Fakta om barn på flukt

Over 80 millioner mennesker er på flukt fra krig og forfølgelse. Halvparten av dem er barn. Og hvert femte sekund drives et nytt barn på flukt.
 • Barn på flukt er svært sårbare for overgrep mange tvinges til barnearbeid og utsettes for menneskehandel, tvangsrekruttering til væpnede grupper, seksuelle overgrep og annen vold.

 • Mange opplever å bli skilt fra foreldre eller andre omsorgspersoner.

 • Mange av barna har flyktet under svært dramatiske omstendigheter, mistet alt de eier og sett mennesker, ofte nære familiemedlemmer og venner, bli drept eller såret i krigshandlinger.

 • Barna har ofte opplevd sult, mangel på rent vann, medisinsk hjelp og skolegang.

 • Mange barn på flukt fra krigene i land som Syria, Sør-Sudan og Colombia har måttet flykte gjentatte ganger.

 

NRC EducationUtdanning

 
63 millioner barn mellom 6 og 17 år fra land rammet av krig og konflikt nektes utdanning.

 

 • Kun halvparten av verdens flyktningbarn går i dag på skole, og barn i konfliktrammede områder risikerer i økende grad å miste muligheten til utdanning. I dag bor 35 prosent av alle barn mellom 6 og 11 år som ikke går på skolen – eller over 22 millioner – i konfliktrammede områder. I 2000 var tallet 30 prosent.

 • Av de 63 millioner barn og unge fra land rammet av krig og konflikt som nektes utdanning, er 26 millioner ungdom mellom 15 og 17 år.

 • Det er langt større sjanse for at jenter ikke går på skolen enn gutter. Dette gjelder særlig for barn i eller fra krigs- og kriseområder. Faktorer som begrenser jenters utdanningsmuligheter under mer stabile forhold, blir ofte forsterket i kriser – som at foreldre prioriterer utdanning for familiens gutter og at jenter slutter på skolen for å gifte seg.

 • Samtidig brukes det stadig mindre penger for å få disse barna tilbake på skolebenken. Den humanitære innsatsen som er øremerket utdanning i konfliktområder er redusert de siste årene, og utgjør nå under to prosent av verdens samlede humanitære budsjett.

 • I en krigssone blir skoler ødelagt og utdanningssystemet faller fra hverandre. Angrep mot skoler, elever og lærere har økt og mange barn frykter for sine liv og holdes derfor hjemme.

 • I flere krigsrammede land er hele generasjoner i ferd med å gå tapt, fordi barn og unge er fordrevet og ikke får mulighet til utdanning der de er på flukt.

 • Barn som ikke går på skole er ekstra utsatte for overgrep og utnyttelse som seksuelle overgrep, menneskehandel, barnearbeid og tvangsrekruttering til væpnede grupper.

 • Skolen er en viktig arena for helsetjenester og psykososial støtte for barn på flukt, tjenester som det ellers er svært dårlig tilgang til i krisesituasjoner.

 • Ved å sørge for at barn fortsetter å lære, selv i krisetider, gir vi barn og unge på flukt hverdagen, og fremtiden, tilbake. De får også en kjærkommen opplevelse av normalitet og stabilitet i en kaotisk, uforutsigbar hverdag.

Kilder: UNHCR, OCHA, Unicef, UNESCO, Redd Barna

 » Les mer om våre utdanningsprosjekter for barn på flukt