Afghanistan

– Vi krever vår rett

– Uten oss jenter vil ikke dette landet klare å reise seg. Menn har styrt i generasjoner, og vi ser hvordan det har gått. Nå krever vi vår rett, sier Lima (14).

Hun går på en jenteskole nord i Afghanistan. Mange av elevene kommer fra familier som er drevet på flukt som følge av konflikten i landet. For å få skoleplass til alle elevene, har Flyktninghjelpen bygget et tilbygg. Vi har også forsynt skolen med læringsmateriell.

Afghan girls doing school exercises in a classroom.

Flyktninghjelpen jobber for at like mange jenter som gutter skal få utdanning. I 2019 sørget vi for at mer enn 60.000 barn og unge fikk hjelp til utdanning i Afghanistan. Dette fører også til at flere afghanske jenter blir bevisst retten til utdanning. Lima er en av disse jentene.

Støtt vårt arbeid for utdanning til jenter på flukt.

– Vi vil bli sett og hørt

FN rangerer i dag Afghanistan som et av verdens minst likestilte land, og færre enn to av ti kvinner kan lese og skrive.

– Vi krever like rettigheter. Dette landet kan ikke fortsette å undertrykke og usynliggjøre halvparten av befolkningen – oss jenter og kvinner, sier den engasjerte fjortenåringen. Hun er datteren til en av lærerne ved skolen.

Vi krever like rettigheter. Dette landet kan ikke fortsette å undertrykke og usynliggjøre halvparten av befolkningen – oss jenter og kvinner.
Lima (14)

Lima peker på at det er særlig viktig å satse på utdanning til alle i et land som Afghanistan som har vært i krig i mer enn 30 år.

– Landet trenger flere med utdanning og kunnskaper, også jenter. Husk at jenter og kvinner tar et stort ansvar for familien, men trenger mer kunnskap og utdanning for å ta i bruk alle sine evner og kunne utnytte flere muligheter.

Les billedteksten Behista (i midten) går i sjette klasse på jenteskolen. Familien er internt fordrevet som følge av konflikten i landet. Behista er blant de beste i klassen forteller læreren. Foto: Enayatullah Azad/Flyktninghjelpen

Svikter jentene

Det er nesten to og en halv ganger større sannsynlighet for at jenter i krigs- og konfliktområder mister skolegang enn gutter. Og når de når ungdomsskolealderen, er ni av ti jenter i konfliktrammede land ute av skolen.

Av de 3,7 millioner barna som er utenfor skolen i Afghanistan, er seks av ti jenter. I noen provinser faller 85 prosent av jentene ut av skolen.

Fordrevne afghanske kvinner og jenter står overfor betydelige begrensninger når det gjelder tilgang til utdanning, helse og lønnet arbeid, ifølge en rapport fra Flyktninghjelpen. Syv av ti sier at de aldri har gått på skolen.

Les også saken om hvordan verden svikter Afghanistans jenter.

Les billedteksten Flyktninghjelpens bil på vei gjennom en av gatene i Meymaneh. Foto: Enayatullah Azad/Flyktninghjelpen

– Sats på oss

Lima ser nytten av og behovet for økt støtte til utdanning, særlig for jenter.

– Det er viktig at Flyktninghjelpen satser på jenter. Før den nye skolebygningen kom opp var det stor plassmangel og vi manglet utstyr. Nå er skolehverdagen mye bedre. Men kanskje aller viktigst er det å vite at det er noen som har troen på oss jenter, som støtter oss og oppmuntrer oss. Det gir oss styrke og håp for fremtiden, sier hun.

Hun trekker også frem en viktig årsak til konflikten og utfordring i det krigsherjede landet.

– Vi afghanere klarer ikke å stå samlet som ett folk. Mange sier at de først er usbekere, tadsjikere, hazarer eller pashto – og dernest afghanere. Nå må vi viske ut de etniske og språklige skillelinjene. Vi har mer felles enn det som skiller oss, avslutter hun.

(Dette intervjuet ble gjort i desember i fjor, før koronapandemien førte til at skolene ble stengt.)