Flyktningregnskapet 2023

Hovedtall ved inngangen til 2023

Folk drevet på flukt fordelt på verdensdel

Landfakta