Mazen Naim, NRC's advocacy and communications officer in Gaza, on the roof of his house in Beit Hanoun
Photo: Karl Schembri/NRC
Läs bildtexten Foto: Karl Schembri/NRC

Vårt arbeid i Palestina

Flyktinghjälpen ger humanitärt bistånd och försvarar de mänskliga rättigheterna.

Humanitär och politisk bakgrund

Många människor fick fly undan krigen 1948 och 1967 då Israel ockuperade Västbanken och Gazaremsan. Många av dem har aldrig fått möjligheten att återvända hem. I dag är det över fem miljoner palestinska flyktingar runt om i Palestina, Jordanien, Libanon och Syrien.

Fördrivna människor i Palestina är fortsatt källa till oro. De lokala samhällena är under ökat tryck. De fördrivna riskerar att tvångförflyttas, det kan även inträffa andra övergrepp som en konsekvens av Israels politik och praksis.

Flyktinghjälpen har varit på plats i Palestina sedan 2006

Ett ödeläggande stillestånd

Gaza har varit under kontinuerlig belägring i nästan 10 år. Restriktionenerna har satt stopp för nästan all import och export av varor. Detta har lett till ekonomisk kollaps och en förlamad utveckling. Arbetslösheten är en av de högsta i världen. Hela 6 av 10 ungdomar var utan arbete 2014.

Blokaden av Gaza har lett till upprepade konflikter med Israel. Under föregående konflikt dödades 2000 palestinier, inklusive 500 barn. Dessutom har nästan 18 000 bostäder förstörts. På grund av blokaden kommer återuppbyggnaden ta mycket lång tid.

De humanitära bistånden till Palestina är viktiga men det är också viktigt att det internationella samfundet vidtar åtgärder för att få ett slut på den israeliska blokaden av Gaza.

Ingen väg till utblidning

Barnen är hårdast drabbade av konflikten

Hundratals skolor blev förstörda under förra kriget. Bristen på byggmaterial har förhindrat återuppbyggnaden.

Skolor på Västbanken, inklusive Östra Jerusalem, är under attack. Soldater och bosättare trackaserar vanliga barn som är på väg till skolan. Det är ett systematiskt sätt att hindra barnen att gå till skolan och få tillgång till utbildning. Det kan ockås ledan till psykiska trauman för barnen.

I värsta fall kan detta leda till att en hel generation missar sina möjlihet till utbildning.

Tvingad fördrivelse

På Västbanken, inklusive Östra Jerusalem fortsätter tvångsförflyttningar av palestinier. Målet är att tvinga palestiniern bort från strategiska områden som Israel valt ut för att bygga nya bosättningar.

 I hela Palestina sker det vräkningar. Det sker genom ett diskriminerande tillståndssystem för att få bygga.

 

Detta gör vi i Palestina

Genom vårt arbete i Palestina skyddar och hjälper vi de som är drabbade av hot och fördrivelse.

Flyktinghjäpen i Palestina har kontor i Jerusalem, Ramallah, Hebron och på Gazaremsan. Vi erbjder rättshjälp för att säkra de mänskliga rättigheterna och driver projekt inom boende, utbildning, vatten och sanitet. Vi jobbar för palestiniernas rättigheter både nationellt och globalt.

Vi arbetar på hela Gazaremsan och på Västbanken inkl östra Jerusalem för att bistå palestinier som är fördrivna eller som är i ett akut läge och riskrar fördrivelse.

Vi skapar lösningar så att vi tillsammans med lokala myndigheter och det civila samhället övervakar behoven hos fördrivna palestinier samt för att hitta lösningar som lokala myndigheter äger.

Läs mer här