75 år

for mennesker på flukt

Foto: NTB

Foto: NTB

Syriske flyktninger krysser grensen til den kurdiske regionen i Irak i 2013.

Over 33.000 syriske flyktninger krysset grensen til den kurdiske regionen i Irak i løpet av fem dager i august 2013. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

Over 33.000 syriske flyktninger krysset grensen til den kurdiske regionen i Irak i løpet av fem dager i august 2013. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

Etter andre verdenskrig lå Europa i ruiner og millioner av mennesker var på flukt. Nordmenn mobiliserte til en storstilt dugnad. Innsatsen og hjelpen ble kanalisert gjennom Europahjelpen, som var forløperen til Flyktninghjelpen. I 75 år har vi vært norske kvinner og menns forlengede arm i arbeidet for verdens flyktninger.

Ulike kriser har preget tiårene etter andre verdenskrig. De samme krisene har også preget vårt arbeid og organisasjon. Vi har gått fra å være en ren innsamlingsaksjon uten ansatte til en av verdens største humanitære organisasjoner for mennesker på flukt. Bli med oss på en historisk reise i bilder.

75 år senere er det andre som lider. I dag kan du hjelpe ved å bli fadder.

TYSKLAND: Familier på flukt i en leir nær Hannover i juli 1946. Foto: NTB

FAKSIMILE: Aftenpostens morgenutgave 24. mai 1946.

TYSKLAND: Familier på flukt i en leir nær Hannover i juli 1946. Foto: NTB

FAKSIMILE: Aftenpostens morgenutgave 24. mai 1946.

1940-tallet

Europa i ruiner

Etter andre verdenskrig lå mange av Europas byer i ruiner, mer enn 20 millioner mennesker var hjemløse og 15 millioner var på flukt.

Europahjelpen dannes

24. mai 1946 dannes Europahjelpen, forløperen til Flyktninghjelpen. Denne annonsen rykkes inn i flere norske dagsaviser. I løpet av kort tid blir fire tusen tonn med mat samlet inn og sendt til de mest krigsherjede landene i Europa.

INNSAMLING: Her ser vi klasse 4 c ved Ullevål folkeskole pakke inn brukte leker til krigsrammede barn. Foto: NTB

OSLO: Flyktninger fra Ungarn ved ankomst på Østbanestasjonen i Oslo i slutten av 50-årene. Foto: Dagbladet/Norsk folkemuseum

INNSAMLING: Her ser vi klasse 4 c ved Ullevål folkeskole pakke inn brukte leker til krigsrammede barn. Foto: NTB

OSLO: Flyktninger fra Ungarn ved ankomst på Østbanestasjonen i Oslo i slutten av 50-årene. Foto: Dagbladet/Norsk folkemuseum

1950-tallet

Store innsamlingsaksjoner og kald krig

I 1951 blir FNs flyktningkonvensjon opprettet for å finne en løsning på flyktningkrisen i Europa. I løpet av dette tiåret avtar den akutte nødhjelpsfasen gradvis i det krigsherjede Europa, men flyktningproblemet er ikke løst, og Den kalde krigen fører til nye fordrivelser.


Hjelpen fra Norge fortsetter. Her ser vi klasse 4 c ved Ullevål folkeskole pakke inn brukte leker til krigsrammede barn i Europa.

Oppstanden i Ungarn

Arbeidet med å løse flyktningproblemene i Europa nærmer seg en avslutning når oppstanden i Ungarn bryter ut i oktober 1956. De neste månedene flykter 200.000 ungarere vestover og hjelpeapparatene blir satt i høyeste beredskap.


Til Norge kommer over 1.500 ungarske flyktninger vinteren 1956-57. Europahjelpen legges ned og gjenoppstår som Det norske Flyktningeråd, som får en todelt oppgave: å hjelpe flyktninger verden over og hjelpe flyktninger i Norge. Både for virksomheten innenlands og ute i Europa er arbeidet for de ungarske flyktningene vårt viktigste arbeidsfelt på slutten av dette tiåret.

