NRC in Herat, Afghanistan, provide conflict induced displaced families with essential hygiene supplies, thanks to donor Sida. Over 200,000 IDPs live in Herat province alone, often in informal settlements, lacking access to clean water, hygiene and health facilities.
Les billedteksten Flyktninghjelpen støtter internt fordrevne familier med viktige hygieneartikler, takket være donoren Sida. Foto: Flyktninghjelpen

Økonomi

Vi er uavhengige, nøytrale og åpne om hvor vi får midlene våre fra.

Flyktninghjelpen er svært opptatt av å dele informasjon med og være åpne overfor ansatte, samarbeidspartnere og offentligheten. Vi gjør rede for hvor midlene våre kommer fra og hvordan de brukes. Vi søker å være uavhengige, upartiske og nøytrale.

I 2019 var 79,5 millioner mennesker på flukt, det høyeste tallet noen gang. I respons til dette bidro vi med å hjelpe nær 12 millioner mennesker i 34 land.

Vår samlede inntekt i 2020 var 5,46 milliarder kroner. Dette er en økning på 17 prosent fra året før.

 

De største giverne i 2019

  • Utenriksdepartementet (UD) donerte 21 prosent av våre totale midler.
  • Europakommisjonens generaldirektorat for humanitær bistand og sivil beredskap (ECHO) donerte 13 prosent av våre totale midler.
  • FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) donerte 10 prosent av våre totale midler.
  • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA) donerte 8 prosent av våre totale midler.
  • FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) donerte 6 prosent av våre totale midler.
NRC's donors in 2019.


Vi får også regelmessige pengestøtte og engangssummer, i tillegg til pro bono-støtte, fra privatpersoner og næringslivspartnere.

Les mer om vårt samarbeid med næringslivet.

Klikk her for å gi din støtte til vårt arbeid.

Vårt arbeid i 2019

Takket være våre givere nådde vi i 2019 ut til 9,1 millioner mennesker i 33 land. Hjelpearbeidet vårt i felt dreier seg for det meste rundt seks aktiviteter: vann og sanitær, leirdrift, utdanning, matsikkerhet, rettshjelp og husly.

Andel individer som mottok hjelp fra de ulike aktivitetene våre:

I 2019 hjalp vi 9.109.053 mennesker innenfor seks områder.

 

Informasjonsdeling og åpenhet

Åpenhet er helt nødvendig for en ansvarlig organisasjon. Det er viktig for Flyktninghjelpen å vise åpenhet overfor alle våre interessenter. Vi sørger for at opplysningene om hvordan vi jobber og hvor midlene brukes, er tilgjengelige og lette å finne.

Derfor har vi vedtatt klare retningslinjer for åpenhet og informasjonsdeling. Retningslinjene tar for seg hvilke opplysninger vi deler, og hvordan. Vi følger de aller høyeste standardene for åpenhet.

Aid Transparency Initiative (IATI) ønsker å gjøre opplysninger om internasjonalt hjelpearbeid enklere å finne, bruke og forstå. Hvert kvartal offentliggjør vi informasjon gjennom IATI.

Les mer om våre retningslinjer for åpenhet og ansvar.

Humanitære prinsipper

Som organisasjon følger vi de sentrale humanitære prinsippene om humanitet, upartiskhet, nøytralitet og uavhengighet.

Vi etterstreber å følge disse prinsippene nøye i hjelpearbeidet vårt, noe som gjør oss uavhengige av staters politiske interesser. Målet vårt er alltid å hjelpe de som er mest sårbare, uavhengig av religion, etnisitet, nasjonalitet, politisk ståsted eller funksjonsevne. Les mer