Forside

Bli fadder for barn på flukt fra krig

Hovedartikler

Millioner av liv i fare

02. mars 2015
Den pågående konflikten forverrer den humanitære krisen i Jemen. Samtidig opplever humanitære organisasjoner at de største donorene kutter i støtten. - Til tross for at det setter millioner av liv er i fare, kuttes finansieringen av nødhjelp i denne kritiske tiden, sier regiondirektør i Flyktninghjelpen, Gabriella Waaijman.
Millioner av liv i fare
25. mars 2015
Flyktninghjelpens Suhaila Danesjo er en av de som jobber for at kvinner i Afghanistan skal få et bedre liv. Hennes jobb er å hjelpe kvinner som har juridiske eller økonomiske problemer.
- Afghanske kvinner er sterke
23. mars 2015
Afghanske kvinner som søker trygghet og bedre levekår i byen, får det verre viser en ny rapport. 7 av 10 sier at de aldri har gått på skole. - Vi må gjøre mer for å beskytte kvinner som er internt fordrevne i det urbane Afghanistan, sier generalsekretær Jan Egeland.
Verre for internt fordrevne kvinner i afghanske byer

Diverse artikler

Dødens hav

Stadig flere krigsflyktninger risikerer livet i forsøk på å krysse Middelhavet. EU svarer med å snu ryggen til.

FNs sikkerhetsråd får strykkarakter for sin innsats i Syria

21 humanitære- og menneskerettighetsorganisasjoner mener at de stridende parter og verdens stormakter har mislyktes i å implementere FNs sikkerhetsrådsresolusjoner i Syria.

Den store katastrofen

For fire år siden på denne tiden var hverdagen fortsatt normal og gjenkjennelig for de fleste i Syria.

Åpner dørene for flyktninger

- Barna har rett til et liv. Jeg føler med flyktningene, sier libanesiske Mona. Hun har åpnet huset sitt for syriske flyktninger.

Vårens viktigste dugnad

Norges største hjelpeorganisasjoner oppfordrer til nasjonal dugnad for syriske flyktninger. Samlet krever de et politisk lederskap og humanitært engasjement i samsvar med Syria-krisens ekstraordinære brutalitet og omfang.

Vier tiden til å hjelpe barn

Sanaa kom til Zaatari flyktningleir i Jordan som syrisk flyktning i 2013. I dag jobber hun som lærer på et av Flyktninghjelpens læresentre. Da resten av lærerteamet fikk i oppgave å utnevne en helt i blant dem, falt valget lett på Sanaa.

IT-kurs for jenter i Somalia

Hawokin har fått opplæring i bruk datamaskin gjennom Flyktninghjelpens yrkesopplæringsprogram. At jenter kan jobbe med IT er ikke en selvfølge i Somalia.

Fire år med overlevelse

Ilham ble født 15. mars 2011. Jenta er nøyaktig like gammel som krigen i Syria og husker ikke lengre hjemlandet sitt. - Vi kan egentlig ikke feire, sier Ilhams mamma, Safa (25).

Juss som nødhjelp

Jusstudentenes humanitæraksjon 2014 har brakt inn 347 407 kroner til Flyktninghjelpens frie rettshjelp program (ICLA) for syriske flyktninger i Libanon. – Det har vært flott å kunne få lov til å bruke jussen til å hjelpe andre, sier HuMak-styret.
Image

Følg oss på Twitter:

Faktaark om vårt arbeid for syriske flyktninger: