Nødappell for bekjempelse av koronaviruset

Verden er i krise. Og for millioner av mennesker på flukt over hele verden kan Covid-19-pandemien gjøre ekstra stor skade.

Der folk bor i overfylte leirer, er det umulig å overholde smittevernrådene om å holde avstand til andre. Der det er mangel på vann, er det vanskelig å praktisere god håndhygiene. Der helsesystemer har kollapset på grunn av konflikt, er det ofte ikke nok sykehusplasser.

Vi trenger din hjelp for å beskytte verdens mest sårbare i disse ekstraordinære tider. Dugnaden stopper ikke ved våre landegrenser.

Hindrer spredning av viruset

Vi bygger flere stasjoner for håndvask og sørger for såpe og desinfiseringsmiddel slik at mennesker på flukt kan beskytte seg mot viruset.

Foto: Enayatullah Azad / Flyktninghjelpen

Foto: Enayatullah Azad / Flyktninghjelpen

Holder samfunnskritisk personell trygge

Vi jobber hardt for å støtte samfunnskritisk personell i landene der vi jobber: fra å bygge testsentre for Covid-19 i Syria, til å utstyre renholdsarbeidere med personlig beskyttelsesutstyr (PPE) i Jemen.

Foto: Hashim Abdu/Flyktninghjelpen

Foto: Hashim Abdu/Flyktninghjelpen

Beskytter mennesker mot de langsiktige virkningene

Denne pandemien er mye mer enn en helsekrise. Konsekvensene av mangel på mat og arbeid vil merkes i flere år fremover. Vi gir familier på flukt kontantstøtte, slik at de har råd til mat og andre livsnødvendigheter.

Foto: Tom Peyre-Costa/Flyktninghjelpen

Foto: Tom Peyre-Costa/Flyktninghjelpen

Reagerer raskt i 34 land

I konfliktsoner og i flyktningleirer rundt om i verden tilpasser våre hjelpearbeidere seg raskt, slik at vi kan fortsette vårt livreddende arbeid til tross for nedstengninger og reiserestriksjoner.

Foto: Enayatullah Azad / Flyktninghjelpen

Foto: Enayatullah Azad / Flyktninghjelpen

Vi har over 70 års erfaring med å håndtere kriser i verdens mest sårbare områder. Nå trapper vi opp arbeidet vårt i kampen mot Covid-19.

Mennesker på flukt trenger din hjelp. Virkningene av koronaviruset vil være omfattende og ødeleggende, dersom vi ikke når raskt frem til dem som trenger vår hjelp.

Med din støtte kan vi hindre spredning og hjelpe flere.

Visste du at over 90 prosent av inntektene våre går til vårt arbeid for mennesker på flukt? Les mer om hvordan vi samler inn og bruker midlene våre her