Personopplysninger

Oppdatert 28. sep. 2023
I Flyktninghjelpen tar vi personvern og sikkerhet på alvor. Samtidig ønsker vi å gi deg en best mulig brukeropplevelse som giver og når du besøker nettsidene våre.

Flyktninghjelpens personvernerklæring

Vi behandler personopplysninger i tråd med EUs personvernforordning (GDPR). Vi lagrer informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre når det er nødvendig for at vi skal kunne gi deg best mulig betjening, som for eksempel når du utfører bestillinger, vi sender deg en leveranse og ved annen eventuell kontakt med deg.

Vi bruker også disse opplysningene til å generere statistikk og forstå trender, i tillegg til å forbedre, tilby og videreutvikle våre produkter og tjenester. Som registrert i våre systemer har du krav til å få innsyn i dine personopplysninger og kreve, innenfor lovens rammer, at disse opplysningene blir rettet opp eller slettet dersom de er mangelfulle eller uriktige.

1. INNSAMLING AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Flyktninghjelpen er behandlingsansvarlig for innsamling og bruk av personopplysninger, og behandler personopplysninger i tråd med personopplysningsloven. Med behandlingsansvar mener vi den som primært har ansvar og plikter etter personopplysningsloven. Flyktninghjelpen er behandlingsansvarlig for personopplysningene.

2. HVA BRUKER FLYKTNINGHJELPEN PERSONOPPLYSNINGENE TIL?

Flyktninghjelpen samler inn personopplysninger, etter ditt samtykke, når du gir oss pengestøtte, kjøper produkter i nettbutikken,  melder deg på nyhetsbrev, når vi følger opp og har dialog med brukerne og støttespillerne våre og når vi sender ut markedsføringsprodukter og annen informasjon om Flyktninghjelpen. E-postadressen din og/eller telefonnummeret ditt samles inn slik at vi kan sende deg en bekreftelse på at bidraget ditt er mottatt – og for å informere deg om arbeidet vi gjør for pengene vi samler inn.

Hvis du er eller har vært fast giver eller er en nåværende abonnent av vårt nyhetsbrev, vil vi gjennomføre profilering og segmentering for å gi deg målrettet innhold basert på dine interesser. Flyktninghjelpen behandler dine personlige opplysninger for markedsføringsformål etter gjeldende lover, inkludert lover om innhenting av samtykke for elektronisk markedsføring.

Om du har vært giver, vil vi, basert på legitime interesser og i samsvar med GDPR og norsk bokføringslov, oppbevare din kontaktinformasjon i en 3-års periode. Vi kan bruke disse dataene for å holde deg oppdatert på Flyktninghjelpens arbeid og muligheter for videre støtte. Hvis du ønsker å reservere deg mot fremtidig kontakt, vennligst kontakt oss for å gi oss beskjed. Du kan gjøre dette ved å sende en epost til giver@flyktninghjelpen.no.

3. BEHANDLING AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Du vil bli varslet før vi samler inn opplysninger om deg, og du kan selv velge hva slags informasjon vi kan beholde og til hvilke formål. Personlige opplysninger kan være navnet ditt, adresse, telefonnummer, e-postadresse, alder, giverinformasjon og betalingsdetaljer.

Dersom du støtter oss med et beløp over 500 kroner, kan du ved å opplyse oss om personnummeret ditt få skattefradrag av giverbeløpet. Flyktninghjelpen er lovpålagt å innhente personnummer ved skattefradrag og benytter personnummer for å sikre at støttespillere og givere får skattefradrag for sine donasjoner. Vi registrerer eller lagrer ikke personnummer på nettsidene eller kommuniserer det videre til andre enn skattemyndighetene. Les mer om personnummer og skattefradrag her. Flyktninghjelpen er underlagt taushetsplikt og selger ikke personopplysninger til tredjepart.

4. REGISTRERING, ENDRING AV INFORMASJON, AVREGISTRERING ETC.

Personopplysninger innhentes ved registrering som fast giver, ved donasjon av enkeltbeløp til Flyktninghjelpen eller ved påmelding til nyhetsbrev. Dette kan foregå via våre nettsteder, sms, Vipps, ved hjelp av vårt gatevervingsteam eller via postal giro.

