Leirdrift
Les billedteksten Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

Leirdrift

En flyktningleir er siste håp for menn, kvinner og barn som er på flukt i et farlig område.

I nødsituasjoner og alvorlige kriser kan det være nødvendig å sette opp en flyktningleir. Her sørger vi for livsviktig hjelp, husly og beskyttelse til mennesker på flukt. 

De fleste mennesker på flukt bor utenfor flyktningleirer. Veldig mange søker tilflukt i byer, andre slår seg provisorisk ned i områder utenfor byene.

Derfor tilpasser vi arbeidet vårt, slik at vi kan hjelpe flyktninger både i urbane strøk og i flyktningleirer.

Dette gjør vi:

  • Vi sørger for at hjelpearbeidet er i tråd med nasjonal lovgivning og folkeretten, internasjonale retningslinjer og tekniske standarder.
  • Vi avdekker mangler og behov, slik at vi kan gi effektiv hjelp.
  • Vi samler inn informasjon, og taler på vegne av mennesker på flukt.
  • Vi tar mennesker på flukt med i beslutninger som angår dagliglivet i leiren.
     

En global leder

Både store, planlagte leire og spontane anlegg krever god planlegging og koordinering.

I mer enn ti år har Flyktninghjelpen vært i fremste rekke når det gjelder koordinering og drift av flyktningleire. Fra Myanmar til Palestina – dette gjør vi:

  • støtter partnere i å opprette, koordinere og vedlikeholde leire.
  • styrer innsamling av data og informasjon.
  • involverer leirens innbyggere og lokalsamfunnet utenfor leiren.
  • overvåker tjenester og mangler i leiren.

Vi sender også eksperter til FN og andre organisasjoner. 250 eksperter er ute på oppdrag til enhver tid. Les mer om våre leireksperter.