Learners at Kudobou school, Northern Red Sea concentrate on their computer lessons. The computers are powered by solar-generated electricity. Photo by Melchizedek Malile/NRC
Läs bildtexten Elever konsentrerer seg i timen, mens de jobber på datamaskiner som drives av solenergi. Foto: Melchizedek Malile/Flyktninghjelpen.

Vårt arbeid i Eritrea

Publisert 22. jun 2017
Flyktninghjelpen gir opplæring og håp til ungdom i Eritrea.

Humanitært overblikk

Flere tiår med konflikt og alvorlig tørke har rammet Eritreas landbruksbaserte økonomi hardt. Landet er ett av de minst utviklede landene i verden.

Signeringen av en fredserklæring med Etiopia den 9. juli 2018 markerte slutten på et 18 år langt "ingen krig, ingen fred"-forhold mellom de to landene. Dermed ble to viktige grensepunkt mellom Eritrea og Etiopia gjenåpnet i september 2018, slik at folk fra begge sider kunne komme i kontakt med slektninger. Siden underskrivelsen av erklæringen har Eritrea gjenopprettet diplomatiske bånd med alle nabolandene. I tillegg har FNs sikkerhetsråd stemt for å løfte sanksjonene mot Eritrea, som tidligere har påvirket den sosiale og økonomiske strukturen til det eritreiske samfunnet.

På tross av enorm innsats for å tilby utdanning til befolkningen siden uavhengigheten i 1991, er det få som går på skole. Dette fører til en stor og voksende gruppe av eritreisk ungdom som mangler utdanning, arbeid og relevant jobberfaring eller opplæring som kan engasjere dem i produktivt arbeid for å kunne forsørge seg og sine.
 

Så mange fikk hjelp i Eritrea i 2019

1.788
mennesker fikk utdanning

Flyktninghjelpens arbeid

Vi jobber med ungdom som er marginaliserte eller lever i fjerntliggende områder og som ikke går på skole. På grunn av det høye antallet ungdommer i landet, og mangelen på ideelle organisasjoner å samarbeide med, har vi lansert et omfattende utdanningsprogram.

For å gi alternative muligheter til eritreisk ungdom, jobber vi for å øke mulighetene for bedre og mer mangfoldige arbeidsplasser, større selvstendighet og mulighetene til å få et stabilt levebrød.

Les mer om Eritrea