10 fakta: Farer for kvinner på flukt

Å være på flukt er noe av det verste et menneske kan oppleve. Men det er ekstra hardt og farlig dersom du er kvinne.

Dette bør du vite om farene som truer kvinner på flukt:

 

#1: Rammer kvinner mest

Årets rapport fra FN om seksuell vold i krig og konflikt, tar for seg 19 land. Rapporten viser en klar trend gjennom 2018: seksuell vold inngår som en bredere strategi i konflikt og rammer kvinner og jenter i betydelig grad. Seksuell vold blir brukt til å fortrenge folk fra sine lokalsamfunn, forvise såkalte «uønskede grupper» og for å beslaglegge omstridt land og andre ressurser. Seksuell vold blir også brukt som et middel til undertrykkelse, terror og kontroll.

#2: Redd for stigmatisering

Voldtekt og seksuelle overgrep er tabubelagt hos de fleste folk og forbindes med stor skam. Kvinner holder ofte det de har blitt utsatt for for seg selv. Stigma er ikke minst stort for voldtatte menn, noe som også fører til at det blir enda vanskeligere å finne ut hvor mange ofre det er snakk om. Men et eksempel på at også menn er ofre, er dette:

Etter krigene i Jugoslavia tidlig på 1990-tallet ble det gjennomført en anonym studie av 6.000 innsatte i konsentrasjonsleirene i området rundt Sarajevo. 80 prosent av de mannlige innsatte rapporterte å ha blitt voldtatt eller utsatt for seksuelt misbruk, (Christian Michelsens Institutt, 2018). 

Les mer om voldtekt som våpen i krig her.

Majoriteten av befolkningen på Gazastripen i Palestina er avhengig av en stadig minskende internasjonal nødhjelp. Alle de fem barna til Jumana Murad (47) har måttet slutte på skolen. Her er hun sammen med sin 17 år gamle datter, Jenin, som bare har gått på skole i to år. Familien har måttet flytte ofte fordi de ikke har råd til husleie. Gang på gang blir de kastet ut. De har heller ikke råd til skolepenger eller skolemateriell. Flyktninghjelpen gir juridisk rådgivning, sørger for husly, rent vann og sanitæranlegg, samt utdanning for palestinere. Foto: Ahmed Mashharawi/Flyktninghjelpen

#3: Urovekkende trend

FNs undersøkelser viser at seksuell vold begått mot veldig unge jenter og gutter, øker. Dette skjer i land som Afghanistan, Burundi, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo, Myanmar, Somalia, Sør-Sudan, Sri Lanka, Sudan (Darfur) og Yemen. Målet kan være å terrorisere lokalsamfunnene.

#4: Flyktninger er svært sårbare

Det er 70,8 millioner flyktninger i verden i dag. Mange har flyktet som et resultat av konfliktrelaterte grusomheter – også seksuell vold. Voldtekter skjer blant annet når kvinner skal navigere seg gjennom kontrollposter eller over landegrenser uten å ha ID-papirer eller lovlig opphold.

#5: Ikke trygg likevel

Overgrep kan også skje der folk har søkt beskyttelse. Flyktninger kan bli overfalt i en flyktningleir eller en leir for internt fordrevne. For eksempel kan det være stor risiko for voldtekt når kvinner går utenfor leiren for å sanke ved.

Mennesker på flukt kan bli utsatt for menneskehandel, voldtekt og tvangsprostitusjon. For å redusere risikoen for utnyttelse, eller for å få tilgang til høyst nødvendige ressurser, gifter desperate foreldre bort mindreårige døtre til fremmede menn. Et annet problem er kjønnsbasert vold, for eksempel intim partnervold.

I 2014 førte pakistanske militæroperasjoner i Nord Waziristan - som er en fjellregion i det nordvestlige Pakistan, på grensen til Afghanistan – til at tusenvis av pakistanere flyktet til Afghanistan. Av disse var rundt 20.000 barn i skolealder. Med støtte fra norske myndigheter og UNICEF, kunne Flyktninghjelpen bygge 176 klasserom og gi støtte til lokale skoler slik at de kunne bygge ut for å få plass til flyktninger. I dag blir fortsatt klasserommene brukt til undervisning, både til pakistanske og afghanske elever. Foto: Enaytullah Azad/Flyktninghjelpen

#6: Ydmykelse og fiendens barn

Seksuell vold blir brukt som krigstaktikk og terrorisme. Målet er ofte kontroll, ydmykelse. Eller å gjøre kvinnen gravid for å endre den etniske sammensetningen i befolkningen.

#7: Forlatt av alle

Kvinner på flukt kan bli forlatt av sine menn. I tillegg har de ofte mistet det nettverket de hadde hjemme, som familie, naboer og venner. Derfor blir de mer sårbare for overgrep.

