Les billedteksten Flyktninghjelpen distribuerer kyllinger i landsbyen Muratove i Luhansk regionen. Foto: Flyktninghjelpen.

Vårt arbeid i Ukraina

Publisert 18. jun 2017
Nesten fire millioner mennesker trenger nødhjelp på grunn av konflikten i Ukraina. Kampene fortsetter ved frontlinjen, til tross for forhandlinger og våpenhviler.

Så mange fikk hjelp i 2017

10.907
Mennesker fikk matsikkerhet
5.450
Mennesker fikk husly
29.034
Mennesker fikk rettshjelp
10.801
Mennesker fikk vann og sanitærtjenester

 
Humanitært overblikk

Den væpnede konflikten i Øst-Ukraina som brøt ut i 2014 forblir uløst til tross for flere diplomatiske forsøk og våpenhvileavtaler.

5,2 millioner mennesker har blitt rammet av konflikten, og rundt 800.000 er internt fordrevet på permanent basis. Over tre tusen sivile har blitt drept og ytterligere ni tusen skadet. Over 2 millioner mennesker, inkludert 220.000 barn, bor i områder fylt av landminer og andre udetonerte eksplosiver.

Omtrent 3,5 millioner mennesker i landet trenger humanitærhjelp. Mange rammede ukrainere, spesielt ved frontlinjen, mangler tilgang til grunnleggende tjenester. Her er sysselsettingen lav, det er vanskelig å få tilgang til medisinsk hjelp, og mange har ikke skikkelig husly, oppvarming eller nok mat.

Selv om bevegelsesfrihet er en utfordring av sikkerhetsmessige og administrative årsaker, anslås det at rundt en million sivile risikerer livene sine ved å reise mellom regjeringskontrollerte områder og områder kontrollert av ikke-statlige aktører hver måned for å holde kontakt med familien, passe på eiendommer og få tilgang til butikker og helsetjenester.
 

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpen støtter internt fordrevne ukrainere og sivile i regjeringskontrollerte områder i Luhansk-regionen og i nordlige områdene i Donetsk, særlig langs frontlinjen.

Vi responderer i utgangspunktet på grunnleggende behov, men ettersom den interne fordrivelsen har blitt langvarig, har vi også begynt å bidra til mer varige løsninger. I andre områder enn ved frontlinjene har arbeidet vårt gått over fra nødhjelp til aktiviteter knyttet til tidlig gjenoppbygging.
  

Slik jobber vi i Ukraina:

Les om vårt arbeid på våre engelske nettsider

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
177.278
Totalt antall som har flyktet til landet:
9.486
Totalt antall internt fordrevne:
800.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
13.333
Nye flyktninger til landet i 2017:
161
Nye internt fordrevne i 2017:
21.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.