Les billedteksten Bestevenninnene Elizabeth Kuach (16) og Mary Aduol (18) står utenfor Flyktninghjelpens ungdomssenter i Gordhim, Sør-Sudan. Begge studerer her på heltid, hvor de blant annet lærer å lese og skrive. — Vi lærer noe nytt hver dag, sier Mary. Foto: David Belluz / Flyktninghjelpen

10 ting ungdom på flukt sliter med

Roald Høvring|Publisert 10. aug 2018
Ungdom på flukt ønsker de samme tingene som ungdom flest: å være med venner og familie, gå på skole, bli forelsket og drive med fritidsaktiviteter. De ønsker seg muligheter, utdanning, arbeid, og de ønsker å være en del av noe.

Problemet er at de har en utrygg og uforutsigbar hverdag. De får ansvar som hører til voksenverden, de er ofte alene, de mister skolegang, venner og veldig ofte muligheten til å planlegge sin egen fremtid. De blir sjelden rådspurt, ofte oversett, og får ikke være med på å bestemme over ting som angår dem.

10 ting ungdom på flukt sliter med

# 1. Problemer med å skaffe seg papirer som sikrer dem rettigheter
Ungdom på flukt har ofte mistet ID-papirene sine og kan ikke bevise hvem de er. De bruker mye tid og ressurser på å skaffe seg nødvendig dokumentasjon fra FNs høykommissær for flyktninger og/eller lokale myndigheter. Dette fører ofte til at de mister retten til utdanning, arbeid eller asyl.

# 2: Nektes videre utdanning
Som ungdom flest har ungdom på flukt gått på skole og tatt en utdannelse. De har imidlertid problemer med å få godkjent kvalifikasjoner de har med fra hjemlandet. Dette gjør det vanskelig eller umulig å studere videre eller sikre seg en formell utdanning.

# 3: Diskriminering, rasisme, fremmedfrykt og kulturkræsj
Ungdom på flukt opplever diskriminering, rasisme og fremmedfrykt, de blir marginalisert og lever ofte ufrivillig isolerte liv.

# 4: Nektes arbeid
Ungdom på flukt ønsker å jobbe fremfor å være avhengig av nødhjelp. Mange blir frustrerte over de begrensede mulighetene de har for å finne arbeid og forsørge seg selv.

# 5: Utsettes for diskriminering og vold
Som annen ungdom diskrimineres også ungdom på flukt på bakgrunn av kjønn og seksuell legning. I tillegg utsettes de for vold, tvangsekteskap, seksuelle overgrep og voldtekt.

# 6: Nektes helsetjenester og psykososial støtte
Ungdom på flukt mangler helsetjenester. Dette gjelder i stor grad seksualrådgivning og helsetjenester spesielt tilrettelagt for unge, samt psykososial hjelp.

# 7: Mangler sikkerhet, trygghet og bevegelsesfrihet
Ungdom på flukt mangler trygghet, sikkerhet og bevegelsesfrihet på grunn av fremmedfrykt og problemer med å fremskaffe ID-papirer. Mange utsettes for trakassering fra politiet, arrestasjoner og fengsling.

# 8: Mindreårige ungdommer er særlig utsatt
Enslige mindreårige flyktninger har særlige behov, både praktisk og når det gjelder beskyttelse. Selv om ungdommene fyller 18 år, har de fortsatt behov for hjelp knyttet til veiledning, rettigheter og beskyttelse i situasjonen de lever i.

# 9: Blir ikke hørt
Ungdom på flukt blir ikke rådspurt og får sjelden være med på å bestemme over ting som angår dem. De har få muligheter til å komme med løsningsforslag, dele sine ideer med beslutningstakere og mangler muligheter for å bli hørt.

# 10: For lite informasjon om asyl, flyktningers rettigheter og tilgjengelige tjenester
Ungdom på flukt mangler relevant, ærlig og gjennomsiktig informasjon om asylprosessen, flyktningers rettigheter og tilgjengelige tjenester. De mangler også informasjon om samfunnet og kulturen i det landet de får asyl i.

Kilde: UNHCR