Innsamlingsrekord

Når FNs hovedforsamling erklærer året 1959-60 som Verdens flyktningeår, blir det satt i gang innsamlingsaksjoner for den endelige avviklingen av de europeiske flyktningleirene.

INNSAMLING: Plakat fra innsamlingsaksjonen i forbindelse med Verdens flyktningeår 1959-1960. Foto: Flyktninghjelpen

Her hjemme er det vi som leder innsamlingsarbeidet, og det norske folk samler i løpet av året inn 15 millioner kroner, noe som var verdensrekord i forhold til antall innbyggere.

75 år senere er det andre som lider. I dag kan du hjelpe ved å bli fadder.

INNSAMLING: Plakat fra innsamlingsaksjonen i forbindelse med Verdens flyktningeår 1959-1960. Foto: Flyktninghjelpen

INNSAMLING: Plakat fra innsamlingsaksjonen i forbindelse med Verdens flyktningeår 1959-1960. Foto: Flyktninghjelpen

VIETNAMKRIGEN (1957-1975) skapte et stort engasjement verden over. Trolig ble over to millioner mennesker drept i Vietnam under krigen og ytterligere en halv million i Laos og Kambodsja. Foto: The Granger Collection/NTB

PALESTINA: Palestinske flyktningbarn får hjelp til utdanning. Foto: UNESCO / Dominique Roger / Wikimedia Commons

VIETNAMKRIGEN (1957-1975) skapte et stort engasjement verden over. Trolig ble over to millioner mennesker drept i Vietnam under krigen og ytterligere en halv million i Laos og Kambodsja. Foto: The Granger Collection/NTB

PALESTINA: Palestinske flyktningbarn får hjelp til utdanning. Foto: UNESCO / Dominique Roger / Wikimedia Commons

1960-tallet

Frigjøringskriger og internasjonal solidaritet

Frigjøringskrigene i de tidligere koloniene på 1950- og 60-tallet fører til millioner av nye flyktninger, samtidig som 80 tidligere kolonier får sin uavhengighet. I den vestlige verden begynner en ny generasjon å snakke om internasjonal solidaritet og ansvaret for «Den tredje verden». FNs høykommissær for flyktninger erklærer at tiden var inne til å løfte blikket mot resten av verden. I løpet av tiåret kommer det 223 flyktninger til Norge.


Vi gjennomfører en rekke større innsamlingsaksjoner og informasjon om flyktningsaken får større plass. Hjelpeinnsatsen rettes mot Midtøsten, Asia og Afrika. Utdanning til palestinske flyktninger blir en hovedsak, men også kinesiske flyktninger i Hong Kong, tibetanere i India og Nepal og algeriere på flukt under en blodig uavhengighetskrig er blant de som får hjelp.

Palestina

Palestinerne utgjorde allerede på 1950-tallet en av verdens største flyktninggrupper. Midt på 1960-tallet var 900.000 palestinere avhengig av matvarehjelp fra FN. Seksdagerskrigen i 1967 førte til ytterligere fordrivelse og nød.


Vi driver hjelpearbeid på begge sider i konflikten. Utdanning til palestinske flyktninger er en av våre hovedsaker, men vi støtter også en skole for jødiske innvandrere til Israel.

ULLTEPPER: Resultatet av Algerie-aksjonen i 1962. 150.000 ulltepper lastes i Oslo havn. Foto: Flyktninghjelpen

Algerie

Den algeriske frigjøringskrigen bryter ut i 1954. Det anslås at krigen krevde 1,5 millioner menneskeliv, og den regnes som den blodigste frigjøringskrigen i Afrika. Ved krigens slutt åtte år senere er over tre millioner algeriere fordrevet fra sine hjem.


