Bli fadder for mennesker på flukt

Takket være støtten fra mennesker som deg, kan flere få livreddende hjelp som vann, mat og tak over hodet.

 
Barn og ungdom kan få nytt håp gjennom utdanning. På skolen får de hjelp til å bearbeide vonde opplevelser.

Som vår støttespiller bidrar du også til at vi kan drive flyktningleirer, sørge for gode sanitærforhold i kriseområdene og gi mennesker på flukt rettshjelp.

I 2020 hjalp vi nær 12 millioner mennesker verden over, og med din støtte kan enda flere få hjelp.
 

Fakta om det å være fadder

50%

av verdens flyktninger og fordrevne er barn

Spørsmål og svar

om det å være fadder

90%

av kostnadene går til å oppfylle vårt mandat