Estado de Barinas, Venezuela 
Photo: Fernanda Pineda - NRC
2015
Läs bildtexten Foto: Fernanda Pineda/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Venezuela

Venezuela står midt i en økonomisk, institusjonell og sosial krise som har drevet millioner av landets innbyggere på flukt.
   
Om flyktningtallene for Venezuela

Venezuelanere i andre land som antas å ha et beskyttelsesbehov, uten å være registrert som flyktninger, er inkludert i totaltallene for 2019, i motsetning til for 2018, etter anbefaling fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Tallene for 2018 ville vært 2,6 millioner høyere dersom samme beregningsmåte hadde blitt benyttet da. Venezuelanere er likevel den gruppen flyktninger som vokste mest i 2019, selv når en korrigerer for endret beregningsmåte. Venezuelanske flyktninger uten formell flyktningstatus er ikke inkludert i «nye flyktninger».

 

Humanitært overblikk

Den sosioøkonomiske krisen i Venezuela har ført til kollaps i viktige tjenester, som helsehjelp, og redusert tilgangen på mat. I tillegg har den ført til en av de største massefluktene i Sør-Amerikas historie. Rundt 3,4 millioner venezuelanere har forlatt landet av frykt for vold, forfølgelse og elendige leveforhold.

Ifølge Det internasjonale pengefondet er beregnet inflasjonsrate for 2019 på 10 millioner prosent. Prisene dobler seg gjennomsnittlig hver 26. dag, og innbyggerne har ikke råd til å skaffe helt grunnleggende ting. Restriksjoner på import og prisøkningen gjør det vanskelig for folk å skaffe mat, medisiner og andre varer.

Den økonomiske krisen forverres av den dype politiske krisen, som preges av at demokratiske institusjoner forvitrer og en økende sivil misnøye. I mars 2019 estimerte FN at 6,5 millioner mennesker har behov for humanitær hjelp.

Så mange hjalp vi i Venezuela i 2019

10.293
mennesker fikk utdanning
28.944
mennesker fikk matsikkerhet
225
mennesker fikk husly
6.809
mennesker fikk rettshjelp
30.758
mennesker fikk vann og sanitærtjenester

Les mer om Venezuela