Les billedteksten Bilde: Flyktninghjelpen/Japeen

Vårt arbeid i Myanmar

Siden Myanmar ble selvstendig, har landet vært plaget av interne stridigheter. Hundretusenvis av mennesker er drevet på flukt i en konflikt som har vart i flere tiår.

Så mange fikk hjelp i 2017

31.078
Mennesker fikk utdanning
853
Mennesker fikk matsikkerhet
46.020
Mennesker fikk husly
18.056
Mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
56.732
Mennesker fikk rettshjelp
2.078
Mennesker fikk vann og sanitærtjenester

Humanitært overblikk

I Myanmar pågår verdens lengste borgerkrig. Siden uavhengigheten i 1948 har etniske gruppers kamp for større grad av uavhengighet skapt interne konflikter i ulike deler av landet. Borgerkrigen har drevet hundretusener på flukt, og i de fleste av landets grensestater blir sivile fremdeles utsatt for vold.

Samtidig som det jobbes for fred, blir fremdeles deler av befolkningen drevet på flukt av konflikt, vold og naturkatastrofer.

De aller fleste internt fordrevne har begrenset bevegelsesfrihet og dårlig tilgang til grunnleggende tjenester. Internasjonale hjelpeorganisasjoner har liten tilgang til konfliktrammede områder og strever med å nå frem med bistand og beskyttelse. Etniske og religiøse minoriteter nektes ofte grunnleggende rettigheter.

I tillegg til konflikt, har kronisk underutvikling ødelagt hjem, vannressurser og helse- og utdanningsfasiliteter i landet.

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpen i Myanmar jobber for å møte akutte og langsiktige behov i den komplekse krisen som har oppstått som følge av borgerkrigen. I den sørøstlige regionen jobber vi på tvers av den thailandske grensen.

Slik jobber vi i Myanmar:

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
1.197.835
Totalt antall som har flyktet til landet:
-
Totalt antall internt fordrevne:
635.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
676.686
Nye flyktninger til landet i 2017:
-
Nye internt fordrevne i 2017:
57.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.