehabilitering av hele skolen ville vi hatt plass til et par tusen elever her, sier han fortvilet.

Så mange fikk hjelp i Afghanistan i 2018

80.541
mennesker fikk utdanning
131.414
mennesker fikk matsikkerhet
35.392
mennesker fikk husly
99.461
mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
110.287
mennesker fikk rettshjelp
28.648
mennesker fikk vann og sanitærtjenester
This is Charamgar secondary school some 5KM on the northern side of Trinkot, Uruzgan Province. This school was occupied and used as a checkpoint by the Taliban for almost six months in 2015/16, but the school remain shut for whole academic year.  When the the Taliban were moved back and school resumed again, all the roofing, boundary walls and gates were either destroyed or was stolen. 

NRC stepped forward and started doing some basic security upgrading to this and some three other schools in and around Trin Kot. The work includes; Iron sheets for the roofing of schools, installing emergency gates, main gates, building boundaries walls, grill work, windows repairing, glasses and blast films for the windows. NRC also established a schools-based Protection Committee (SBPCs) for each school with support and participation of PED, Community shura.

The school activities are closely monitored and checked by the community people, PED and the community has also been accountable to protect the schools from future expected incidents and they are also encouraging the families to get their children to school.

Repairing work and studies continues in this school and currently around 15 staff are teaching some 600 students in two different shifts.

“We feel more safe and secure now after building the boundary walls and installing the gates. Now, we have bigger yard and students can play inside the school building. The boundary is also keeping safe from any attack and flying bullets,” said Nida Mohammad, the Chramgar school principle.
Photo: NRC/Enayatullah Azad
Les billedteksten BLANT DE HELDIGE: Ahmed og skolekameratene hans er blant de heldige. Mange barn venter fortsatt på at skolebygg skal bli rehabilitert samt at skole igjen skal bli en trygg arena. Flere områder en nå blitt sikrere, men hjelpeorganisasjonene mangler penger. - Hadde vi hatt penger til rehabilitering ville vi hatt plass til et par tusen elever her, sier Turyalay Saheem, Flyktninghjelpens utdanningskoordinator i Afghanistan.

Trusler og væpnede grupper

Hver dag blir hundrevis av barn fordrevet fra hjemmene sine på grunn av usikkerhet og vold i Afghanistan. Dette fører til at mange må avbryte skolegangen. Det finnes ikke nok skoleplasser i områdene de flykter til, de sliter med å fremskaffe nødvendige dokumenter eller de tvinges til å arbeide for å forsørge familien.

En rapport fra Flyktninghjelpen i fjor viser at mer enn halvparten av barna ikke føler seg trygge på skolen. 12 prosent av barna hadde opplevd angrep på skolen. Mange hadde også gått glipp av eksamener eller perioder med skolegang på grunn av angrep eller trusler fra væpnede grupper.

Uruzgan-provinsen i den sørlige delen av Afghanistan er en av provinsene som er hardest rammet.

View of Shamali Sola primary school that was occupied by militans than by the Afghan forces and completely destroyed. This was the school in Nachin village and as the school is closed, hundreds of girls and boys are deprived from education. 

There is too much need for education funding but resources are very much limited in Uruzgan province, there are very few local NGOs who are working in Uruzgan province with very less sources and funding to support building schools. NRC is the only international actor on the ground providing support and assistance protecting education. 

“We are expecting more funds for Uruzgan province to be able support and reopen schools like this. There are tens of this school and a little funding can change the life of thousands of girls and boys forever,” Said Turyalay Saheem, NRC’s education coordinator. Photo: NRC/Enayatullah Azad
Les billedteksten SKOLER I RUINER: Slik ser barneskolen Shamali Sola i landsbyen Nachin ut. Den ble først okkupert av militære grupper og senere tok de afghanske regjeringsstyrkene over skolen, som er fullstendig ødelagt. Skolen er nå stengt, og hundrevis av jenter og gutter er uten utdanningstilbud.

Angrep på skoler

Skoler, lærere og elever er i økende grad blitt mål for væpnede angrep og utsatt for trusler. I 2018 ble om lag 700 skoler stengt som følge av at væpnede grupper, regjeringssoldater eller internasjonale militære styrker angrep, ødela eller okkuperte skolebyggene. Dette førte til at mer enn 325.000 barn mistet muligheten til utdanning.

Les mer om angrep på skoler: her

Det er ikke uvanlig å se at skoler blir brukt av væpnede styrker. Dette resulterer i forverret sikkerhetssituasjon for sivile og store skader på skolebygninger.
ANTHONY NEAL, leder Flyktninghjelpens talsmannsarbeid i Afghanistan

– Det er ikke uvanlig å se at skoler blir brukt av væpnede styrker. Dette resulterer i forverret sikkerhetssituasjon for sivile og store skader på skolebygninger. Når det nå nærmer seg presidentvalget, forventer vi flere angrep på skoler ettersom mange skoler benyttes som valglokaler. De tre siste årene har vi arbeidet iherdig for å trygge skoler og beskytte skolebarn og lærere, og dette arbeidet vil vi videreføre, sier Anthony Neal, som leder Flyktninghjelpens talsmannsarbeid i Afghanistan.

Christopher Nyamanadi, country director for NRC and Turyalay Saheem, the education coordinator is visiting the Charamgar secondary school and talking to the school principle and community heads. 

NRC is the only international organization working in Uruzgan province with limited resources. Photo: NRC/Enayatullah Azad
Les billedteksten SAMARBEID: Flyktninghjelpens landdirektør, Christopher Nyamanadi (til høyre) og Turyalay Saheem (midten) i samtale med Nida Mohammad, rektoren ved skolen i Charamgar. Gjennom tillitskaping, tett samarbeid og forhandlinger med alle parter i konflikten har Flyktninghjelpen klart å skaffe seg tilgang til nye områder som tidligere var sterkt preget av konflikt og vold.

– For at vi skulle operere i Chora-distriktet måtte vi forhandle med alle parter i konflikten. Vi har oppnådd både tillit og aksept, og har klart å skaffe oss humanitær tilgang i et område hvor hjelpearbeidere tidligere slet med å nå frem med hjelp. Da er det ekstra nedslående, når det ikke finnes vilje eller evne til å finansiere hjelpearbeidet vårt, avslutter Saheem.

Les også saken: Om du er 13 år og bor i Afghanistan.

FAKTA
  • Afghanistan har signert Oslo-erklæringen for trygge skoler, Safe School Declaration.

  • Afghanistan og Nigeria er de landene i verden som oftest har opplevd målrettede og dødelige angrep på studenter og lærere, ifølge rapporten Education under Attack 2018.

  • 2,6 millioner afghanske barn har ikke tilgang til grunnskole, ifølge UNICEF.

  • Uten umiddelbar handling, vil det være umulig for Afghanistan å oppnå bærekraftsmålene om å sørge for at alle gutter og jenter kan fullføre grunnskolen innen 2030.

  • I tillegg til fordrivelse og angrep på skoler, påvirker langvarige problemer som fattigdom, manglende kapasitet på offentlige skoler, korrupsjon og sosiokulturell diskriminering av kvinner og jenter muligheten afghanske barn har til å gå på skolen.

  • Familier på flukt er i større grad enn før avhengig av at barna jobber for å kunne forsørge familien, ifølge en ny studie gjennomført av Flyktninghjelpen. Mens 11 prosent av barna som deltok i studien, jobbet før de ble fordrevet, jobbet 36 prosent etter at familien ble drevet på flukt. Barnearbeid fører til lavere deltagelse og gjennomføring av grunnskole.

  • Den samme studien viser at afghanske barn på flukt opplever eller er redde for å oppleve vold og angrep på skolen eller skoleveien. 12 prosent av barna som ble spurt hadde opplevd angrep på skoleveien, og 15 prosent hadde opplevd skyting i nærheten av skolen. 36 prosent av barna var redde for å bli kidnappet eller angrepet på vei til skolen.