This is NRC 2022.
This is NRC 2022.

Om Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen er en norsk organisasjon som hjelper mennesker på flukt over hele verden. Vi er raskt på plass der mennesker på flukt trenger oss mest. Vi vet hva som må gjøres, og vi gjør det.
Oppdatert 14. mai 2024

Vi får fram hjelpen der nøden er størst. Da vi startet hjelpearbeidet etter andre verdenskrig, var behovet enormt. Det er det fortsatt. I over 75 år har vi jobbet utrettelig for at mennesker på flukt skal overleve og bygge seg en ny framtid. Akkurat nå er vi til stede i både nye og langvarige kriser i 40 land. Der er vi en synlig og anerkjent aktør under navnet Norwegian Refugee Council (NRC). Vi gir blant annet mat, husly, rent vannrettshjelp, og utdanning.

Vi står på flyktningenes side. Med erfaring, kunnskap og pågangsmot forsvarer vi rettighetene til mennesker på flukt, og varsler om urett og nød. Flyktninghjelpen er en sterk pådriver for at makthavere skal respektere flyktningers rettigheter. I tillegg driver vi Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), verdens fremste faktabase om mennesker som er på flukt i eget land.

Vi samarbeider med partnere over hele verden gjennom våre folk i NORCAP som har ekspertise innen humanitært arbeid, utviklingsarbeid og fredsbygging. De jobber med lokale, nasjonale og internasjonale partnere for å finne bærekraftige løsninger for å møte behovene til mennesker på flukt.

Flyktninghjelpen har 15.000 hjelpearbeidere over hele verden. En liten andel jobber på hovedkontoret i Oslo, men de aller fleste av oss jobber ute i felt. Mange har selv vært på flukt.

I dag er 117 millioner mennesker på flukt fra krig og forfølgelse, et rekordhøyt antall. Ikke siden andre verdenskrig har flere trengt vår hjelp. Flyktninghjelpen hjalp nær 10 millioner mennesker verden over i 2023, og med din støtte kan vi nå ut til enda flere.

Vi får fram hjelpen der nøden er størst. Da vi startet hjelpearbeidet etter andre verdenskrig, var behovet enormt. Det er det fortsatt. I over 75 år har vi jobbet utrettelig for at mennesker på flukt skal overleve og bygge seg en ny framtid. Akkurat nå er vi til stede i både nye og langvarige kriser i 40 land. Der er vi en synlig og anerkjent aktør under navnet Norwegian Refugee Council (NRC). Vi gir blant annet mat, husly, rent vannrettshjelp, og utdanning.

Vi står på flyktningenes side. Med erfaring, kunnskap og pågangsmot forsvarer vi rettighetene til mennesker på flukt, og varsler om urett og nød. Flyktninghjelpen er en sterk pådriver for at makthavere skal respektere flyktningers rettigheter. I tillegg driver vi Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), verdens fremste faktabase om mennesker som er på flukt i eget land.

Vi samarbeider med partnere over hele verden gjennom våre folk i NORCAP som har ekspertise innen humanitært arbeid, utviklingsarbeid og fredsbygging. De jobber med lokale, nasjonale og internasjonale partnere for å finne bærekraftige løsninger for å møte behovene til mennesker på flukt.

Flyktninghjelpen har 15.000 hjelpearbeidere over hele verden. En liten andel jobber på hovedkontoret i Oslo, men de aller fleste av oss jobber ute i felt. Mange har selv vært på flukt.

I dag er 117 millioner mennesker på flukt fra krig og forfølgelse, et rekordhøyt antall. Ikke siden andre verdenskrig har flere trengt vår hjelp. Flyktninghjelpen hjalp nær 10 millioner mennesker verden over i 2023, og med din støtte kan vi nå ut til enda flere.

      

Mer om hvem vi er og hva vi gjør