Ullteppeaksjonen til algerieflyktningene i 1962 er vår første humanitære respons på nødhjelpsbehov skapt av avkolonisering og frigjøringskamper i den såkalte tredje verden. Aksjonen gir 100.000 ulltepper før vinteren i Nord-Afrika.

TIBETANERHJELPEN: De første tibetanske flyktningungdommene ankommer Oslo i 1964 for å få seg utdanning på Gjøvik. Foto: NTB Scanpix

Tibetanerhjelpen

Kinas okkupasjon av Tibet i 1950, og oppstanden i Tibets hovedstad Lhasa i 1959, fører til at nærmere 100.000 tibetanere drives på flukt til India og Nepal. Blant disse er Dalai Lama.


De tibetanske flyktningenes situasjon får stor oppmerksomhet i Norge. Sammen med Tibetanerhjelpen sørger vi blant annet for at 40 tibetanske ungdommer kommer til Norge for å få utdanning.

ULLTEPPER: Resultatet av Algerie-aksjonen i 1962. 150.000 ulltepper lastes i Oslo havn. Foto: Flyktninghjelpen

ULLTEPPER: Resultatet av Algerie-aksjonen i 1962. 150.000 ulltepper lastes i Oslo havn. Foto: Flyktninghjelpen

TIBETANERHJELPEN: De første tibetanske flyktningungdommene ankommer Oslo i 1964 for å få seg utdanning på Gjøvik. Foto: NTB Scanpix

TIBETANERHJELPEN: De første tibetanske flyktningungdommene ankommer Oslo i 1964 for å få seg utdanning på Gjøvik. Foto: NTB Scanpix

BÅTFLYKTNINGER: Vietnamesiske flyktninger reddes i Sør-Kinahavet av mannskapet på den norske lastebåten Lysekil. Foto: Erik Berglund / Aftenposten / NTB

BÅTFLYKTNINGER: Vietnamesiske flyktninger til Norge. To familiegrupper på 18 personer ankommer Fornebu og blir møtt av generalsekretær Wilhelm Bøe i Det Norske Flyktningeråd, som var navnet på organisasjonen den gang. Foto: Oddvar Walle Jensen/NTB

OSLO: Oslo, mai 1974. Studenter demonstrerer og brenner flagg utenfor den chilenske ambassaden i Oslo i mai 1974. Foto: Rolf M. Aagaard/NTB

HØYE BESKYTTER: Kong Olav hadde et oppriktig og dypfølt engasjement for flyktningene. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

TV-AKSJONEN 1979: Kronprinsesse Sonja besøker flyktninger i en flyktningleir i Thailand. Foto: Rolf M. Aagaard / Aftenposten / NTB

BÅTFLYKTNINGER: Vietnamesiske flyktninger reddes i Sør-Kinahavet av mannskapet på den norske lastebåten Lysekil. Foto: Erik Berglund / Aftenposten / NTB

BÅTFLYKTNINGER: Vietnamesiske flyktninger til Norge. To familiegrupper på 18 personer ankommer Fornebu og blir møtt av generalsekretær Wilhelm Bøe i Det Norske Flyktningeråd, som var navnet på organisasjonen den gang. Foto: Oddvar Walle Jensen/NTB

OSLO: Oslo, mai 1974. Studenter demonstrerer og brenner flagg utenfor den chilenske ambassaden i Oslo i mai 1974. Foto: Rolf M. Aagaard/NTB

HØYE BESKYTTER: Kong Olav hadde et oppriktig og dypfølt engasjement for flyktningene. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

TV-AKSJONEN 1979: Kronprinsesse Sonja besøker flyktninger i en flyktningleir i Thailand. Foto: Rolf M. Aagaard / Aftenposten / NTB

1970-tallet

Nye fluktkriser

På slutten av dette tiåret øker antallet flyktninger til Norge drastisk. I løpet av 1978-79 kommer det 1.680 flyktninger til Norge. Hovedgruppene er politiske flyktninger etter kuppet i Chile og båtflyktninger fra Vietnam.


