Fakta om barn på flukt

100 millioner mennesker er på flukt fra krig og forfølgelse. Halvparten av dem er barn. Og hvert femte sekund drives et nytt barn på flukt.
 • Barn på flukt er svært sårbare for overgrep mange tvinges til barnearbeid og utsettes for menneskehandel, tvangsrekruttering til væpnede grupper, seksuelle overgrep og annen vold.

 • Mange opplever å bli skilt fra foreldre eller andre omsorgspersoner.

 • Mange av barna har flyktet under svært dramatiske omstendigheter, mistet alt de eier og sett mennesker, ofte nære familiemedlemmer og venner, bli drept eller såret i krigshandlinger.

 • Barna har ofte opplevd sult, mangel på rent vann, medisinsk hjelp og skolegang.

 • Mange barn på flukt fra krigene i land som Syria, Sør-Sudan og Colombia har måttet flykte gjentatte ganger.

 

NRC EducationUtdanning

63 millioner barn mellom 6 og 17 år fra land rammet av krig og konflikt nektes utdanning.

 • Kun halvparten av verdens flyktningbarn går i dag på skole, og barn i konfliktrammede områder risikerer i økende grad å miste muligheten til utdanning. I dag bor 35 prosent av alle barn mellom 6 og 11 år som ikke går på skolen – eller over 22 millioner – i konfliktrammede områder. I 2000 var tallet 30 prosent.

 • Av de 63 millioner barn og unge fra land rammet av krig og konflikt som nektes utdanning, er 26 millioner ungdom mellom 15 og 17 år.

 • Det er langt større sjanse for at jenter ikke går på skolen enn gutter. Dette gjelder særlig for barn i eller fra krigs- og kriseområder. Faktorer som begrenser jenters utdanningsmuligheter under mer stabile forhold, blir ofte forsterket i kriser – som at foreldre prioriterer utdanning for familiens gutter og at jenter slutter på skolen for å gifte seg.

 • Samtidig brukes det stadig mindre penger for å få disse barna tilbake på skolebenken. Den humanitære innsatsen som er øremerket utdanning i konfliktområder er redusert de siste årene, og utgjør nå under to prosent av verdens samlede humanitære budsjett.

 • I en krigssone blir skoler ødelagt og utdanningssystemet faller fra hverandre. Angrep mot skoler, elever og lærere har økt og mange barn frykter for sine liv og holdes derfor hjemme.

 • I flere krigsrammede land er hele generasjoner i ferd med å gå tapt, fordi barn og unge er fordrevet og ikke får mulighet til utdanning der de er på flukt.

 • Barn som ikke går på skole er ekstra utsatte for overgrep og utnyttelse som seksuelle overgrep, menneskehandel, barnearbeid og tvangsrekruttering til væpnede grupper.

 • Skolen er en viktig arena for helsetjenester og psykososial støtte for barn på flukt, tjenester som det ellers er svært dårlig tilgang til i krisesituasjoner.

 • Ved å sørge for at barn fortsetter å lære, selv i krisetider, gir vi barn og unge på flukt hverdagen, og fremtiden, tilbake. De får også en kjærkommen opplevelse av normalitet og stabilitet i en kaotisk, uforutsigbar hverdag.

Kilder: UNHCR, OCHA, Unicef, UNESCO, Redd Barna

 » Les mer om våre utdanningsprosjekter for barn på flukt