SVEKKET HÅP OM STØRRE STABILITET

SVEKKET HÅP OM STØRRE STABILITET
Sikkerhetssituasjonen i Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) har ikke blitt bedre det siste året. Dette til tross for at det i 2013 ble signert en regional rammeavtale for fred, sikkerhet og samarbeid, og FNs mandat til å slå ned på væpnede grupper ble utvidet. Lokale konflikter mellom ulike væpnede, etniske grupper og regjeringshæren tvinger folk til å flykte igjen og igjen.

I 2014 førte nye kamphandlinger til at flere hundre tusen mennesker ble drevet på flukt i Nord- og Sør-Kivu. Sivilbefolkningen i og rundt byen Beni har siden oktober 2014 levd i konstant frykt for sine liv, etter at den ugandiske opprørsgruppen ADF-NALU brutalt massakrerte flere hundre mennesker uten annet mål enn å skape kaos.

HUMANITÆR KRISE

DR Kongo har enorme naturressurser, men er et av verdens minst utviklede land. Etter flere tiår med manglende politisk styring og statlig tilstedeværelse har vold og kamphandlinger om naturressurser og kontroll over områder kunnet fortsette. Skiftende allianser mellom væpnede grupper har ført til at store områder er utenfor regjeringens kontroll.

Myndighetene har liten evne til å beskytte sivilbefolkningen mot overgrep fra væpnede grupper. Dette fører til alvorlige brudd på menneskerettighetene og en svært kompleks humanitær krise. Ifølge Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC) er om lag 2,8 millioner kongolesere internt fordrevet. En million mennesker ble drevet på flukt i landet bare i 2014. Levekårene for internt fordrevne er svært vanskelige, og behovet for nødhjelp er stort.

BARN OG KVINNER UTSATT

Det finnes ingen jobbmuligheter for unge, noe som bidrar til at mange lar seg verve til væpnede grupper. Barn tvinges ut av skolen på grunn av kamphandlinger, og mange blir også tvangsrekruttert til væpnede grupper. Volden er ekstrem, og seksuelle overgrep er svært utbredt og brukes som krigsstrategi. I 2014 ble nye steg tatt for å få bukt med seksuell vold, inkludert straffeforfølgelse av flere høyerestående offiserer og erstatning til ofrene. Likevel førte økningen i kamphandlingene til at antallet voldtekter økte i 2014.

Selv om DR Kongo har store interne problemer, er landet vertsland for flyktninger fra flere naboland. Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) huser landet om lag 118 000 flyktninger fra blant annet Den sentralafrikanske republikk og Rwanda.

På grunn av den svært utfordrende sikkerhetssituasjonen, som også har ført til økt vold mot hjelpearbeidere, omfattende byråkrati, samt generelt dårlig infrastruktur, er det vanskelig for FNs fredsbevarende styrker og hjelpeorganisasjoner å nå frem til de mest sårbare.

FARE FOR MER VOLD

Økt internasjonalt engasjement ga håp om bedring i DR Kongo i 2013, et håp som nå er svekket. FNs fredsbevarende styrker har ikke oppnådd det som var forventet og de gjenværende væpnede gruppene har ikke blitt avvæpnet. I mangel av positiv utvikling viser det internasjonale samfunnet stadig mindre interesse for DR Kongo, samtidig som den kongolesiske regjeringen stiller seg mer kritisk til tilstedeværelsen av FNs fredsbevarende styrker i landet.

I 2016 er det presidentvalg i DR Kongo, og regjeringen har begynt valgforberedelsene. Det har allerede vært mange demonstrasjoner på grunn av et lovforslag som ville ha tillatt president Kabila å sitte med makten utover den lovmessige perioden. Flere titalls demonstranter har blitt drept av politiet. Dette er et signal om at situasjonen raskt kan bli forverret etter hvert som valget nærmer seg.
 

Nøkkeltall DR Kongo:

Folketall (millioner):
69,4
Nye flyktninger fra i 2014:
44 059
Totalt antall flyktninger fra:
584 133
Internt fordrevne:
2 756 600
Flyktninger fra andre land:
120 938
Frivillig retur i 2014:
25 150
Asylsøkere til Norge i 2014:
15
 
Tall oppdatert ved inngangen til 2015
 

Flyktninghjelpen i Kongo DR

 • Fakta
  Etablert: 2001
  Hovedkontor: Goma, North Kivu
  Feltkontor: Goma, Béni, Bukavu, Kinshasa, Baraka, Kirumba, Masisi og Walikale  
   
 • Kontakt info
  Country Director:
  Cheick Ba
  Phone:
  +243 810869030
  E-mail: 
  countrydirector@drc.nrc.no
   
 • Ansatte
  Internasjonalt ansatte: 15
  Lokalt ansatte: 292
   
 • Budsjett
  2013: 114 mill NOK
  2012: 115 mill NOK
   
DR Kongo

Donor til våre prosjekter

Største donorer:
Andre donorer:

Key Indicators in 2013:

 •  Education
  # of learners who pass the final exam/assessment 6107
  # of new learners enrolled 23806
  # of participants in community sensitisation sessions 9868
  # of people receiving cash or vouchers 3043
  # of people receiving income generationassistance/training 3043
  # of teachers trained 1408

  Total # of direct beneficiaries 54137

  Value of Cash or vouchers distributed 1694844

 •  ICLA
  # of closed cases for legal assistance 1953
  # of opened cases for legal assistance 2488
  # of persons receiving counselling services 1359
  # of persons receiving information services 58657
  # of persons receiving training 3616

  Total # of direct beneficiaries 88416

 •  Food Security
  # of people receiving agricultural production assistance/training 6303
  # of people receiving cash or vouchers 94475
  # of people receiving income generation assistance/training 2830

  Total # of direct beneficiaries 134546

  Value of Cash or vouchers distributed 6022644,32

 •  WASH
  # of latrines constructed or rehabilitated 312
  # of people receiving hygiene promotion training 8004
  # of water points constructed or rehabilitated 8

  Total # of direct beneficiaries 4500

 • Non Core Competences (RRMP, RRR) 
  # of people receiving cash or vouchers this quarter 55017
  # of people receiving NFI kits 71595

  Total # of direct beneficiaries 54832

  Value of cash or vouchers distributed this quarter 624345
   

Alt om internt fordrevne i Kongo DR

Image

Følg oss på Twitter: