FLYKTNINGREGNSKAPET 2019 

Fremmedfrykt og høyreekstremisme øker. Derfor må vi ha diskusjoner basert på hva som faktisk skjer og ikke det vi tror skjer. I Flyktningregnskapet gir vi deg tall og trender så du har oppdatert informasjon om mennesker på flukt.

70,8 millioner mennesker på flukt

Verdens flyktninger og internt fordrevne | 2008-2019

Statistikk ved inngangen til 2019