Bli fadder for mennesker på flukt

Som fadder gir du livreddende hjelp til mennesker på flukt fra krig og konflikt i Ukraina og andre land hvor vi jobber.


Hver dag driver krig og konflikt tusenvis av mennesker på flukt verden over. De trenger din støtte.

Krigen i Ukraina har skapt den største flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig. Takket være våre faddere og støttespillere kunne vi reagere raskt da krisen rammet. Vi sørger for mat, husly og beskyttelse.

Samtidig glemmer vi ikke millioner av andre fordrevne som trenger vår hjelp hver eneste dag. Som fadder bidrar du blant annet til at flere mennesker på flukt får beskyttelse og hjelp til å skaffe seg rent vann, mat, husly og utdanning. Vi hjelper der nøden er størst og de som trenger hjelpen mest.

I 2021 hjalp vi nær 10 millioner mennesker verden over, og med din støtte kan enda flere få hjelp.
 

Fakta om det å være fadder

50%

av verdens flyktninger og fordrevne er barn

Spørsmål og svar

om det å være fadder

90%

av kostnadene går til å oppfylle vårt mandat