Økonomi

– Jeg mistet alt da jeg flyktet, men i dag kan jeg spare penger takket være butikken min, sier Mama Alice. Hun fikk startkapital fra Flyktninghjelpen og våre givere til å starte sin egen bedrift i Buea i Kamerun. Foto: Patricia Pouhe/Flyktninghjelpen
Flyktninghjelpen er svært opptatt av å dele informasjon med og være åpne overfor ansatte, samarbeidspartnere og offentligheten. Vi gjør rede for hvor midlene våre kommer fra og hvordan de brukes. Vi søker å være uavhengige, upartiske og nøytrale.

I dag er rekordmange mennesker på flukt fra krig og forfølgelse. Ikke siden tiden etter andre verdenskrig har flere trengt vår hjelp. Som respons hjalp Flyktninghjelpen nær 10 millioner mennesker verden over i 2023.

Vår samlede inntekt i 2023 var 8,097 milliarder kroner. Dette er en økning på 15 prosent fra året før.

I dag er rekordmange mennesker på flukt fra krig og forfølgelse. Ikke siden tiden etter andre verdenskrig har flere trengt vår hjelp. Som respons hjalp Flyktninghjelpen nær 10 millioner mennesker verden over i 2023.

Vår samlede inntekt i 2023 var 8,097 milliarder kroner. Dette er en økning på 15 prosent fra året før.

 

De største giverne i 2023

  • Utenriksdepartementet (UD) donerte 18,4 prosent av våre totale midler.
  • USAs byrå for humanitær bistand (BHA) donerte 12,8 prosent av våre totale midler.
  • Europakommisjonens generaldirektorat for humanitær bistand og sivil beredskap (ECHO) donerte 11,7 prosent av våre totale midler.
  • FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) donerte 6,1 prosent av våre totale midler.
  • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) donerte 6,1 prosent av våre totale midler.
  • FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) donerte 4,7 prosent av våre totale midler.
Kakediagram med oversikt over Flyktninghjelpens givere i 2023.

 

Vi får også regelmessige pengestøtte og engangssummer, i tillegg til pro bono-støtte, fra privatpersoner og næringslivspartnere.

Vårt arbeid i 2023

Takket være våre givere nådde vi i 2023 ut til nær 10 millioner mennesker i 40 land. Hjelpearbeidet vårt i felt dreier seg for det meste rundt seks ulike aktiviteter:

Antall mennesker Flyktninghjelpen nådde gjennom sine program i 2023. Rent vann: 3.396.458; Matsikkerhet: 1.547.526; Husly: 1.467.466; Rettshjelp: 1.577.430; Utdanning; 1.216.105; Beskyttelse fra vold: 685.990; Annet: 1.798.213.
Antall mennekser nådd gjennom Flyktninghjelpens aktiviteter i 2023.

 

Informasjonsdeling og åpenhet

Åpenhet er helt nødvendig for en ansvarlig organisasjon. Det er viktig for Flyktninghjelpen å vise åpenhet overfor alle våre interessenter. Vi sørger for at opplysningene om hvordan vi jobber og hvor midlene brukes, er tilgjengelige og lette å finne.

Derfor har vi vedtatt klare retningslinjer for åpenhet og informasjonsdeling. Retningslinjene tar for seg hvilke opplysninger vi deler, og hvordan. Vi følger de aller høyeste standardene for åpenhet.

Aid Transparency Initiative (IATI) ønsker å gjøre opplysninger om internasjonalt hjelpearbeid enklere å finne, bruke og forstå. Hvert kvartal offentliggjør vi informasjon gjennom IATI.

Les mer om våre retningslinjer for åpenhet og ansvar.