NRC in Herat, Afghanistan, provide conflict induced displaced families with essential hygiene supplies, thanks to donor Sida. Over 200,000 IDPs live in Herat province alone, often in informal settlements, lacking access to clean water, hygiene and health facilities.
Les billedteksten Flyktninghjelpen støtter internt fordrevne familier med viktige hygiene artikler, takket være donoren Sida. Bilde: Flyktninghjelpen

Økonomi

Vi er uavhengige, nøytrale og åpne om hvor vi får midlene våre fra.

Flyktninghjelpen er svært opptatt av å dele informasjon med og være åpne overfor ansatte, samarbeidspartnere og offentligheten. Vi gjør rede for hvor midlene våre kommer fra og hvordan de brukes. Vi søker å være uavhengige, upartiske og nøytrale.

I 2016 var over 65 millioner mennesker på flukt, det høyeste tallet noen gang. Vi bidro med å hjelpe nær 6,8 millioner mennesker i 31 land – flere enn noe tidligere år.

Våre totale kostnader i 2016 var like i overkant av 3 milliarder kroner.

 

De største giverne i 2016

  • Utenriksdepartementet (UD) med 762 millioner kroner
  • FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) med 425 millioner kroner
  • Europakommisjonens generaldirektorat for humanitær bistand og sivil beredskap (ECHO) med 316 millioner kroner
  • Storbritannias departement for internasjonal utvikling (DFID) med 208 millioner kroner
  • og Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA) med 190 millioner kroner.

 

Donorer til Flyktninghjelpen

Vi får også regelmessige pengestøtte og engangssummer, i tillegg til pro bono-støtte, fra privatpersoner og næringslivspartnere.

Klikk her for mer informasjon om vårt samarbeid med næringslivet 

Klikk her for å gi din støtte til vårt arbeid

 
Vårt arbeid i 2016

Takket være våre givere nådde vi i 2016 ut til nær 6,8 millioner mennesker i 31 land. Hjelpearbeidet vårt i felt dreier seg for det meste rundt seks aktiviteter: vann og sanitær, leirdrift, utdanning, matsikkerhet, rettshjelp og husly.

Andel individer som mottok hjelp fra de ulike aktivitetene våre:

NRC kjerneaktiviteter

Informasjonsdeling og åpenhet

Åpenhet er helt nødvendig for en ansvarlig organisasjon. Det er viktig for Flyktninghjelpen å vise åpenhet overfor alle våre interessenter. Vi sørger for at opplysningene om hvordan vi jobber og hvor midlene brukes, er tilgjengelige og lette å finne.

Derfor har vi vedtatt klare retningslinjer for åpenhet og informasjonsdeling. Retningslinjene tar for seg hvilke opplysninger vi deler, og hvordan. Vi følger de aller høyeste standardene for åpenhet.

Aid Transparency Initiative (IATI) ønsker å gjøre opplysninger om internasjonalt hjelpearbeid enklere å finne, bruke og forstå. Hvert kvartal offentliggjør vi informasjon gjennom IATI.

Les mer om våre retningslinjer for åpenhet og ansvar.

Humanitære prinsipper

Som organisasjon følger vi de sentrale humanitære prinsippene om humanitet, upartiskhet, nøytralitet og uavhengighet.

Vi etterstreber å følge disse prinsippene nøye i hjelpearbeidet vårt, noe som gjør oss uavhengige av staters politiske interesser. Målet vårt er alltid å hjelpe de som er mest sårbare, uavhengig av religion, etnisitet, nasjonalitet, politisk ståsted eller funksjonsevne. Les mer