Vi har ansvaret for både mottak og integrering av flyktninger til Norge gjennom hele dette tiåret.

Båtflyktningene

Vietnamesere fra Sør-Vietnam flykter i stort antall i enkle farkoster fra Vietnam etter Saigons fall som avsluttet Vietnamkrigen i 1975. Båtflyktningene fra Vietnam utgjør også hovedgruppen av flyktningene til Norge på slutten av 1970-talet. De fleste ble plukket opp av norske skip.


Av de 1.680 flyktningene som kommer til Norge i 1978-79, er over 1.300 fra Vietnam. Flyktninghjelpen har ansvaret for mottak og integrering. I dag bor det om lag 23.000 personer i Norge med vietnamesisk herkomst.

Kuppet i Chile

Chiles demokratisk valgte president, Salvador Allende, blir styrtet og drept i et blodig statskupp støttet av USA 11. september 1973. Militærjuntaen, anført av generalen Augusto Pinochet, tar livet av mer enn 3.000 mennesker og nærmere én million chilenere flykter fra landet.


Under de første årene av Augusto Pinochets diktatur mottar Norge nærmere 400 politiske flyktninger fra Chile. Vi har ansvaret for mottak og integrering.

Les også historien til chilenske Alfredo Zamudio som kom til Norge som flyktning i 1976.

Kongefamilien engasjerer seg

I 1970 ble H.M. Kong Olav V organisasjonens høye beskytter. Fire år senere ledet Kronprinsesse Sonja den første TV-innsamlingen som ga hele 23 millioner kroner. Dette var en historisk verdensrekord i innsamlet beløp per innbygger.


I sin nyttårstale samme år sa Kong Olav: «Jeg vil ved denne anledning få gi min honnør til så vel givere til Det norske flyktningråd og alle dets hjelpere, hvoriblant til min glede også min svigerdatter hørte». Kongen hadde i lang tid hatt et varmt hjerte for flyktningene, og ble i 1961 tildelt Nansenprisen for sin innsats.

Kronprinsesse Sonja og TV-aksjonene

Kronprinsesse Sonja er organisasjonens høye beskytter og sitter også i komiteen for NRK TV-aksjonen Flyktning-79. På bildet over besøker hun flyktninger fra Kambodsja i Thailand. På slutten av 1970-tallet var det om lag 240.000 flyktninger i Thailand, hovedsakelig fra Vietnam, men også fra Kambodsja og Laos.


Tre store innsamlingsaksjoner på 1970-tallet legger det økonomiske grunnlaget for vårt internasjonale arbeid.

BAND AID: Høsten 1984 to den irske rockesangeren Bob Geldof initiativet til Band Aid, som samlet en rekke av Storbritannias fremste artister. Foto: REX/NTB

ETIOPIA: Sultrammede familier fra Etiopia i matkø. Dette ble et kjent bilde på nøden som rammet store deler av kontinentet i dette tiåret. Foto: REX/NTB

PÅ FLUKT: Den sovjetiske invasjonen i Afghanistan i 1979 drev millioner på flukt. Her har en familier søkt tilflukt i en leir for internt fordrevne nær grensen til Pakistan. Foto: AP/NTB

GUATEMALA: En underernært flyktningkvinne fra Guatemala får behandling på et sykehus i Mexico. Foto: Pat Hamilton/AP/NTB

THAILAND: Kambodsjanere i en flyktningleir i Thailand i 1979. Foto: AP/Mangkorn/NTB

BAND AID: Høsten 1984 to den irske rockesangeren Bob Geldof initiativet til Band Aid, som samlet en rekke av Storbritannias fremste artister. Foto: REX/NTB

ETIOPIA: Sultrammede familier fra Etiopia i matkø. Dette ble et kjent bilde på nøden som rammet store deler av kontinentet i dette tiåret. Foto: REX/NTB

