Jenter på flukt:

13-åringer tvangsgiftes

Brudekjoler for barnebruder

NTB Scanpix

NTB Scanpix

Disse brudekjolene finner vi i flyktningleiren Zaatari i Jordan. Syriske flyktningjenter helt ned i 13-årsalderen giftes bort. Foreldrene vil jentenes beste, men resultatet blir ofte det motsatte. Barneekteskap er et globalt fenomen, men når familier drives på flukt tvinges flere unge jenter til å gifte seg i ung alder. Når du er ferdig med å lese denne artikkel har 230 flere jenter under 18 år giftet seg.

Norske jenter venter i gjennomsnitt til de er om lag 32 år før de gifter seg. De vil gjerne leve ut ungdomstiden, de vil skaffe seg en utdanning først og de vil selv velge hvem de skal gifte seg med. Slik er det ikke for alle jenter.

Mange land herjet av krig og voldelige konflikter har tradisjon for at jenter gifter seg unge, men når familier drives på flukt øker risikoen for at flere jenter giftes bort i svært ung alder. I dag ser vi at antallet barnebruder øker dramatisk blant syriske flyktninger.

Flyktninghjelpen jobber med å forhindre dette, og stadig flere foreldre innser at det er galt å gifte bort døtrene i ung alder.

Barneekteskap var vanlig også før krigen i Syria. I 2011 var 13 prosent av brudene under 18 år. Men krigen, som har drevet halve befolkningen på flukt, har ført til at barneekteskap har økt dramatisk.

Det er flere årsaker til dette. For det første mener foreldrene at både familien og døtrene vil få en bedre økonomisk og materiell situasjon. For det andre tror foreldre at døtrene vil oppnå økt beskyttelse dersom de er gift: risikoen for å bli seksuelt misbrukt reduseres og de er mindre utsatt for å bli kidnappet eller tvunget til å gifte seg med medlemmer av væpnede grupper.

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/05/Child-marriage-in-humanitarian-settings.pdf

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/05/Child-marriage-in-humanitarian-settings.pdf

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/05/Child-marriage-in-humanitarian-settings.pdf

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/05/Child-marriage-in-humanitarian-settings.pdf

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/05/Child-marriage-in-humanitarian-settings.pdf

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/05/Child-marriage-in-humanitarian-settings.pdf

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/05/Child-marriage-in-humanitarian-settings.pdf

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/05/Child-marriage-in-humanitarian-settings.pdf

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/05/Child-marriage-in-humanitarian-settings.pdf

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/05/Child-marriage-in-humanitarian-settings.pdf

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/05/Child-marriage-in-humanitarian-settings.pdf

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/05/Child-marriage-in-humanitarian-settings.pdf

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/05/Child-marriage-in-humanitarian-settings.pdf

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/05/Child-marriage-in-humanitarian-settings.pdf

Syriske Dima (17) ble giftet bort som 13-åring

Libanon/Bekaa-dalen: Da Dima (17) var 13 år ble hun giftet bort til en gutt på 17. Foreldrene ønsket det beste for datteren. Nå innser de at avgjørelsen var feil og jobber for å forhindre barneekteskap blant syriske flyktninger.
STIGMATISERT: - Det er en stor belastning å være skilt, enslig mor. Men alternativet var verre: Da hadde jeg vært tvunget til å leve i et ulykkelig ekteskap, forklarer Dima. Foto: Racha El Daoi / Flyktninghjelpen

Krigen i Syria har drevet halve befolkningen på flukt. Over fem millioner har flyktet over til nabolandene, hvor de lever et liv i fattigdom og uten håp for fremtiden. Dette har ført til at stadig flere syriske jenter giftes bort før de fyller 18 år.

I Libanon, hvor det ikke finnes noen lovpålagt nedre aldersgrense for ekteskap, er 22 prosent av de syriske flyktningjentene i alderen 15-19år allerede gift, ifølge rapporten 2018 Vulnerability Assessment for Syrian Refugees (VASyR).

De mindreårige jentene som tvinges til å gifte seg frarøves grunnleggende menneskerettigheter, og foreldrenes avgjørelse får enorm betydning for deres fremtidige liv. 

Dima og hennes familie bor i en uformell flyktningleir i Bekaa-dalen. For å beskytte familien bruker vi ikke familiemedlemmenes opprinnelige navn.

Hun var 13 og han var 17

Familiens hjem består av treplanker og plastduk mens gulvet har betongdekke. Taket lekker og gulvet oversvømmes når det regner. Utenfor er det gjørme overalt. Dette er Dimas hverdag, men også hverdagen til omlag 88.000 av de 1,5 millioner syriske flyktningene som bor i Libanon. Pengemangel og elendige boforhold fører til at mange foreldre velger å gifte bort døtrene i svært ung alder. I praksis betyr det en mindre munn å mette. Alle ønsker døtrenes beste, og mange tror at tidlig ekteskap vil bedre døtrenes situasjon og sikre en tryggere og bedre fremtid.

Dimas mor, Hiba, var den eneste med inntekt i en familie på ti. Til slutt så hun ingen annen utvei enn å gifte bort eldstedatteren. Dima var bare 13 år gammel da hun giftet seg med en gutt på 17. Moren trodde også at ekteskapet ville gi datteren et bedre liv og en lysere fremtid. Men det viste seg at Dimas ektemann behandlet henne dårlig, og etter et år ble hun skilt og flyttet hjem til foreldrene.

Giftet bort på ny i en alder av 17 år

For å unngå det negative stempelet man får som skilt kvinne, giftet Dima seg på ny med en ti år eldre mann. Hun var nå17 år, og håpet at det ville gå bedre denne gangen, men slik gikk det ikke. Hennes nye mann viste ingen respekt og brydde seg ikke om henne i det hele tatt. Da Dima ble gravid, forlot mannen henne for en annen kvinne, og var ikke villig til å understøtte henne og barnet økonomisk. Dima måtte igjen flytte tilbake til foreldrene. Da Hiba innså Dimas problemer og hvilken vanskelig situasjon hun hadde satt datteren i, begynte hun på kurs i regi av en lokal hjelpeorganisasjon for å lære mer om problemet og hva hun kunne gjøre for å bekjempe kjønnsbasert vold og forhindre at andre unge jenter havnet i samme situasjon.

Enslig mor uten rettigheter

I dag har Dima en tre måneder gammel sønn, Imad. Barnet har ingen kontakt med og kjenner ikke faren. Barnefaren har ikke utvist noen interesse for å ta ansvar for sønnen. Han holder også tilbake de offisielle dokumentene som trengs for at Dima skal få skilsmisse. Dima er derfor ikke i stand til å fremskaffe fødselsattest, og registrere sønnen i offentlige registre. Noe som betyr at sønnen risikerer å ende opp som statsløs.

Flyktninghjelpen bistår nå familien med informasjon, rådgivning og juridisk hjelp får fremskaffe nødvendige dokumenter og forhindre at sønnen blir statsløs. Men så lenge barnefaren nekter å samarbeide blir dette vanskelig.

- Det er en stor belastning å være skilt, enslig mor. Men alternativet var verre: Da hadde jeg vært tvunget til å leve i et ulykkelig ekteskap, forklarer Dima.

Arbeider for å forhindre tidlige ekteskap

Dimas mor og flere av de andre kvinnene i flyktningleiren har fått øynene oppfor hva døtrene deres risikerer ved å gifte seg i ung alder, og de arbeider nå for å øke bevisstheten om problemet og for å forhindre barneekteskap og for tidlig gifte.

- Vi snakker om konsekvensene og farene ved tidlig ekteskap, sier Jawaheri, som representerer lokalsamfunnet og samarbeider med Flyktninghjelpen for å komme problemet til livs.

Hun forteller at de nå ser at også mennene er begynt å våkne og har fått opp øynene og ser at mange av de unge jentene som giftes bort blir misbrukt og at flere par skiller seg.

- Mennene støtter oss i økende grad når de har sett at jenter er blitt misbrukt og at stadig flere ekteskap ender med brudd, forklarer Jawaheri, som tidligere trodde at både de unge jentene og guttene samt familien som sådan ville få en bedre økonomisk situasjon ved tidlig ekteskap.

- Nå vet vi bedre. En ung jente eller gutt er ikke utstyrt eller klar til å starte en familie. Tidlig ekteskap påvirker parets liv negativt, da det øker risikoen for vold i hjemmet og gir høyere risiko hos unge jenter som blir gravid, avslutter Hiba.

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/

Kilde: https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/

Hva er barneekteskap?
Barneekteskap er ethvert formelt ekteskap hvor en eller begge parter er under 18 år.

Er barneekteskap lovlig?
Barneekteskap er et alvorlig brudd på barns rettigheter: De frarøves retten til helse, utdanning, likestilling

Hva er konsekvensene av barneekteskap?
Forskning verden over viser at barneekteskap ikke øker beskyttelsen av jenter, og at de har store negative konsekvenser: For det første er det stor sjanse for at barnebruder, som i utgangspunktet i de fleste tilfeller kommer fra fattige familier, vil tilbringe livet i fattigdom. For det andre har jenter som gifter seg før de er 15 år fem ganger så stor sjanse for å dø i barsel enn andre fødende. For det tredje er jenter som gifter seg før de fyller 18 år mer utsatt for vold i hjemmet, enn sine medsøstre som venter med å gifte seg.