FLYKTNINGREGNSKAPET 2019 LANSERES 20. JUNI 

Bli fadder eller gi et engangsbeløp

Neglisjerte konflikter

5. juni lanserer Flyktninghjelpen årets liste over verdens ti mest neglisjerte fluktkriser. Vi vil løfte krisene frem i lyset og bidra til en forandring for dem som rammes.

Gi en gave med mening

Kjøper du en symbolsk gave med mening, gir du to gaver i en. Du hjelper barn og familier som flykter fra krig og kriser, og du kan gi videre et fint gavebevis til en du vil glede.

Flyktningregnskapet

 FLYKTNINGREGNSKAPET 2019 LANSERES 20. JUNI 

Fremmedfrykt og høyreekstremisme øker. Derfor må vi ha diskusjoner basert på hva som faktisk skjer og ikke det vi tror skjer. I Flyktningregnskapet gir vi deg tall og trender så du har oppdatert informasjon om mennesker på flukt.