PÅ FLUKT: Den sovjetiske invasjonen i Afghanistan i 1979 drev millioner på flukt. Her har en familier søkt tilflukt i en leir for internt fordrevne nær grensen til Pakistan. Foto: AP/NTB

GUATEMALA: En underernært flyktningkvinne fra Guatemala får behandling på et sykehus i Mexico. Foto: Pat Hamilton/AP/NTB

THAILAND: Kambodsjanere i en flyktningleir i Thailand i 1979. Foto: AP/Mangkorn/NTB

1980-tallet

Fra nødhjelp til varige løsninger

Tiåret preges av de store humanitære behovene hos vietnamesiske flyktninger i Sørøst-Asia og afghanere som flykter fra Sovjets invasjon, og de massive flyktningestrømmene i Sudan, Guatemala og El Salvador. I løpet av 1980-tallet stiger antallet flyktninger i verden til 17 millioner. I 1982 hadde antallet flyktninger til Norge økt dramatisk og sprengt mottakskapasiteten.


I 1982 overtar staten alle våre oppgaver med å ta imot og integrere flyktninger i Norge, og vi konsentrerer all vår innsats mot å hjelpe flyktninger ute i verden. Informasjon om verdens flyktninger til det norske folk blir en viktig del av arbeidet. Ved slutten av tiåret har vi prosjekter i 20 land, og nødhjelpsarbeidet får en mer langvarig karakter, med fokus på varige løsninger og hjelp til selvhjelp.

75 år senere er det andre som lider. I dag kan du hjelpe ved å bli fadder.

Fokus på Afrika

Frigjøringskrigene, arven fra kolonistyret, politisk ustabilitet og langvarige tørke i mange afrikanske land fører til at halvparten av verdens flyktninger befinner seg på det afrikanske kontinentet. Flere års tørke fører til hungersnød og øker også presset på de landene som har gitt asyl til flyktningene.


Vi oppretter kontor i Kenyas hovedstad Nairobi og starter opp hjelpearbeid i Djibouti, Etiopia, Kenya, Tanzania og Sudan. På slutten av tiåret flytter vi regionkontoret i Nairobi til Malawi for å bistå flyktninger fra Mosambik.

Afghanere på flukt

I løpet av få år etter Sovjetunionens invasjon i Afghanistan i 1979, har Pakistan gitt asyl til verdens største samlede flyktningbefolkning, som teller 3,5 millioner. Et par millioner har også flyktet til Iran og et stort antall er på flukt i Afghanistan.


Som en av de første internasjonale hjelpeorganisasjonene starter Flyktninghjelpen nødhjelpsarbeid for disse flyktningene i 1979. Vi forstår at dette ville bli et langsiktig arbeid og etablerer eget kontor i Pakistan. I samarbeid med tre partnerorganisasjoner sørger vi for at flyktningene får medisiner, helsehjelp, mat, tepper, telt, utdanning og yrkesopplæring.

Borgerkriger og vold i Latin-Amerika

I Latin-Amerika tar flyktningproblemene en alvorlig vending på 80-tallet. Borgerkrigene i El Salvador og Guatemala driver over én million på flukt, hovedsakelig innen regionen.


I 1986 oppretter vi kontor i Costa Rica, og i løpet av 1980-tallet foregår en tredel av vår samlede virksomhet i Latin-Amerika. Hjelpearbeidet dreier seg i hovedsak om å gjøre flyktningene i stand til å forsørge seg selv.

Vertslandet Thailand

Krigene i Indokina de to siste tiårene hadde gjort Thailand til vertsland for store flyktninggrupper. Ved inngangen til 1980-tallet er det om lag 240.000 flyktninger i Thailand. Hovedsakelig fra Vietnam, Kambodsja og Laos.


Vi distribuerer mat og sørger for utdanning, helsehjelp, rent vann, bedre sanitære forhold og bygging av sykehus. I tillegg arbeider vi både med integrering av flyktninger i Thailand og hjelp til flyktninger fra Laos som ønsket å returnere til hjemlandet.