#8: Alene med ansvaret

Mange kvinner blir tvunget til å forsørge barna sine alene. Noen tyr til prostitusjon for å klare å fø dem.

Jennifer (20) kommer fra Honduras i Mellom-Amerika. Alt for mange kvinner i Honduras er redde for å bli utsatt for vold, seksuell vold og drap. Derfor føler mange at de ikke har noe annet valg enn å legge på flukt. Jennifer ble gravid som 14-åring og måtte slutte på skolen. Hun begynte å få trusler fra et medlem av en voldelig gjeng. Til slutt ble hun så redd at hun ville ta med sønnen sin og flykte til USA. De ble stoppet i Mexico og deportert til Honduras. Der prøvde hun å bo i andre nabolag enn sitt eget, men det ble for farlig. Takket være midler fra EU kunne Flyktninghjelpen bistå Jennifer og sønnen hennes med et trygt sted å bo og juridisk hjelp. Foto: Up Studio/NRC

#9: Overgripere slipper unna straff

Bruk av seksuell vold i krig er et underrapportert problem og blir sjelden straffeforfulgt. Men internasjonal lov slår fast at voldtekt kan være en krigsforbrytelse, en forbrytelse mot menneskeheten og del av et folkemord. Den internasjonale straffedomstolen Beskyttelse ligger til grunn for alt vårt hjelpearbeid.

(ICC) har tatt ut tiltale mot statsledere og dømt flere høytstående militærledere for å ha beordret seksualisert vold.

#10: Verdenssamfunnet

Seksuell vold i krig og konflikt er blitt brukt og stilltiende akseptert både i historisk og moderne tid.

I år 2000 vedtok FN resolusjon 1325, om kvinner, fred og sikkerhet. Den er viktig fordi den slår fast at seksualisert vold i krig er en del av krigføringen og ikke bare noe som tilfeldigvis skjer. Nettopp derfor argumenterer resolusjonen for at kvinner må få delta i konfliktbevaring, fredsprosesser og konfliktbevarende operasjoner. Kvinners situasjon og vurderinger er heretter blitt en del av FNs rapporteringer.

At Nobels fredspris i fjor gikk til den den kongolesiske legen Denis Mukwege og Nadia Murad fra den irakiske minoritetsgruppen jesidiene har bidratt til å rette søkelyset på voldtekter i krig og konflikt, et problem som i stor grad foregår i det skjulte.

Les mer: 5 ting du bør om jesidiene.

 

Bildet er fra Kamerun, der Flyktninghjelpens Sabine Wouleo informerer flyktningene om fødselsattester. Må du flykte for å redde livet, har du sjelden tid til å lete etter pass og andre identifikasjonspapirer, fødselsattester eller vielsesattester. Skulle du være så heldig at du likevel får dem med deg, kan det være at du mister dem på veien. Så kommer du til et sted der du er trygg. Da får du vite at uten fødselsattest, får ikke barnet ditt gå på skole. I over 20 konfliktrammede land gir Flyktninghjelpen rettshjelp til mennesker på flukt, slik at de kan kreve sine rettigheter og bygge seg en ny fremtid. I 2018 bistod vi over 1,1 millioner mennesker med informasjon, rådgivning, rettshjelp og opplæring. Foto: Itunu Kuku/NRC

Dette gjør Flyktninghjelpen:

* Beskyttelse ligger til grunn for alt vårt humanitære arbeid. I 2018 nådde våre 14.000 hjelpearbeidere frem til over 8,5 millioner mennesker med hjelp. 

* Konflikter, kriger og kriser kan ha ulik innvirkning på kvinner, menn, jenter og gutter. Noen mennesker kan bli nektet sine rettigheter bare på grunn av sitt kjønn, andre kan bli utsatt for overgrep og seksuell vold. Flyktninghjelpen har forpliktet seg til å ta hensyn til alle kjønnsspørsmål i sitt humanitære hjelpearbeid.

* Enten det gjelder å stå opp for at også kvinner har rett til å eie land, bygge toaletter for jenter på skoler eller det dreier seg om å beskytte gutter mot å bli rekruttert som barnesoldater: Flyktninghjelpen tar hensyn til folks behov uansett kjønn eller alder.

* Flyktninghjelpens beredskapsstyrke NORCAP har høyt kvalifiserte eksperter, også innen beskyttelse, kjønn og likestilling.

* Mennesker som blir drevet på flukt befinner seg i en ekstremt vanskelig livssituasjon. Flyktninghjelpen jobber for at folk likevel skal beholde verdighet og selvtillit.

Kjøp gaver med mening