Flyktninghjelpens arbeid i Kenya

Flyktninghjelpen har program innen utdanning, husly, vann og sanitære forhold og matvaresikkerhet i Kenya. Målet er å gi hjelp og beskyttelse til de mest sårbare flyktninger og internt fordrevne som er rammet av konfliktene på Afrikas horn.

Humanitær og politisk situasjon:

Kenya er vertskapsland for et stort antall flyktninger. Verdens største flyktningleir, Dadaab, ligger øst i Kenya og huser over 400.000 flyktninger, flesteparten fra Somalia. Antall flyktninger i Dadaab er imidlertid synkende, blant annet på grunn av at mange flyktninger nå kan vende tilbake til Somalia.

Kakuma er den nest største flyktningleiren i Kenya, og huser 128.000 flyktninger. Befolkningen i leiren øker jevnt, blant annet på grunn av urolighetene i nabolandet Sør-Sudan. Flyktninghjelpen har ansvar for å sikre god hygiene i leiren, og svarer på den store tilstrømningen av flyktninger med bygging av latriner og håndvaskstasjoner og utdeling av sanitærutstyr. Flyktninghjelpen er i gang med å skaffe mer midler til dette arbeidet for å kunne sikre effektiv og god humanitær hjelp til den stadig voksende gruppen flyktninger.

Flyktninghjelpen startet opp sine aktiviteter i Dadaab og Kakuma i hhv. 2007 og 2012 og har siden hatt prosjekter innen husly, utdanning, matvaresikkerhet og vann, sanitær og hygiene i disse leirene. I 2013 ble det signert en avtale mellom Kenya, Somalia og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) om frivillig retur av flyktninger til Somalia. Denne avtalen er grunnen til at Flyktninghjelpen nå starter opp prosjekter innen informasjon, rådgivning og juridisk assistanse i Dadaab.

Siden 2011 har det kenyanske militæret utvidet sitt nærvær i Somalia, noe som har ført til flere gjengjeldelsesangrep inne i Kenya. En grusom hendelse fant sted i september 2013, da det populære kjøpesenteret Westgate ble mål for et angrep hvor 67 mennesker ble drept. Offisielle institusjoner, som f.eks. det kenyanske politiet, er også ofte mål for voldshandlinger.

Flyktninghjelpens kjerneaktiviteter i Kenya:
 
Matsikkerhet: 

Flyktninghjelpen vil fortsette med matutdeling i Dadaab flyktningleir i og i Kakuma flyktningleir. Flyktninghjelpen nådde i 2013 ut til 195.000 mennesker med mat og andre nødhjelpsmaterialer. I 2014 har Flyktninghjelpen som mål å nå ut til 178.000 mottakere. Årsaken til at en i år vil nå ut til færre flyktninger er at antallet flyktninger i Dadaab går ned. Det endelige tallet kan likevel bli større dersom tilstrømmingen til Kakuma fra Sør-Sudan fortsetter. 
 
Husly: 

Flyktninghjelpen har bygget 200 midlertidige husly i Dadaab og gitt opplæring til mottakerne i hvordan man vedlikeholder byggene. I 2014 vil Flyktninghjelpen bygge 623 husly av leire, 60 av disse i Kakuma. I 2013 bygget Flyktninghjelpen 18 klasserom for å gi mer plass til skolegang i leirene. I 2014 vil Flyktninghjelpen bygge ytterligere 36 klasserom. 

Vann og sanitær (WASH): 

Flyktninghjelpen har vært leder for bygging av latriner og fremming av god hygiene i Kakuma flyktningleir. Flyktninghjelpen har også hatt ansvar for vedlikehold og forbedring av systemer for vannforsyning i Hagadera- og Kambioos-områdene i Dadaab flyktningleir. Flyktninghjelpen tilbyr i tillegg drikkevannsforsyning, avfallshåndtering og skadedyrkontroll. I 2013 ble det bygget 5303 latriner i Kakuma og 2130 i Dadaab. I 2014 planlegger Flyktninghjelpen å bygge totalt 10.650 latriner. 142.000 mennesker har fått vannforsyning i Dadaab og Kakuma, og arbeidet med vannforsyning pågår kontinuerlig. 