PÅ FLUKT: Bildet over viser kurdere på flukt fra Saddam Hussains regjeringsstyrker I 1991. Foto: NTB

NORCAP: Rolf Moi var en av de første som ble sendt ut på oppdrag fra Flyktninghjelpens beredskapsstyrke. Her fra et oppdrag i Afghanistan i 1992. Foto: Privat

BALKAN: Nødhjelpskonvoiene i det tidligere Jugoslavia utgjorde hovedaktivitetene våre på 1990-tallet. Fra venstre: Flyktninghjelpens teamleder Lars Tangen, UNHCRs operasjonsleder Enda Savage og konvoisjef George Hadrick. Foto: Aleksander Nordahl/NTB

GEORGIA: En elder tsjetsjensk kvinne med en baby på fanget har søkt tilflukt i Pankisi-dalen i Georgia. Foto: Shakh Aivazov/AP/NTB

Rwanda: Tusenvis på flukt fra de etniske massakrene i Rwanda i 1994. Foto: Karsten Thielker/AP/NTB

PÅ FLUKT: Bildet over viser kurdere på flukt fra Saddam Hussains regjeringsstyrker I 1991. Foto: NTB

NORCAP: Rolf Moi var en av de første som ble sendt ut på oppdrag fra Flyktninghjelpens beredskapsstyrke. Her fra et oppdrag i Afghanistan i 1992. Foto: Privat

BALKAN: Nødhjelpskonvoiene i det tidligere Jugoslavia utgjorde hovedaktivitetene våre på 1990-tallet. Fra venstre: Flyktninghjelpens teamleder Lars Tangen, UNHCRs operasjonsleder Enda Savage og konvoisjef George Hadrick. Foto: Aleksander Nordahl/NTB

GEORGIA: En elder tsjetsjensk kvinne med en baby på fanget har søkt tilflukt i Pankisi-dalen i Georgia. Foto: Shakh Aivazov/AP/NTB

Rwanda: Tusenvis på flukt fra de etniske massakrene i Rwanda i 1994. Foto: Karsten Thielker/AP/NTB

1990-tallet

Nye kriger og mange internt fordrevne

Fortsatt er Afrika det store flyktningkontinentet. Situasjonen i Angola og Mosambik gir håp, men i flere vest- og sentralafrikanske land utvikler situasjonen seg til det verre. Samtidig som konfliktene i El Salvador og Guatemala etter hvert tar slutt, trappes den væpnede konflikten i Colombia opp. Etter Golfkrigen i 1990 og krigene på Balkan fra 1991 eksploderer behovet for internasjonal hjelp. I 1995 blir antallet flyktninger og internt fordrevne i verden anslått til 45 millioner.


Flyktninghjelpen trekker seg ut av flere land hvor flyktningkrisene avtar og konsentrerer sin virksomhet om fire områder: Vietnam, Mosambik/Malawi, Afghanistan og Latin-Amerika. I 1994 starter vi opp hjelpearbeid for internt fordrevne i Colombia og colombianske flyktninger i nabolandene. Vi starter også opp hjelpearbeid i det tidligere Jugoslavia, Kaukasus og Angola. I tillegg oppretter vi en egen beredskapsstyrke.

Økt kriseberedskap

Ved inngangen til 1990-tallet skaper en rekke kriger og humanitære kriser, blant annet i Midtøsten og på Balkan, et enormt behov for humanitært personell.


I 1991 oppretter Flyktninghjelpen en egen beredskapsstyrke, NORCAP, som består av eksperter som kan rykke ut på kort varsel for å bistå ulike FN-organisasjoner i krisesituasjoner.

Balkan brenner

Oppløsningen av det tidligere Jugoslavia, og krigene som fulgte i kjølevannet, skaper enorm nød og lidelse, og hundretusener blir fordrevet fra sine hjem.


Etter forespørsel fra FN stiller Flyktninghjelpen i 1992 opp med 35 personer og 20 lastebiler for å frakte mat, medisiner og annet nødhjelpsutstyr til mennesker på flukt fra krigshandlingene i det tidligere Jugoslavia. Transportoppdraget er den største operasjonen som Flyktninghjelpen noen gang hadde vært involvert i. Vi skaffer også husly, vann og organiserer helsetjenester for tusenvis av flyktninger. Rundt halvparten av organisasjonens samlede aktivitet og omsetning i 1995 er knyttet til områder i det tidligere Jugoslavia.

Krigene i Kaukasus

Oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 fører til en rekke kriger i Kaukasusregionen, og hundretusener blir fordrevet fra de fire tidligere sovjetrepublikkene Tsjetsjenia, Georgia, Armenia og Aserbajdsjan.


I 1994 oppretter vi kontor i Tbilisi og starter hjelpearbeid i både Georgia, Armenia og Aserbajdsjan. Vi sørger blant annet for til husly, rettshjelp og utdanning. 

Internflyktningene

Antallet mennesker på flukt i eget land økte dramatisk i løpet 1990-tallet. Felles for alle internt fordrevne var at deres egne myndigheter ikke kunne eller ville gi den beskyttelsen som enhver stat er forpliktet til å gi sine egne borgere. I mange tilfeller var folk fordrevet nettopp av egne myndigheter som i Rwanda, Sudan, Sri Lanka og Balkan for å nevne noen av de store humanitære katastrofene på den tiden.


Flyktninghjelpen arbeidet aktivt for at det ble utarbeidet internasjonale retningslinjer for rettslige standarder for beskyttelse og assistanse til internt fordrevne. Vi etablerte også, med støtte fra FN, et eget senter i Genève (International Displacement Monitoring Centre) som skulle kartlegge og overvåke situasjonen for denne gruppen.

IRAK: En gjetergutt med lillesøsteren på armen er vitne til at oljeraffinerier settes i brann under USAs okkupasjon av landet i 2003. Foto: Karim Sahib/AFPI/NTB

AFGHANISTAN: Flyktninghjelpen er tilbake i Afghanistan i 2003 og utgjør en viktig del av innsatsen vår på 2000-tallet. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

PALESTINA: En palestinsk familie fortviler etter at den israelske hæren har jevnet huset deres med jorden på Vestbredden i 2010. Foto: Hazem Bader/AFP/NTB

UGANDA: På begynnelsen av 2000-tallet delte organisasjonen ut mat til én million internt fordrevne i de nordlige delene av landet gjennom flere år. Foto: Roald Høvring/Flyktninghjelpen

IRAK: En gjetergutt med lillesøsteren på armen er vitne til at oljeraffinerier settes i brann under USAs okkupasjon av landet i 2003. Foto: Karim Sahib/AFPI/NTB

AFGHANISTAN: Flyktninghjelpen er tilbake i Afghanistan i 2003 og utgjør en viktig del av innsatsen vår på 2000-tallet. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

PALESTINA: En palestinsk familie fortviler etter at den israelske hæren har jevnet huset deres med jorden på Vestbredden i 2010. Foto: Hazem Bader/AFP/NTB

UGANDA: På begynnelsen av 2000-tallet delte organisasjonen ut mat til én million internt fordrevne i de nordlige delene av landet gjennom flere år. Foto: Roald Høvring/Flyktninghjelpen

2000-tallet

Kampen mot terror

Tiåret preges av blodige kriger, kampen mot terror og invasjonen av Irak og Afghanistan. I Afrika sjokkerer de blodige borgerkrigene i Sierra Leone og Liberia en hel verden. Tsunamien som rammet flere land andre juledag 2004 resulterer i store ødeleggelser og lidelser. Begrepet klimaflyktninger tas i bruk etter hvert som global oppvarming og klimaendringer får mer oppmerksomhet.

