Gaza: Nødvendig med hastetiltak for å få slutt på krigen og forhindre fortsatte overgrep

Publisert 05. apr. 2024
Flyktninghjelpen etterlyser konkrete tiltak, som stans i våpenoverføringer til Israel og umiddelbar stans i kamphandlingene for å avverge ytterligere grusomheter, etter seks måneder med krig i Gaza.

– Den humanitære krisen i Gaza har nådd et katastrofalt nivå. Nesten hele befolkningen er tvunget på flukt og står overfor en alvorlig mangel på varer og tjenester som er avgjørende for å overleve, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland.

Det kan ikke overdrives hvor akutt situasjonen i Gaza nå er. Mer enn en uke etter at FNs sikkerhetsråd krevde en umiddelbar våpenhvile, og til tross for ytterligere midlertidige tiltak som Den internasjonale domstolen har gitt mandat til, er det fortsatt ingen merkbar forbedring av situasjonen for sivilbefolkningen på bakken.

Gaza har blitt et av verdens farligste områder, der sivile og hjelpearbeidere utsettes for en risiko uten sidestykke og for vilkårlige angrep som utgjør grove og systematiske brudd på folkeretten. Til tross for innsatsen for å beskytte hjelpearbeidere blir humanitære operasjoner utsatt for stadige angrep. Dette hindrer i stor grad livreddende hjelp i en tid hvor befolkningen i Gaza trues av hungersnød.

– Etter seks måneder med blodsutgytelser må FNs sikkerhetsråd ta sitt ansvar for å gjenopprette fred og sikkerhet. Det er på høy tid at det internasjonale samfunnet oppfyller sine forpliktelser til å forhindre brudd på folkeretten og beskytte sivile, sier Egeland.

– Seks måneder etter det avskyelige angrepet fra Hamas, og etter seks måneder med en blodig israelsk militærkampanje med total mangel på respekt for folkeretten, må kamphandlingene opphøre. Flyktninghjelpen gjentar sitt krav om umiddelbar våpenhvile og frigivelse av alle gisler.

– Endelig ser vi et glimt av håp i lovnadene om en åpning av grenseovergangene og i bruken av havnen i Ashdod for å få inn nødvendige forsyninger til Gazas befolkning. Israel og Israels allierte må sørge for fri flyt av nødhjelp for å avverge en hungersnød, og for å iverksette et beskyttelsessystem for hjelpearbeidere som garanterer vår sikkerhet. Mest av alt trenger vi beskyttelse for palestinske sivile, som har blitt vilkårlig drept i løpet av de siste seks månedene, sier Egeland.

Det internasjonale samfunnet må iverksette avgjørende tiltak for å sikre en varig våpenhvile, løslatelse av samtlige gisler og beskyttelse av sivile i samsvar med folkeretten. Flyktninghjelpen oppfordrer FNs sikkerhetsråd og alle berørte stater til å vurdere tiltak som står i forhold til omfanget og alvorlighetsgraden av Israels ulovlige handlinger – som for eksempel å stille betingelser og suspendere eller nekte våpenoverføringer.

Til redaksjonen:

  • Volden som ble utløst av Hamas’ avskyelige angrep 7. oktober, førte til at rundt 1.200 israelere og personer av andre nasjonaliteter ble drept. Hundrevis ble utsatt for målrettede angrep, og over 250 ble tatt som gisler.
  •  Som gjengjeldelse innledet Israel et nådeløst angrep på Gaza som har ført til at over 32.975 palestinere hittil er drept og over 75.500 er skadet, ifølge helsedepartementet i Gaza.
  • Tiltak som innføres av berørte stater, bør være i samsvar med forpliktelsene som følger når folkerettslige normer brytes, og de bør kunne reverseres så snart Israel oppfyller sine forpliktelser, avslutter urettmessige handlinger og gir oppreisning til ofrene.

For mer informasjon eller for å avtale et intervju, vennligst kontakt: