Tall pr.31.12.2012

Du trenger flash for å se denne siden

Get Adobe Flash player

Flyktninghjelpens arbeid i Kenya

Flyktninghjelpen har program innen utdanning, husly, vann og sanitære forhold og matvaresikkerhet i Kenya. Målet er å gi hjelp og beskyttelse til de mest sårbare flyktninger og internt fordrevne som er rammet av konfliktene på Afrikas horn.

Humanitær og politisk situasjon:

Dadaab flyktningleir i Kenya huser verdens største flyktningbefolkning, med totalt 443 464 mennesker. 96% av disse er av somalisk opprinnelse. Den nest største leiren i landet er Kakuma flyktningleir, som huser 110 369 flyktninger, 46% av somalisk opprinnelse, og resten hovedsakelig fra Sør-Sudan og fra andre land i øst- og sentral-Afrika. Flyktninghjelpen startet sin virksomhet i Dadaab i 2007 og i Kakuma i april 2012 og har implementert prosjekter innenfor husly, utdanning, matsikkerhet og vann, sanitær og hygiene (WASH). Flyktninghjelpen har også driftet et husly- og fredsbyggingsprosjekt som dekker tre regioner i Nakuru, med kontor i Molo.

Etter det kenyanske militæret angrep Somalia i oktober 2011 har det vært flere usikre hendelser i og rundt flyktningleirene i Dadaab. Det har også vært lignende angrep i urbane områder: i Garissa, byen som ligger nærmest Dadaab-leiren, og Nairobi og Mombasa, som er to av de store byene i landet. Det viktigste målet for disse angrepene har vært militæret og kenyanske politifolk, og det er mistanke om at angrep er rettet mot regjeringen på grunn av den militære operasjonen i Somalia. På bakgrunn av dette bestemte Kenyas regjering å stanse all registrering av asylsøkere og flyktninger i urbane områder fra og med 12. desember 2012. De som oppholder seg i byene må flyttes tilbake til Kakuma-leiren. Denne loven gjelder også FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og andre organisasjoner som jobber med flyktninger i Kenya. Flyktninghjelpen er sterkt i mot dette direktivet og er redd for at det vil føre til mer hat mot asylsøkere og flyktninger. Flyktninghjelpen argumenterer i tillegg for økt støtte til leirene som allerede er overfylte slik at humanitære behov kan dekkes.

Antallet dødsfall som følge av vold og konflikter mellom lokalsamfunn knyttet til valg siden januar 2012 er nå oppe i 507, og over 116 000 har blitt tvunget på flukt. En humanitær beredskapsplan har blitt satt i verk for å redusere eventuelle effekter av valgrelatert vold. Planen fokuserer på plassering av lagre, opplæring og kapasitetsbygging, simuleringsøvelser og koordinerte behovsvurderinger med FN-organisasjoner og NGO-partnere. Flyktninghjelpen ble utnevnt av FNs OCHA å koordinere beredskap for Nakuru, hvor Flyktninghjelpen jobber med å sikre nødhjelpsartikler og husly til trengende raskest mulig.
 
Flyktninghjelpens prioriteringer for 2013 og fremover:

Den usikkerheten som har gjort det vanskelig å få tilgang til flyktningleirene og å bevege seg rundt inne i leirene har også hatt en innvirkning på flyktningene og deres tilgang til hjelp og beskyttelse. Flyktninghjelpen har som mål å styrke sin tilstedeværelse i flyktningleirene og være så tett på mottakerne som mulig for å kunne sikre høy kvalitet på bistanden. Flyktninghjelpen har tatt ansvar for livreddende aktiviteter, som vannforsyning og matutdeling i leirene Hagadera og Kambioos, og er planlegger å opprettholde sin kapasitet for koordinering av aktiviteter under skiftende sikkerhetsforhold.

Flyktninghjelpen har utvidet sin virksomhet i Kakuma flyktningleir, og arbeider nå med matutdeling og utdanning i den raskt voksende leiren. Flyktninghjelpen har tatt på seg rollen som nødhjelpskoordinator i Nakuru, en av de mest politisk ustabile regionene i landet. Flyktninghjelpens erfaringer fra prosjekter innen husly for internt fordrevne i regionen har gjort organisasjonen bedre på analyse, fredsbygging og beredskap.
 

Flyktninghjelpen i Kenya

 • Fakta
  Etablert: 2006
  Hovedkontor: Nairobi
  Feltkontor: Dadaab og Molo
   
 • Kontakt info
  Country Director: Hassan Khaire 
  Telefon: +254 725 964431 
  representative@som.nrc.no
   
 • Ansatte
  Internasjonalt ansatte: 17 
  Lokalt ansatte: 164 (350 frivillige) 
   
 • Budsjett
  2012: 53 mill NOK
  2011: 82 mill NOK
   
Kenya

Donorer til våre prosjekter i Somalia og Kenya

Største donorer:
Andre donorer:
Image

Kjøp en CD med mening:

Flyktningkrisen i Syria:

Image