En av fire i Libanon er flyktninger

Libanon

En av fire er flyktninger

Foto: Sam Tarling/Flyktninghjelpen

Foto: Sam Tarling/Flyktninghjelpen

Libanon er det landet i verden med flest flyktninger per innbygger. Over en fjerdedel av landets befolkning på 6,1 millioner er flyktninger fra Syria og Palestina.

Libanon er det minste og tettest befolkede av Syrias naboland. Likevel har det tatt imot veldig mange mennesker på flukt fra konflikten i Syria som brøt ut i 2011.

Vertskap for flyktninger fra Syria og Palestina 

Libanon har vært vertskap for en stor gruppe palestinske flyktninger siden 1948. De siste årene har det også kommet tusener palestinske flyktninger fra Syria.  

Til sammen huser Libanon nesten 175.000 palestinske flyktninger og rundt 1,5 millioner syrere. Blant syrerne er én million registrerte flyktninger, mens rundt 500.000 er uregistrerte. 

Press på offentlige tjenester 

Selv om flyktningene i Libanon forsøker å bygge opp livene sine etter år i eksil blant en generøs libanesisk lokalbefolkning, går det høye antallet flyktninger ut over offentlige tjenester og infrastruktur i landet. Mange flyktninger strever med å forsørge familiene sine.  

Uoffisielle teltleirer 

Ifølge libanesisk lov blir ikke syrere og palestinere regnet som flyktninger, men som "gjester" med midlertidig opphold. 

Libanesiske myndigheter ønsker ikke å opprette flyktningleirer for syriske flyktninger, og disse må derfor finne en bolig og betale for den selv eller bo i uoffisielle teltleirer.  

Stengte grenser og lovlig opphold

I 2015 stengte Libanon grensene sine for mennesker på flukt fra Syria.  

Flyktningene som allerede er i landet sliter med å få fornyet oppholdstillatelsen når den går ut og skaffe dokumenter som fødsels- og bryllupsattest. Rundt 74 prosent av alle syriske flyktninger i Libanon mangler oppholdstillatelse, noe som gjør det vanskelig for dem å få utdanning og jobb og tilgang til helsetjenester. I tillegg risikerer de å bli arrestert.  

Positiv endring 

Det siste året har libanesiske myndigheter gjort noen endringer i regelverket for å bedre situasjonen for syriske flyktninger i landet. Siden mars 2018 får flere syriske ungdommer i alderen 15 til 18 år midlertidig opphold, selv om de mangler dokumenter som syrisk pass. 

Unge flyktninger i Libanon

Den uoffisielle leiren Ghazzeh i Bekaa-dalen i Libanon. Foto: Sam Tarling/Flyktninghjelpen

Den uoffisielle leiren Ghazzeh i Bekaa-dalen i Libanon. Foto: Sam Tarling/Flyktninghjelpen

Det er rundt 160.000 registrerte syriske flyktninger i alderen 15 til 25 i Libanon. I tillegg er det et ukjent antall uregistrerte unge flyktninger.
Foto: Nadine Malli og Racha El Daoi / Flyktninghjelpen

Som ung flyktning i Libanon er det vanskelig å få utdanning eller skaffe jobb. Landet har strenge regler for oppholdstillatelse, noe som hindrer flyktningene i å bevege seg fritt rundt. 

Syttiseks prosent av syriske flyktningfamilier i Libanon lever under fattigdomsgrensa på litt over 30 kroner dagen per person. 

 Utdanning og jobb 

I 2017 var så mange som 60 prosent av syriske flyktninger i alderen 3 til 18 i Libanon ikke registrert på offentlig skole. For de mellom 15 og 17 år er det så mange som 78 prosent som ikke går på skolen, og for 15 til 18-åringer gikk bare 4,1 prosent på videregående skole. 

På grunn av fattigdom og manglende jobbmuligheter, er syriske familier i Libanon stadig mer avhengig av at barna deres bidrar til økonomien. Trolig er to av tre flyktningbarn som ikke går på skole barnearbeidere. Disse barna risikerer å bli utnyttet og utsatt for vold.  

Bare én av fire unge flyktninger i Libanon har en jobb. Flyktninger har kun lov å jobbe innenfor tre sektorer: landbruk, bygg og servicebransjen. Disse jobbene er ofte dårlig betalte dagjobber uten gode betingelser for arbeidstakeren. 

Flere enn én av fem syriske flyktningjenter i alderen 15 til 19 i Libanon er gift.  

Oppholdstillatelse og frykt for arrestasjon 

Flyktninger over 15 år må ha oppholdstillatelse for å kunne oppholde seg lovlig i landet, noe som er vanskelig på grunn av byråkratiske utfordringer og høye kostnader. Barn under 15 år dekkes av foreldrenes oppholdstillatelse, men med en gang de fyller 15, må de skaffe sin egen.  

Mellom 120.000 og 150.000 syriske ungdommer i alderen 15 til 18 år mangler oppholdstillatelse i Libanon. Dette har ført til at mange har droppet ut av skolen i frykt for å blir arrestert på skoleveien. 

Unge flyktninger utsettes også for vold og mobbing, spenninger med lokale libanesere og økt risiko for arrestasjon. 

Les mer om hvilke utfordringer ungdom på flukt møter.

Dette gjør vi

Flyktninghjelpen gir undervisning til syriske flyktninger på den offentlige skolen i Al Beddawi nord i Libanon. Foto: Joshua Berson/Bersonphoto.com

Flyktninghjelpen gir undervisning til syriske flyktninger på den offentlige skolen i Al Beddawi nord i Libanon. Foto: Joshua Berson/Bersonphoto.com

Mange syriske flyktninger tok bare med seg noen få eiendeler da de flyktet fra hjemlandet. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

Mange syriske flyktninger tok bare med seg noen få eiendeler da de flyktet fra hjemlandet. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

Vi hjelper syriske og palestinske flyktninger i Libanon og jobber for at flyktningenes rettigheter skal bli ivaretatt – i landet, i regionen og internasjonalt. 

Vi driver utdanningsprogrammer for barn og unge flyktninger opp til 18 år, i tillegg til yrkesfaglig utdanning for ungdom og unge voksne. Gjennom arbeidet vårt bidrar vi til at stadig flere syriske flyktninger kan starte på offentlig libanesisk skole. 

Vi jobber med å beskytte unge mennesker på flukt og for å bedre rettighetene deres til opphold, registrering og beskyttelse. 

Flyktninger i Libanon lever side om side med sine libanesiske naboer, og derfor støtter vi også libanesiske lokalsamfunn som huser flyktninger.