Du har rett til å motta informasjon om innhentingen, bruken, behandlingen og beskyttelsen av dine personlige opplysninger. Dersom du ønsker at vi skal oppdatere, endre eller slette personlige opplysninger som vi har registrert om deg, eller hvis du ikke ønsker å motta flere meldinger fra oss, eller eventuelt har spørsmål angående de ovennevnte retningslinjer, kan du ta kontakt med oss på giver@flyktninghjelpen.no eller ringe oss på +47 800 33 503 (10.00 - 14.00).

5. SIKKERHET

Flyktninghjelpen har iverksatt en rekke sikkerhetstiltak for å sikre at våre interne rutiner samsvarer med sikkerhetsstandardene som kreves i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Flyktninghjelpen jobber alltid med å beskytte dine personlige opplysninger på best mulig måte.

Flyktninghjelpen anser informasjonen om vårt arbeid og flyktningsituasjonen generelt på egne nettsider som pålitelige, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. Flyktninghjelpen fraskriver seg således et hvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene. Flyktninghjelpen påtar seg heller ikke noe ansvar for det materialet som er utarbeidet eller publiseres av tredjepart, selv om sidene våre inneholder lenker til andre nettsteder.

6. DINE RETTIGHETER

Du har rett til tilgang til data om deg som er behandlet av Flyktninghjelpen, med visse lovbestemte unntak. Du har også rett til å protestere mot innsamling og videre behandling av dine personlige opplysninger. I tillegg har du alltid rett til å få potensielt uriktige personopplysninger korrigert eller slettet.

7. PERSONOPPLYSNINGER OG TREDJEPART

Flyktninghjelpen benytter digitale tredjepartsløsninger. Noen av disse aktørene er databehandlere og er underlagt personvernlovgivningen. De har en egen avtale med Flyktninghjelpen når det kommer til behandling av data og sikkerhetstiltak rundt dette. Flyktninghjelpen er underlagt taushetsplikt og selger ikke personopplysninger til tredjepart.

Flyktninghjelpen benytter tredjeparter som

 • Optimizely CMS (personifisering av innhold)
 • Stripe (kortbetaling)
 • Vipps (kortbetaling)
 • Google Analytics (statistikk)
 • Google Tag Manager (organisering og script på nettsiden)
 • Facebook innsikt (annonser)
 • Typeform (webskjema)
 • Mailchimp (nyhetsbrev)
 • Shopify (ved kjøp av produkter i nettbutikken https://shop.flyktninghjelpen.no)
 • Salesforce (kunderelasjonshåndering)
 • Monsido (statistikk og analyse)
 • Hotjar (Statistikk og analyse)

Her finner du mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler (cookies).

8. SLETTING

Flyktninghjelpen vil behandle og lagre dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig og tillatt under gjeldende personvernlovgivning. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med oss på giver@flyktninghjelpen.no.

9. TVISTER

Norsk lovgivning regulerer eventuelle omstendigheter eller tvister som kan oppstå i forbindelse med bruk av nettstedet.

10. PERSONVERNOMBUD OG KONTAKTINFORMASJON

Personvernombud for administrativ behandling av personopplysninger i Flyktninghjelpen er Shadab Khan. Ombudet kan nås via e-post: data.protection@nrc.no.

Personvernombudet skal bistå den som er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlige) i arbeidet med å ivareta personvernet til alle medlemmer, frivillige, ansatte og givere.

Flyktninghjelpen kan når som helst oppdatere denne personvernerklæringen. Vi oppfordrer deg til å sjekke denne siden ofte for å holde deg informert om eventuelle endringer i hvordan vi beskytter og behandler personopplysningene vi samler inn. Du erkjenner og godtar at det er ditt ansvar å gjennomgå denne personvernerklæringen med jevne mellomrom og bli klar over endringene. Vi vil informere deg om større endringer.

Kontakt Flyktninghjelpens giverservice
Telefon: +47 800 33 503 (10.00 - 14.00)
Epost: giver@flyktninghjelpen.no