Utdanning: 

Flyktninghjelpen jobber med å gi barn og unge lese-, skrive og regneferdigheter og yrkesfaglige ferdigheter, slik at de skal vokse opp til å bli selvhjulpne mennesker med et yrke de kan leve av. Flyktninghjelpen tilbyr hurtigkurs i lesing og skriving i Dadaab i 2013 og nådde ut til 1098 elever. Målet for 2014 er å nå ut til 1000 elever med hurtigkurs. Videre fikk 878 undommer lese- og skrivekurs og yrkesopplæring. I 2014 har Flyktninghjelpen som mål å tilby yrkesopplæring til 250 elever. Byggingen av klasserom vil fortsette både i Kakuma og Daddab, slik at klasserom blir mindre fulle og flere elever får plass.
 
Informasjon, rådgivning og juridisk assistanse (ICLA):

Flyktninghjelpen vil starte opp et ICLA-prosjekt i Dadaab som vil ta sikte på å gi viktig informasjon og rådgiving om retur til hjemlandet til flyktninger fra Somalia. Prosjektet vil også ha som mål å opplyse om faren for landminer plantet under krigen i Somalia. En vil også gi opplæring om seksuell og kjønnsbasert vold og beskyttelse av barn slik at de som vender hjem er bedre i stand til å håndtere sånne saker når de oppstår.

Miljøprosjekt:

i 2014 vil Flyktninghjelpen gjennomføre et miljøprosjekt i Kakuma som forsyner flyktninger med energi til matlaging og gir støtte til treplanting. Prosjektet fokuserer også på ernæring gjennom kjøkkenhagearbeid.
 

Nøkkeltall Kenya:

Folketall (millioner):
46 
Nye flyktninger fra i 2014:
321
Totalt antall flyktninger fra:
11 504 
Internt fordrevne:
309 200
Flyktninger fra andre land:
585 363
Frivillig retur i 2014:
1
Asylsøkere til Norge i 2014:
14
Tall oppdatert ved inngangen til 2015
 

Key Indicators in 2013:

 •  Education
  # of new learners enrolled 4109
  # of participants in community sensitisation sessions 665
  # of PTA Members trained in school management 24
  # of teachers trained 32
  # of YEP graduates sponsored for further training 10
  # of YEP graduates trained 6

  Total # of direct beneficiaries 3585

 •  Food Security
  # of metric tons of food distributed 32154,538
  # of people receiving food 324227
  # tonnage of food items handled 26989
  Quantity of green grams distributed (tons) 460,5

  Total # of direct beneficiaries 494953

 •  Shelter
  # of classrooms constructed or rehabilitated 10
  # of housing units constructed or rehabilitted 762

  Total # of direct beneficiaries 1596

 •  WASH
  # of hygiene promotion training for Camp Leaders 3
  # of hygiene promotion training for Sch Hygiene Clubs 3
  # of hygiene promotion training for WASH Committee 3
  # of Hygiene Promotion Training 13
  # of latrines constructed or rehabilitated 5061
  # of NFIs Distributed 119
  # of people receiving hygiene promotion training 3253
  # of people receiving NFI Kits 25743
  # of Training Sessions held 6
  # of WASH NFIs distributed 57856
  # of water points constructed or rehabilitated 11

  Total # of direct beneficiaries 436497

 • Environment
  # of Awareness Campaigns held 58
  # of Energy Saving Stoves Distributed 5017
  # of metric Tons of Firewood Distributed 9369,728
  # of Shallow Wells Constructed 6
  # of tree seedlings produced 100000

  Total # of direct beneficiaries 129716
   

Flyktninghjelpen i Kenya

 • Fakta
  Etablert: 2006
  Hovedkontor: Nairobi
  Feltkontor: Dadaab og Kakuma
   
 • Kontakt info
  Country Director: Prafulla Mishra (fungerende) 
  Telefon: +254737000412
  prafulla.mishra@nrc.no
   
 • Ansatte
  Internasjonalt ansatte: 8
  Lokalt ansatte: 262 (350 frivillige)
  Frivillige: 1211 
   
 • Budsjett
  2014: 66 mill NOK
  2013: 73 mill NOK
   
Kenya

Donorer til våre prosjekter i Somalia og Kenya

Største donorer:
Andre donorer:
Image

Følg oss på Twitter: