Volden fortsetter etter fredsavtalen

Colombia

Volden fortsetter etter fredsavtalen

I Colombia har 60 år med borgerkrig ført til den lengste og mest alvorlige humanitære krisen i Amerikas historie.

I 2016 inngikk regjeringen og den væpnede gruppen FARC en fredsavtale, og året etter fikk daværende president Juan Manuel Santos Nobels fredspris for arbeidet.

Kampene fortsetter

FARC har lagt ned våpnene, og blant de tidligere FARC-soldatene har flere blitt medlemmer i den colombianske kongressen. Men likevel fortsetter konflikten i Colombia.

I noen områder har volden økt fordi andre væpnede grupper forsøker å ta kontroll over naturressurser og viktige narkotikaruter. Spesielt afrocolombianere og urbefolkningsgrupper blir rammet av kampene som driver folk på flukt.

Les: Dette truer freden i Colombia

Flest på flukt etter Syria

Colombia er det landet i verden med flest mennesker på flukt etter Syria: Over 7,4 millioner colombianere er på flukt i sitt eget land. Mange har mistet slektninger, blitt tvunget på flukt, opplevd tortur eller blitt voldtatt.

Les: På flukt for livet i eget land

Flyktninger til og fra naboland

Nesten 4,5 millioner colombianere er avhengig av humanitær hjelp, og over 310.000 mennesker har flyktet til Colombias naboland Ecuador, Panama og Venezuela. Samtidig er Colombia hjem til rundt én million mennesker som har flyktet fra den voksende krisen i Venezuela, ifølge colombianske myndigheter.

Les: Flyktet oppover elva

Unge på flukt i Colombia

Dessverre slutter mange barn etter bare fem års skolegang. Foto: Ana Karina Delgado Diaz/Flyktninghjelpen

Dessverre slutter mange barn etter bare fem års skolegang. Foto: Ana Karina Delgado Diaz/Flyktninghjelpen

Over halvparten av dem som er på flukt i Colombia er under 28 år. Rundt 1,6 millioner colombianere på flukt er mellom 18 og 28 år.

Til tross for fredsavtalen har voldsnivået økt i flere deler av landet. Det skaper frykt i befolkningen, og mange unge rammes.

Utrygge skoler

Skoler blir stadig angrepet som følge av konflikten, og mange steder bruker væpnede grupper skoler til å rekruttere ungdom. Mange barn og unge i Colombia ligger derfor flere år etter med skolegangen sin.

Sosiale ulikheter

I Colombia lever 80 prosent av dem som er på flukt under fattigdomsgrensa. En tredel av disse lever i ekstrem fattigdom. Ungdom og unge voksne sliter med å skaffe bolig og jobb.

Kjønnsbasert vold

I land i konflikt er det ofte høyere risiko for å bli utsatt for voldtekt, tvungen prostitusjon og seksuelt overførbare sykdommer. Ungdom i Colombia har rapportert om manglende tilgang til helsetjenester og spesielt tjenester knyttet til seksualliv, reproduktiv helse og psykososial støtte.

Få muligheter

Et høyt antall lokale ledere og menneskerettighetsaktivister har blitt drept i Colombia – inkludert ungdomsledere. Myndighetene er ikke i stand til å garantere for sikkerheten deres.

I tillegg mangler ungdom og unge voksne muligheter til å engasjere seg og delta i beslutningsprosesser i samfunnet. Mange uttrykker frustrasjon over mangelen på jobbmuligheter.

Les mer om hvilke utfordringer ungdom på flukt møter.

Dette gjør vi

Flyktninghjelpen jobber for trygge skoler og god undervisning. Foto: Ana Karina Delgado Diaz/Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen jobber for trygge skoler og god undervisning. Foto: Ana Karina Delgado Diaz/Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen gir hjelp til colombianere på flukt på landsbygda, hvor myndighetene ikke er særlig tilstede, og i og rundt byer, hvor de fleste av landets internt fordrevne har søkt tilflukt.

Vi jobber for trygge skoler og god undervisning, og bidrar til å gi ungdom og unge voksne tilgang til skole og yrkesutdanning. I kriser deler vi ut undervisningsmateriale og sportsutstyr, slik at barna kan fortsette å lære og leke. Vi bygger også midlertidige klasserom og toaletter og oppgraderer skoler.

Vi gir juridisk rådgivning og hjelper mennesker på flukt med å registrere seg som internt fordrevne, slik at de får hjelp fra myndighetene og rettighetene sine ivaretatt. Vi sørger også for husly til mennesker på flukt.

Vi hjelper ungdommer med å bygge en fremtid og bidrar til at de kan bidra i fredsbyggingen og bygge nettverk på tvers av sosiale, kulturelle og politiske ulikheter.

Vi jobber for å forhindre kjønnsbasert vold ved å sørge for at de har tilgang på beskyttelse og tjenester de trenger for å være trygge. Vi lærer ungdom og unge voksne å beskytte seg selv og sine jevnaldrende.


Flyktninghjelpen informerer utsatte grupper om deres rettigheter og gir juridisk bistand. Foto: Ana Karina Delgado Diaz/Flyktninghjelpen


Flyktninghjelpen informerer utsatte grupper om deres rettigheter og gir juridisk bistand. Foto: Ana Karina Delgado Diaz/Flyktninghjelpen