Ved inngangen til 2005 var 36,5 millioner mennesker på flukt. Av disse var om lag 25 millioner på flukt i eget land. Tallet på asylsøkere i industrilandene var det laveste på 16 år, og det blir stadig vanskeligere for flyktninger å få beskyttelse utenfor hjemlandet.


Flyktninghjelpen driver et ustrakt hjelpearbeid i Sierra Leone, Liberia, Uganda, DR Kongo og Angola. Ved inngangen til 2000-tallet utgjør arbeidet på Balkan nesten halvparten av vår aktivitet. I tillegg etablerer vi hjelpearbeid i en rekke nye land: Afghanistan, Pakistan, Libanon, Palestina, Øst-Timor, Somaliland og Myanmar.

Afghanistan: krig uten ende

Etter terrorangrepet mot New York 11. september 2001 angriper USA Taliban-regimet i Afghanistan. Før angrepet var det om lag 3.5 millioner afghanske flyktninger i nabolandene Pakistan og Iran. Tjue år etter er det fortsatt 2,2 millioner afghanske flyktninger i de to landene.


Like før det forestående angrepet 7. oktober 2001 innser vi at krigen kan utvikle seg til den største humanitære katastrofen i nyere tid og beslutter å opprette kontor i Pakistan for å gi hjelp til nyankomne flyktninger fra Afghanistan. I 2003 utvidet vi hjelpearbeidet til også å omfatte internt fordrevne i Afghanistan, og i 2012 startet vi opp hjelpearbeid for afghanske flyktninger i Iran.

Midtøsten: nok en gang

Konflikten mellom Israel og den palestinske befolkningen i de okkuperte områdene og Gaza fortsetter å prege også dette tiåret. Israels angrep på Hizbollah i Libanon sommeren 2006 øker spenningen og de humanitære lidelsene i regionen.


I Libanon hjelper vi hjemvendte flyktninger med å bygge opp husene sine etter ødeleggelsene under krigen som raste sommeren 2006. På den okkuperte Vestbredden tilbyr vi blant annet juridisk bistand til familier som blir kastet ut av sine hus og får sine hus ødelagt.

Uganda: mat til én million mennesker

I det nordlige Uganda driver Herrens motstandsarmé hundretusener på flukt. Mange søker beskyttelse i leirer, uten mulighet til å brødfø seg selv. Flere tusen barn blir kidnappet og tvunget til å tjenestegjøre som barnesoldater.


Vi startet arbeidet i Uganda alt på 1990-tallet. På begynnelsen av 2000-tallet utvider vi hjelpen og i flere år deler vi ut mat til én million internt fordrevne i de nordlige delene av landet. Dette er den største matdistribusjonsoperasjonen i verden noensinne.

SYRIA: Tusenvis av flyktninger fra Syria strømmer over grensen til Irak sommeren 2013. Foto. Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

LIBANON: En syrisk flyktning fra Raqqa i samtale med en av Flyktninghjelpens ansatte i en leir i Bekaa-dalen i Libanon sommeren 2014. Foto: Sam Tarling/Flyktninghjelpen

HELLAS: En kvinne og hennes barn har nettopp ankommet den greske øya Lesvos høsten 2015. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/NTB

LIBYA: Sivilbefolkningen flykter fra byen Sirt høsten 2011. Foto: Bela Szandelszky/AP/NTB

JEMEN: Ali Mohammed og familien flyktet fra hjemmet sitt i Kushar-distriktet i 2019. Foto: Mohammed Awadh/Flyktninghjelpen

SYRIA: Tusenvis av flyktninger fra Syria strømmer over grensen til Irak sommeren 2013. Foto. Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

LIBANON: En syrisk flyktning fra Raqqa i samtale med en av Flyktninghjelpens ansatte i en leir i Bekaa-dalen i Libanon sommeren 2014. Foto: Sam Tarling/Flyktninghjelpen

HELLAS: En kvinne og hennes barn har nettopp ankommet den greske øya Lesvos høsten 2015. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/NTB