BROKET VEI TIL FRED

BROKET VEI TIL FRED
Valgseieren til president Santos over utfordreren Oscar Ivan Zuluaga i juni 2014 ga nytt håp om at fredsprosessen mellom FARC-geriljaen og regjeringen kan lykkes. Forhandlingene for å få slutt på den mer enn 50 år lange konflikten har pågått siden 2012.

I begynnelsen var mange, spesielt på høyresiden i colombiansk politikk, skeptiske til fredsprosessen, men mye av kritikken har stilnet etter hvert som partene har oppnådd betydelige fremskritt. Tre av fem forhandlingspunkter: landbruksreform, FARCs fremtid som politisk organisasjon og narkotikapolitikken er nå ferdigforhandlet.

I desember 2014 erklærte FARC en ensidig våpenhvile og i januar 2015 kunngjorde FARC at de ville slutte å rekruttere mindreårige. I mars 2015 ble regjeringen og FARC enige om å fjerne landminer og kort tid etter erklærte president Santos at regjeringen ville stoppe bombingen av FARC-leirer fordi geriljaen overholdt våpen hvilen de erklærte i desember. Et større angrep fra FARC i april 2015 ble sett på som en enkeltepisode.

FREMDELES STORE UTFORDRINGER

Å komme frem til en avtale om ofrenes rettigheter, avvæpning av FARC og ikke minst hvordan dette skal gjennomføres gjenstår. Partenes ulike perspektiver gjør disse punktene ekstra kompliserte. Mens regjeringen ser på dette som spørsmål knyttet til ­demobilisering, avvæpning og re-integrering av opprørssoldater, altså som en tilnærmet «forhandlet overgivelse» fra geriljaens side, understreker FARC at det er to parter. De krever en bilateral våpenhvile, at det må lages en akseptabel løsning for fengslede gerilja­medlemmer og en fullstendig oppløsning av paramilitære grupper.
En positiv utvikling er at den andre store geriljagruppen ELN, som har vært holdt utenfor fredsforhandlingene, meldte i mars 2015 at de var nær å bli enige med regjeringen om betingelsene for å innlede forhandlinger.

FREMDELES HØYT VOLDSNIVÅ

137 000 mennesker ble drevet på flukt i Colombia i 2014 og det ­totale antallet internt fordrevne passerte dermed 6 millioner. I tillegg kommer flere hundre tusen colombianere som har flyktet ut av landet, spesielt til Venezuela og Ecuador. Fremdeles er den væpnede konflikten hovedårsaken, men volden tvinger også stadig flere på flukt. Det var derfor svært viktig at grunnlovsdomstolen i 2013 forpliktet regjeringen til å anerkjenne at alle som er fordrevet av kriminelle bander og reorganiserte paramilitære grupper, har samme rettigheter som andre internt fordrevne.

Ifølge myndighetene er 66 prosent av alle fordrevne under 25 år, og et høyt antall har vært vitne til at foreldre og annen familie har blitt drept. I konfliktområdene har svært få adgang til skole, og for de som har det, er kvaliteten på undervisningen svært lav på grunn av mangel på utstyr.

ET SPLITTET SAMFUNN

Det er ekstremt store sosiale forskjeller i Colombia. 50 år med konflikt har splittet lokalsamfunn etter klassetilhørighet og noen steder etniske barrierer. Minoriteter, som afro-colombianere og urfolk, har blitt uforholdsmessig hardt rammet av konflikten, og kampen om jord har vært et kjernespørsmål for dem. Mange steder er det utviklet en kultur der skillelinjene går mellom «oss og dem», allierte og fiender. Elitens dominans har også farget statens rolle. Altfor ofte har småbønder, de fattige i byene, etniske minoriteter og andre marginaliserte grupper blitt utsatt for overgrep og forfølgelse uten at noe har skjedd. Ifølge en rapport fra Human Rights Watch i 2014 har nesten 50 prosent av kvinner på flukt vært utsatt for vold, men nesten ingen av overgriperne har blitt stilt for retten.
 

Nøkkeltall Colombia:

Folketall (millioner):
48,9 
Nye flyktninger fra i 2014:
1 756
Totalt antall flyktninger fra:
365 029
Internt fordrevne:
6 044 200
Flyktninger fra andre land:
383
Frivillig retur i 2014:
6
Asylsøkere til Norge i 2014:
2
 
Tall oppdatert ved inngangen til 2015
 

Flyktninghjelpen i Colombia

 • Fakta
  Etablert: 1991
  Hovedkontor: Bogotá
  Feltkontor: Cucuta and Ocaña  (Norte de Santander), Pasto and Tumaco (Nariño), Santa Marta (Magdalena) og Bogotá
  Regional kontor: Ciudad de Panamá (Panama), Quito (Ecuador) og San Cristobal (Venezuela)
   
 • Kontakt info
  Country Director: Christian Visnes
  Telefon: +57 313 4223614
  E-mail: nrc@nrc.org.co  
 • Ansatte
  Internasjonalt ansatte: 2
  Lokalt ansatte: 92
 • Budsjett
  2014: 9.5 mill USD
  2013: 9.1 mill USD
   
Colombia

Våre Donorer

Største donorer:
Andre donorer:

Key Indicators in 2013:

 •  Education
  # of learners who pass the final exam/assessment 201
  # of new learners enrolled 3712
  # of participants in community sensitisation sessions 188
  # of teachers trained 767

  Total # of direct beneficiaries 9756

 •  ICLA

  # of closed cases for legal assistance 2115
  # of opened cases for legal assistance 8636
  # of persons receiving counselling services 8141
  # of persons receiving information services 11734
  # of persons receiving training 8058

  Total # of direct beneficiaries 27933
   

Image

Følg oss på Twitter: