Flyktninghjelpens arbeid i Colombia

Flyktninghjelpens arbeid i Colombia
Flyktninghjelpen har jobbet i Colombia siden 1991 og gir beskyttelse og assistanse til internt fordrevne i Colombia og til flyktninger fra Colombia i Panama, Ecuador og Venezuela.

Humanitær og politisk kontekst:

Amerikas mest langvarige og alvorlige humanitære krise fortsetter i Colombia. Som et resultat av indre konflikt har Colombia det høyeste antall internt fordrevne i verden. Uavhengig av gode nyheter om at partene nå er i dialog for å få slutt på konflikten, vil væpnet konflikt og vold mest sannsynlig fortsette på bakken. Å respondere på den humanitære situasjonen bør derfor fortsatt være en prioritet.

De sentrale aktørene i den colombianske konflikten er opprørerne, den statlige hæren og væpnede grupper bestående av tidligere soldater . Disse har forårsaket at mellom 4,9 og 5,5 millioner mennesker har blitt drevet på flukt. Med en befolkning på 45 millioner betyr dette at 1 av 10 colombianere har blitt tvunget til å flykte fra sine hjem. Mellom 2002 og 2012 ble igjennomsnitt 264 000 personer fordrevet årlig. Dette er en klar indikator på de vidtrekkende konsekvensene av den væpnede konflikten på det colombianske samfunnet, og på utfordringene forbundet med å beskytte sivile mot vold og fordrivelse.

Massefordrivelse var utbredt i 2012. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) anslår at mer enn 9691 familier hadde blitt fordrevet over ca. 137 tilfeller av massefordrivelse. Dette er dobbelt så mye som i 2011. Samtidig fortsetter flukten til nabolandene Ecuador, Panama og Venezuela. Ecuador er det viktigste mottakerlandet for colombianske flyktninger. Fram til nå har rundt 55 000 colombianere fått innvilget flyktningstatus i landet. Likevel lever rundt 120 000 colombianere i en flyktninglignende situasjon, men får ikke dra nytte av beskyttelsen fra Ecuadors myndigheter som de har rett på. Ecuador har historisk sett ført en åpen flyktningpolitikk i tråd med internasjonale standarder, men viste i 2012 en negativ utvikling gjennom en resolusjon som gir en urimelig, femtendagers frist for å kreve flyktningstatus.
 
Flyktninghjelpen i Colombia

Flyktninghjelpens virksomhet tar sikte på å fremme respekt for internt fordrevne personers rettigheter i Colombia, og for flyktninger, asylsøkere og andre som har behov for internasjonal beskyttelse i Panama, Ecuador og Venezuela. Organisasjonen har også som mål å ta for seg mangler i beskyttelsen av andre individer, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet eller religion. Dette skjer gjennom de følgende satsingsområder:

Utdanning

Utdanningsprogrammet svarer påbehov for beskyttelse eller utdanning som ikke dekkes av staten eller andre aktører. En forutsetning for programmet er at alle personer som er påvirket av kriser og uro har rett til gode utdanningsmuligheter. Flyktninghjelpen jobber for å få alternative utdanningsmodeller godkjent av staten.

Informasjon, rådgivning og juridisk assistanse (ICLA)

ICLA-programmet har som mål å tilbygode juridiske tjenester til ofre gjennom samarbeid med staten og sivilsamfunnet i Colombia. Dette tilbudet er gratis. Det er liten institusjonell kapasitet og bevissthet rundt administrative og juridiske rettigheter og prosesser, spesielt på lokalt nivå.. Det kreves derfor en innsats for å styrke denne kapasiteten. Internt fordrevne og andre har spesielle behov når det gjelder tilgang til offerregistre, humanitær hjelp, det juridiske systemet og beskyttelse av eiendomsrettigheter. Spørsmålet om tilbakeføring av land blir stadig viktigere, ettersom lovgivning på området implementeres.

Talsmannsarbeid og offentlig politikk

Målet med programmet er å øke tilgangen til hjelp, oppreisning og andre offentlige tjenester for internt fordrevne. Programmet tar sikte på å lette gjennomføringen av politikk på lokalt nivå. Flyktninghjelpen vil fortsette å støtte organiseringen av urfolk og afro-colombianske grupper slik at staten kan anerkjenne disse som legitime aktører, og de kan få mulighet til å påvirke beslutninger som har betydning for deres liv. Programmet vil styrke lokale offentlige tjenester for internt fordrevne, slik at deres lovfestede landrettigheter blir ivaretatt.

Beredskap

Flyktninghjelpens beredsskapsprogram tar sikte på å møte akutte behov for beskyttelse i kjølvannet av kriser og gi humanitær hjelp til internt fordrevne. Gjennom nært samarbeid med offentlige institutisjoner dekker Flyktninghjelpen mangler i tjenestetilbudet innenfor områdene utdanning i krisesituasjoner, beskyttelse, husly og matvarehjelp. Kapasitetsutvikling for enkeltpersoner, lokalsamfunn og kommuner benyttes for at disse skal være bedre utrustet til å svare på kriser.


Flyktninghjelpens prioriteringer for 2013 og utover:

Flyktninghjelpens prioriteringer for 2013 vil fortsatt være å møte behovene til fordrevne i kriser når staten ikke er i stand til eller ikke ønsker å oppfylle sine forpliktelser. Dette kan eksempelvis skje innen utdanning i krise, sikring av tilgang til registrering og hjelp fra det nasjonale offerregisteret, rask tilgang til avklaring av flyktningstatus, støtte til lokal kapasitet for beskyttelse m.m. Flyktninghjelpen vil i hovedsak holde sine aktiviteter i rurale områder, der mangelen på tilgang på beskyttelse og bistand for befolkningen er mest prekær (f.eks. Stillehavskysten og Catatumbo og de nordlige grenseområdene i Ecuador). Organisasjonen vil også tilby aktiviteter i urbane områder dersom mangelen på tilstrekkelig beskyttelse er betydelig (f.eks. i Tumaco). 
 

Flyktninghjelpen i Colombia

 • Fakta
  Etablert: 1991
  Hovedkontor: Bogotá
  Feltkontor: Cucuta and Ocaña  (Norte de Santander), Pasto and Tumaco (Nariño), Santa Marta (Magdalena) og Bogotá
  Regional kontor: Ciudad de Panamá (Panama), Quito (Ecuador) og San Cristobal (Venezuela)
   
 • Kontakt info
  Country Director: Christian Visnes
  Telefon: +57 313 4223614
  E-mail: nrc@nrc.org.co  
 • Ansatte
  Internasjonalt ansatte: 2
  Lokalt ansatte: 92
 • Budsjett
  2014: 9.5 mill USD
  2013: 9.1 mill USD
   
Colombia

Våre Donorer

Største donorer:
Andre donorer:

Key Indicators in 2013:

 •  Education
  # of learners who pass the final exam/assessment 201
  # of new learners enrolled 3712
  # of participants in community sensitisation sessions 188
  # of teachers trained 767

  Total # of direct beneficiaries 9756

 •  ICLA

  # of closed cases for legal assistance 2115
  # of opened cases for legal assistance 8636
  # of persons receiving counselling services 8141
  # of persons receiving information services 11734
  # of persons receiving training 8058

  Total # of direct beneficiaries 27933
   

Image

Følg oss på Twitter: