Dette går støtten din til

Som støttespiller bidrar du til at vi kan hjelpe mennesker på flukt med mat, rent vann, varme klær og et tak over hodet. Vi drifter flyktningleirer, og sørger for gode sanitærforhold i kriseområdene. 

Vi bistår med rettshjelp slik at flere får mulighet til å bygge seg en ny fremtid, og vi sørger for at barn og unge får fortsette å lære. Utdanning kan både redde liv og gi et fremtidshåp. På skolen får også de som har opplevd krig og konflikt hjelp til å bearbeide traumer og vonde opplevelser. 

I 2021 hjalp vi nær 10 millioner mennesker verden over, og med din støtte kan enda flere få hjelp!

Fakta om det å være fadder

50%

av verdens flyktninger og fordrevne er barn

Spørsmål og svar

om det å være fadder

90%

av våre inntekter går direkte til formålet