Våre representasjonskontorer

Publisert 29. mai 2016

Oslo

Flyktninghjelpens hovedkontor ligger i Norge. Herfra koordineres alt hjelpearbeidet verden over. I tillegg er hovedkontoret hjemsted for Flyktninghjelpens beredskapsstyrker, som årlig sender flere hundre eksperter ut på oppdrag verden over for FN og andre institusjoner.

Hovedkontoret utformer også organisasjonens flyktningpolitikk.

Genève

Våre medarbeidere i Genéve deltar i sentrale prosesser når det internasjonale samfunnet skal utforme humanitær politikk. På oppdrag fra FN etablerte Flyktninghjelpen i 1998 Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) for å overvåke situasjonen til internt fordrevne i 50 land. IDMC driver også opplæring i beskyttelse av internt fordrevne for humanitære aktører som arbeider i felt.

Brussel

EU er den største giveren til humanitært hjelpearbeid i verden, og organisasjonen er involvert i politiske prosesser knyttet til mange av verdens humanitære kriser.

Flyktninghjelpen har siden 2005 arbeidet målrettet med påvirkningsarbeid overfor EUs institusjoner og nettverk som er basert i Brussel, og med å øke Flyktninghjelpens prosjektfinansiering fra EU. Les mer her.

Washington

I 2016 åpnet vi vårt første kontor i USA, i Washington, DC. Flyktninghjelpens USA-kontor jobber opp mot institusjonelle givere og aktører i landet.

Addis Abeba

Flyktninghjelpen inngikk i 2013 en samarbeidsavtale med Den afrikanske union (AU), og etablerte et representasjonskontor i Addis Abeba. Avtalen gir Flyktninghjelpen påvirkningsmuligheter på AUs ulike arbeidsfelt, bidrar til bedret kontakt mellom Flyktninghjelpen og afrikanske stater, samt fortsatt bruk av Flyktninghjelpens beredskapsstyrker på kontinentet.

 

Dubai

Flyktninghjelpens kontor i Dubai arbeider for å skape bånd til donorer og aktører i regionen. Det er et stort antall offentlige og private aktører i regionen som i økende grad er involvert i humanitært arbeid. Dubai-kontoret skal gi verdifull erfaring og endelig lede til økte inntekter for vår programaktivitet.