NRC in Herat, Afghanistan, provide conflict induced displaced families with essential hygiene supplies, thanks to donor Sida. Over 200,000 IDPs live in Herat province alone, often in informal settlements, lacking access to clean water, hygiene and health facilities.
Flyktninghjelpen støtter internt fordrevne familier med viktige hygieneartikler, takket være donoren Sida. Foto: Flyktninghjelpen

Økonomi

Vi er uavhengige, nøytrale og åpne om hvor vi får midlene våre fra.

Flyktninghjelpen er svært opptatt av å dele informasjon med og være åpne overfor ansatte, samarbeidspartnere og offentligheten. Vi gjør rede for hvor midlene våre kommer fra og hvordan de brukes. Vi søker å være uavhengige, upartiske og nøytrale.

I dag er rekordmange mennesker på flukt fra krig og forfølgelse. Ikke siden tiden etter andre verdenskrig har flere trengt vår hjelp. Som respons hjalp Flyktninghjelpen nær 10 millioner mennesker verden over i 2022.

Vår samlede inntekt i 2022 var 7 milliarder kroner. Dette er en økning på 24 prosent fra året før.

 

De største giverne i 2022

  • Utenriksdepartementet (UD) donerte 18,3 prosent av våre totale midler.
  • Europakommisjonens generaldirektorat for humanitær bistand og sivil beredskap (ECHO) donerte 12,7 prosent av våre totale midler.
  • USAs byrå for humanitær bistand (BHA) donerte 9,3 prosent av våre totale midler.
  • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) donerte 7,6 prosent av våre totale midler.
  • FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) donerte 7 prosent av våre totale midler.
  • FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) donerte 6,6 prosent av våre totale midler.


Vi får også regelmessige pengestøtte og engangssummer, i tillegg til pro bono-støtte, fra privatpersoner og næringslivspartnereKlikk her for å gi din støtte til vårt arbeid.

Vårt arbeid i 2022

Takket være våre givere nådde vi i 2022 ut til 9,8 millioner mennesker i 40 land. Hjelpearbeidet vårt i felt dreier seg for det meste rundt seks aktiviteter: vann og sanitær, leirdrift, utdanning, matsikkerhet, rettshjelp og husly.

Antall mennesker som fikk hjelp, fordelt på de ulike aktivitetene:

 

Informasjonsdeling og åpenhet

Åpenhet er helt nødvendig for en ansvarlig organisasjon. Det er viktig for Flyktninghjelpen å vise åpenhet overfor alle våre interessenter. Vi sørger for at opplysningene om hvordan vi jobber og hvor midlene brukes, er tilgjengelige og lette å finne.

Derfor har vi vedtatt klare retningslinjer for åpenhet og informasjonsdeling. Retningslinjene tar for seg hvilke opplysninger vi deler, og hvordan. Vi følger de aller høyeste standardene for åpenhet.

Aid Transparency Initiative (IATI) ønsker å gjøre opplysninger om internasjonalt hjelpearbeid enklere å finne, bruke og forstå. Hvert kvartal offentliggjør vi informasjon gjennom IATI.

Les mer om våre retningslinjer for åpenhet og ansvar.