Läs bildtexten Foto: Patric Ekløf/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Tanzania

Publisert 22. jun 2017
I 2016 startet Flyktninghjelpen opp i Kigoma-regionen i Tanzania for å hjelpe mennesker på flukt fra Burundi. Hjelpen omfatter vann- og sanitærtjenester, utdanning og husly.

Humanitært overblikk

Politisk ustabilitet og vold i Burundi og Den demokratiske republikken Kongo har tvunget mer enn 350.000 mennesker på flukt til nabolandet Tanzania. Flertallet er bosatt i landets tre største flyktningleirer: Nyarugusu, Mtendeli og Nduta. Tanzania har en streng flyktningleir-politikk. Flyktninger får ikke flytte utenfor de overfylte flyktningleirene, men må oppholde seg i store leirer hvor de mangler privatliv og grunnleggende fasiliteter.

Til tross for at 63.000 burundiske flyktninger frivillig har reist hjem, er flyktningleirene fremdeles overfylt. Humanitære organisasjoner sliter med å sørge for grunnleggende tjenester, som rent vann, utdanning, husly og sosiale tjenester.

Tanzania har trukket seg fra FNs flyktningavtale (CRRF) og dermed begrenset flyktningers muligheter til å være med på levebrødprosjekter som markeder og småbedrifter. Samtidig er alle grenseoverganger stengt for flyktninger. Midlene er begrensede, og situasjonen er alvorlig. Gjennom en avtale mellom Burundi, Tanzania og FNs høykommissær for flyktninger er det estimert at 90.000 burundiske flyktninger vil returnere i 2019.

Flyktninghjelpen jobber for å opprettholde prinsippene for frivillig tilbakevending; det skal være en informert avgjørelse og en verdig retur til et trygt område.

Så mange fikk hjelp i Tanzania i 2019

1.397
mennesker fikk utdanning
9.212
mennesker fikk husly
153.959
mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
16.942
mennesker fikk rettshjelp
154.684
mennesker fikk vann og sanitærhjelp

Flyktninghjelpens arbeid

Etter at borgerkrigen brøt ut i Burundi i 2015, startet vi operasjoner i Tanzania for å støtte mennesker som bor i Mtendeli og Nduta flyktningleirer nær grensen til Burundi. I mai 2017 utvidet vi virksomheten vår, og vi jobber nå også i Nyarugusu flyktningleir. Overbefolkning i leirene gjør det vanskelig å møte økende behov.

Det viktigste talsmannsarbeidet vi gjør er å opprettholde prinsippene for frivillig retur; informert avgjørelse og verdig retur til et trygt område.

Les mer om Tanzania