Flyktninghjelpens arbeid DR Kongo

Flyktninghjelpen har jobbet i Kongo DR siden 2001. Vi har aktiviteter i Nord- og Sør-Kivu og tilbyr nødhjelp i form av leirdrift, utdeling av mat og nødhjelpsartikler, utdanning og informasjon, rådgivning og juridisk assistanse (ICLA).

Humanitær og politisk bakgrunn:
Politisk og sikkerhetsmessig usikkerhet vil fortsette å ha en negativ innvirkning på den humanitære situasjonen i DR Kongo framover. I områder hvor den kongolesiske hæren ikke har kontroll ser man en økning i antall væpnede grupper og etniske spenninger. Det forventes at enda flere vil tvinges på flukt fra sine hjem i 2013. Antallet internt fordrevne i Kongo er anslått til 2,6 millioner, hvorav 80% befinner seg i Øst-Kongo.

Det er vanskelig å forutsi hva konsekvensene vil bli av rammeavtalen for fred og sikkerhet som ble signert i februar. FNs sikkerhetsråd har autorisert en betydelig styrke, noe som kan påvirke siviles sikkerhet dersom det ikke blir tatt hensyn til deres beskyttelse. Flyktninghjelpen vil fortsette å legge til rette for dialog gjennom sine programmer, med mål om å senke konfliktnivået mellom fordrevne som vender tilbake og deres vertssamfunn.

Flyktninghjelpen i DR Kongo:

Flyktninghjelpen gir beskyttelse og hjelp til sine mottakere i Kongo gjennom følgende aktiviteter:

Utdanning: Siden 2010 har Flyktninghjelpen utviklet en komponent for utdanning i krisesituasjoner som en del av sitt utdanningsprogram. Målet er å sikre tilgang til utdanning for internt fordrevne og tilbakevendte barn i Nord- og Sør-Kivu. I 2013 vil Flyktninghjelpen fortsette å fremme retten til utdanning og beskyttelse gjennom å gi bistand til ca. 77 505 barn og unge og styrke den nylig etablerte barneverndelen av programmet.

Husly: Hovedfokuset til huslyprogrammet ligger for tiden på bygging og rehabilitering av grunnskoler, inkludert vannkilder, latriner og lekeplasser. Flyktninghjelpen vil også bygge beskyttelsessentre i en leir for internt fordrevne i Masisi-territoriet. Byggeteamet støtter aktivt gjennomføring av prosjekter som ligger under andre programområder. Den økonomiske støtten kommer fra en rekke givere.

Informasjon, rådgivning og juridisk assistanse (ICLA): Aktivitetene fortsatte å fokusere på problemer innen bolig, land og eiendom (HLP) i Nord- og Sør-Kivu, ved å yte bistand gjennom 47 lokale kommisjoner. Kommisjonene gis også opplæring innen HLP og juridisk dokumentasjon. Statlige og tradisjonelle lederskap utgjør sentrale satsingsområder for Flyktninghjelpens ICLA-program.

Vann- og sanitærforhold (WASH): I januar 2013 etablerte Flyktninghjelpen en ny WASH-avdeling basert på en vurdering av behov i områdene som organisasjonen jobber i.

Matsikkerhet: Matsikkerhetsprogrammets hovedmål er å hjelpe fordrevne med tilgang til mat. Det er viktig for Flyktninghjelpen å sikre de fordrevnes overlevelse og verdighet og samtidig bygge opp disse gruppenes evne til å klare seg ved skiftende mattilgang.

Talsmannsarbeid: Flyktninghjelpens talsmannsarbeid har som mål å påvirke politikk og beslutningstakere, inkludert kongolesiske myndigheter, lokalsamfunn, humanitære partnere og giverland. Dette arbeidet er et svar på behovet for beskyttelse og nødhjelp hos fordrevne i DR Kongo.

Flyktninghjelpens prioriteringer for 2013 og fremover:

Langvarig konflikt og fordrivelse preger Nord- og Sør-Kivu, og Flyktninghjelpen vil fortsette å fokusere på sine målgrupper i disse områdene, som inkluderer tilbakevendte flyktninger, internt fordrevne og vertssamfunn. Flyktninghjelpen vil basere sitt arbeid på faktiske behov, og ikke kun på fluktstatus. I 2013 vil Flyktninghjelpen også arbeide mot en mer helhetlig tilnærming til sine programområder for å sikre mer effektivt arbeid. Flyktninghjelpen vil muligens også jobbe for mer varige løsninger, deriblant integrering av flyktninger og fordrevne i lokalsamfunn.
 

Flyktninghjelpen i Kongo DR

 • Fakta
  Etablert: 2001
  Hovedkontor: Goma, North Kivu
  Feltkontor: Goma, Béni, Bukavu, Kinshasa, Baraka, Kirumba, Masisi og Walikale  
   
 • Kontakt info
  Country Director:
  Cheick Ba
  Phone:
  +243 810869030
  E-mail: 
  countrydirector@drc.nrc.no
   
 • Ansatte
  Internasjonalt ansatte: 15
  Lokalt ansatte: 292
   
 • Budsjett
  2013: 114 mill NOK
  2012: 115 mill NOK
   
DR Kongo

Donor til våre prosjekter

Største donorer:
Andre donorer:

Key Indicators in 2013:

 •  Education
  # of learners who pass the final exam/assessment 6107
  # of new learners enrolled 23806
  # of participants in community sensitisation sessions 9868
  # of people receiving cash or vouchers 3043
  # of people receiving income generationassistance/training 3043
  # of teachers trained 1408

  Total # of direct beneficiaries 54137

  Value of Cash or vouchers distributed 1694844

 •  ICLA
  # of closed cases for legal assistance 1953
  # of opened cases for legal assistance 2488
  # of persons receiving counselling services 1359
  # of persons receiving information services 58657
  # of persons receiving training 3616

  Total # of direct beneficiaries 88416

 •  Food Security
  # of people receiving agricultural production assistance/training 6303
  # of people receiving cash or vouchers 94475
  # of people receiving income generation assistance/training 2830

  Total # of direct beneficiaries 134546

  Value of Cash or vouchers distributed 6022644,32

 •  WASH
  # of latrines constructed or rehabilitated 312
  # of people receiving hygiene promotion training 8004
  # of water points constructed or rehabilitated 8

  Total # of direct beneficiaries 4500

 • Non Core Competences (RRMP, RRR) 
  # of people receiving cash or vouchers this quarter 55017
  # of people receiving NFI kits 71595

  Total # of direct beneficiaries 54832

  Value of cash or vouchers distributed this quarter 624345
   

Alt om internt fordrevne i Kongo DR

Image

Følg oss på Twitter: