Fakta om barn på flukt

Over 65 millioner mennesker er på flukt fra krig og forfølgelse. Halvparten av dem er barn. Og hvert femte sekund drives et nytt barn på flukt.
 • Barn på flukt er svært sårbare for overgrep mange tvinges til barnearbeid og utsettes for menneskehandel, tvangsrekruttering til væpnede grupper, seksuelle overgrep og annen vold.

 • Mange opplever å bli skilt fra foreldre eller andre omsorgspersoner.

 • Mange av barna har flyktet under svært dramatiske omstendigheter, mistet alt de eier og sett mennesker, ofte nære familiemedlemmer og venner, bli drept eller såret i krigshandlinger.

 • Barna har ofte opplevd sult, mangel på rent vann, medisinsk hjelp og skolegang.

 • Mange barn på flukt fra krigene i land som Syria, Sør-Sudan og Colombia har måttet flykte gjentatte ganger.

 

Fakta om utdanning

63 millioner barn mellom 6 og 17 år fra land rammet av krig og konflikt nektes utdanning.

 

 • Kun halvparten av verdens flyktningbarn går i dag på skole, og barn i konfliktrammede områder risikerer i økende grad å miste muligheten til utdanning. I dag bor 35 prosent av alle barn mellom 6 og 11 år som ikke går på skolen – eller over 22 millioner – i konfliktrammede områder. I 2000 var tallet 30 prosent.

 • Av de 63 millioner barn og unge fra land rammet av krig og konflikt som nektes utdanning, er 26 millioner ungdom mellom 15 og 17 år.

 • Det er langt større sjanse for at jenter ikke går på skolen enn gutter. Dette gjelder særlig for barn i eller fra krigs- og kriseområder. Faktorer som begrenser jenters utdanningsmuligheter under mer stabile forhold, blir ofte forsterket i kriser – som at foreldre prioriterer utdanning for familiens gutter og at jenter slutter på skolen for å gifte seg.

 • Samtidig brukes det stadig mindre penger for å få disse barna tilbake på skolebenken. Den humanitære innsatsen som er øremerket utdanning i konfliktområder er redusert de siste årene, og utgjør nå under to prosent av verdens samlede humanitære budsjett.

 • I en krigssone blir skoler ødelagt og utdanningssystemet faller fra hverandre. Angrep mot skoler, elever og lærere har økt og mange barn frykter for sine liv og holdes derfor hjemme.

 • I flere krigsrammede land er hele generasjoner i ferd med å gå tapt, fordi barn og unge er fordrevet og ikke får mulighet til utdanning der de er på flukt.

 • Barn som ikke går på skole er ekstra utsatte for overgrep og utnyttelse som seksuelle overgrep, menneskehandel, barnearbeid og tvangsrekruttering til væpnede grupper.

 • Skolen er en viktig arena for helsetjenester og psykososial støtte for barn på flukt, tjenester som det ellers er svært dårlig tilgang til i krisesituasjoner.

 • Ved å sørge for at barn fortsetter å lære, selv i krisetider, gir vi barn og unge på flukt hverdagen, og fremtiden, tilbake. De får også en kjærkommen opplevelse av normalitet og stabilitet i en kaotisk, uforutsigbar hverdag.

Kilder: UNHCR, OCHA, Unicef, UNESCO, Redd Barna

 » Les mer om Flyktninghjelpens utdanningsprosjekter for barn på flukt

 

Fakta om land


Syria 

Den største humanitære krisen i vårt årtusen

 

 • Etter fem og et halvt år med krig lever 4,8 millioner syrere som flyktninger i Syrias naboland Jordan, Irak, Tyrkia og Libanon.

 • Rundt 1 million syrere har søkt asyl i Europa.

 • I tillegg til de som har flyktet ut av landet er mer enn 6 millioner på flukt inne i Syria.

 • Inne i Syria har 13,5 millioner mennesker behov for akutt humanitær hjelp.

 • 3 av 4 syrere i og utenfor Syria lever i fattigdom, i noen områder så mange som 90 prosent. 90 prosent av de syriske flyktningene i Jordan, og over 70 prosent av alle i Libanon lever i fattigdom.

 • Svært mange av de syriske flyktningene i nabolandene er avhengige av nødhjelp for å overleve.

 • 6 millioner barn inne i Syria lever i akutt, humanitær nød, mange i konfliktsoner hvor hjelpeorganisasjonene sliter med å få frem nødhjelpen på grunn av kamphandlinger. Aleppo er et kjent eksempel på dette.

 • 3 millioner syriske barn går ikke på skole på grunn av krigen, mange av disse er på flukt.

 • Inne i Syria er 1 av 4 skoler enten ødelagte av krigshandlinger eller de brukes til militære formål.

 • Mange lærere i Syria har flyktet, eller de er hardt rammet av krigen på andre måter.

 • Angrep mot skoler, elever og lærere skjer med jevne mellomrom i Syria.

 • Angrep som rammer sykehus er et alvorlig problem og gjør at mange ikke får medisinsk hjelp. 

 


Irak

 • Den humanitære krisen i Irak er en av de største i verden.

 • 3,3 millioner mennesker er fordrevet av krig og konflikt i Irak bare siden 2014.

 • Ti millioner mennesker trenger akutt, humanitær hjelp.

 • Flere hundre tusen irakere på flukt har søkt tilflukt i de kurdiske selvstyreområdene i Nord-Irak, hvor Erbil er hovedstaden.

 • Byen Mosul har vært kontrollert av IS siden 2014. I oktober i år startet irakiske militære operasjonen for å gjenerobre byen. Over én million sivile kan bli berørt av kampene som pågår, og FN og de humanitære organisasjonene jobber på spreng for å forberede hjelp til flest mulig.

 • Per 18. november er 130.000 mennesker på flukt i områdene rundt Mosul. Fortsatt er flere byer kontrollert av IS. Etter hvert som den irakiske hæren rykker frem, klarer stadig flere å flykte fra IS.

 • Mange har kommet til Debaga-leiren i Erbil, Nord-Irak, antall mennesker har økt fra 3.700 mennesker i mars 2016, til over 28.000 i november.

 • Mange har gått til fots i flere dager, og har opplevd kamphandlinger eller livsfare på grunn av landminer.

 • De som har levd med IS forteller om umenneskelige lidelser under det brutale regime, med henrettelser, overgrep og tortur.

 • Mange har sultet i årene under IS-kontroll. 

 • I tillegg til irakere på flukt, huser kurdiske Nord-Irak over 220.0000.000 syriske flyktninger. 

 • Det store flertallet av alle barna som lever på flukt i Irak, står uten skoletilbud og lever i stor fattigdom og nød.

 • Mangel på finansiering er et stort hinder. Både hjelpearbeidet rundt Mosul og ellers i Irak, er utilstrekkelig fordi FN og hjelpeorganisasjonene har for lite penger.

 


Afghanistan

 

 • Så langt i 2016 har over 5.000 mennesker blitt drept eller skadet i konflikt.

 • Ved inngangen til 2016 var 2,9 millioner afghanere på flukt i et annet land, rundt 2,4 millioner av dem var i nabolandene Pakistan og Iran.

 • Over 1,2 millioner er på flukt inne i Afghanistan. Bare siden 1. januar i år har 265.000 mennesker blitt internt fordrevet av krig og konflikt.

 • Tilsammen trenger over 3,5 millioner mennesker i landet humanitær hjelp.

 • Over halvparten av dem er barn, og 23 prosent er kvinner.

 • 126.000 barn under fem år dør hvert år av underernæring.

 • Afghanistan er en glemt krise, selv om den er en av de største fluktkrisene i verden i dag og flere millioner trenger hjelp. Nøden er større enn på mange år i Afghanistan.

 • Krig og vold gjør stadig flere deler av landet ulevelig. Bare det siste året har tusener av familier måttet flykte for livet fra sine hjem på grunn av krigshandlinger. Stadig flere trenger humanitære hjelp.

 • Mange kvinner er eneforsørgere og familiene har behov for hjelp til å klare seg.

 • I Afghanistan har flere generasjoner opplevd krig og vold. Mange har flyktet flere ganger i løpet av livet. De som er barn nå, har aldri opplevd annet enn et land i krig.

 • 4 av 10 barn går ikke på skole. Konflikt og fattigdom er de viktigste årsakene til at barna ikke får skolegang.

 

Hellas

 

 • I fjor tok over 856.000 migranter og flyktninger seg over havet til Hellas. Etter at avtalen mellom EU og Tyrkia trådte i kraft våren 2016 har 172.000 tatt den samme farlige ruten i årets elleve første måneder. Det kom nesten 2.000 bare i løpet av november. De fleste kommer fra krigsherjede land som: Syria, Afghanistan og Irak.

 • Tusenvis av flyktninger er nå strandet på fastlandet og de greske øyene. Mange bor fremdeles i kalde telt, lagerbygninger og brakker. Flyktninghjelpen jobber nå på spreng med å finne plass til flyktningene i leiligheter og hoteller.

 • De greske øyene har bare kapasitet til å huse 7.450 flyktninger, men 2. desember 2016 hadde antallet oversteget 16.000, svært mange er familier med barn som lever under elendige forhold.

 

Colombia

 

 • I flere tiår har landets sivilbefolkning lidd under krigens herjinger. Colombia har verdens nest høyeste antall internt fordrevne. Syv millioner har blitt drevet på flukt som følge av konflikten. Kun Syria har flere.

 • Det finnes ingen store flyktningleirer i Colombia. Folk flykter først og fremst til byer og tettbygde strøk.

 • Hver tredje person på flukt i landet lever i ekstrem fattigdom.

 • Mange i Colombia har måttet flykte flere ganger i løpet av livet.

 • De fleste barna som må flykte tilhører minoritetsgrupper som svarte afrocolombianere eller Colombias urbefolkning.

 • Selv om partene i den langvarige konflikten har kommet et stykke på den kronglete veien til fred, lever Colombias mange internt fordrevne fremdeles under elendige humanitære forhold.

 • Fredsprosessen er en positiv utvikling, men den kommer ikke til å løse alle de humanitære problemene i landet.

 • Den væpnede konflikten mellom myndighetene og FARC er ikke den eneste årsaken til vold i Colombia. Andre væpnede grupper og organisert kriminalitet fortsetter å sette lokalsamfunn i fare og drive nye mennesker på flukt.

 • Hver eneste dag siden fredsprosessen startet i 2012 har 500 nye mennesker blitt drevet på flukt, ifølge FNs organisasjon for humanitær hjelp (OCHA).

 • Mange barn får ikke gå på skolen fordi skoleveien er for farlig.

 • Seksualisert vold er utbredt i Colombia. Tvangsrekruttering til væpnede grupper er også en fare.

 • Å gå på skole beskytter mot overgrep som voldtekt, tvangsrekruttering og annen vold.

 • Mange barn i Colombia har traumer etter flukt og kamphandlinger, og en ustabil tilværelse.

 • Flyktninghjelpen håper at fredsprisen vil motivere partene til aldri å gi opp freden.

 • Samtidig må vi huske at fredsprisen ikke løser den humanitære krisen i landet. Barna i Colombia trenger fortsatt vår hjelp, og vil gjøre det lenge.

 

Sør-Sudan

 

 • Konflikten i Sør-Sudan startet 15. desember 2013 og er en av de blodigste vi har sett de siste årene. Barna fra Sør-Sudan flykter fra krig, vold og sult.

 • Borgerkrigen i Sør-Sudan har vært ekstremt brutal. Over 1 million av befolkningen har flyktet til et av nabolandene, mens 1,6 millioner er internt fordrevet. Rundt halvparten av dem alle er barn.

 • Dette innebærer at 20 prosent av Sør-Sudans befolkning har flyktet fra sine hjem siden krigen startet i 2013.

 • Massakrer med drap, voldtekt og lemlestelser har blitt begått mot sivilbefolkningen i mange områder.

 

Uganda

 

 • De siste månedene har kamphandlinger i Sør-Sudan gjort at titusener av mennesker har flyktet til Uganda, til grenseområdene i nord. Siden juli i år har over 257.000 mennesker fra Sør-Sudan flyktet til Uganda.

 • Til sammen er det nå 564.000 sørsudanske flyktninger i Uganda.

 • Ugandiske myndigheter har åpne grenser, men både de, FN og hjelpeorganisasjonene trenger mer støtte for å kunne hjelpe alle.

 • Mange av barna som flykter, er alene uten omsorgspersoner rundt seg. De har kommet bort fra dem i kaoset eller de har mistet foreldre og andre nære familiemedlemmer.

 • Over 90 prosent av de nyankomne flyktningene i Uganda er kvinner og barn. Mange har gått i flere dager for å komme til grensa, og de har flyktet fra vold og usikkerhet på veien. Mange har levd lenge uten nok mat og drikke, underernæring er utbredt i Sør-Sudan og spesielt blant barn.

 • Kapasiteten på grensen mellom Uganda og Sør-Sudan er sprengt. Flyktningene får ikke nok mat og rent vann, eller et ordentlig sted å bo og sove.

 • Det trengs flere leire for å huse de som har kommet og gi dem den hjelpen de trenger. Mange har ikke med seg annet enn det de står og går i. 

 • I Uganda møter våre ansatte små barn som forteller om en dramatisk og livsfarlig flukt, og grusomme opplevelser på veien.

 • Mangel på penger til hjelpearbeid gjør at nøden er stor blant flyktningene i Uganda.

 

Sør-Sudan og Kenya

 • I Kakuma flyktningleir i Kenya bor det titusener av barn og unge som har flyktet fra noen av de blodigste konfliktene som har funnet sted på Afrikas Horn de siste årene.

 • De siste tre årene har det kommet spesielt mange fra nabolandet Sør-Sudan som er rammet av borgerkrig.

 • Mange av barna her fra Sør-Sudan har mistet foreldre eller andre familiemedlemmer i krigen.

 • Da borgerkrigen i Sør-Sudan brøt ut, i desember 2013, kom det mange flyktninger over grensen til Kakuma. Nå har mange av de som var i begynnelsen av tenåra da, blitt ungdommer.

 • Det er avgjørende at ungdommen får skolegang eller lære seg et yrke, slik at de har mulighet til å klare seg selv som voksne.

 • Mange ungdommer har levd flere år på flukt. Da er det viktig at de får mulighet til å ta igjen tapt skolegang, slik Flyktninghjelpen gir dem med spesielt tilrettelagte intensivklasser.

 • I Kakuma er mange avhengige av nødhjelp for å overleve. Ved å gi de unge opplæring i et yrke, kan de bli selvstendige og klare seg selv, og kanskje også bidra til familiene sine.

 

Ukraina

 

 • Flere millioner ukrainere er berørt av kampene i øst og annekteringen av Krim.

 • De humanitære behovene er store.

 • 343.874 mennesker er flyktet fra landet.

 • 1.678.587 er på flukt inne i Ukraina.

 • Mer enn 9.400 mennesker har blitt drept.

 • 31.000 er skadet.

 • 3,1 millioner ukrainere har behov for humanitær hjelp (FN).

 • Skolene er ofte mål for de stridende partene og gjenoppbygging er vanskelig i mange områder grunnet blokader og beleiringer. Mange barn får derfor ikke tilgang til utdanning og mister mulighetene til å bygge seg en fremtid.

 • Av mange av de konfliktrammede områdene, særlig langs frontlinjene, mangler innbyggerne tilgang til grunnleggende tjenester.

 • Arbeidsledigheten er høy.

 • Syke får ikke medisinsk hjelp, og det er mangel på mat, husly og oppvarming.

 • Vanntilførselen har blitt skadet.

 • Prisene på dagligvarer har skutt i været, samtidig som at mange har blitt fattige på grunn av krigen.