Kjære støttespiller,

Akkurat nå oppgraderer vi vår kundedatabase til en ny og bedre versjon.

Mens denne oppgraderingen pågår er det dessverre ikke mulig å registrere seg som fadder, gi enkeltbidrag eller kjøpe gaver med mening på nettsidene våre.

Hvis du ønsker å gi et enkeltbidrag så kan du vipse valgfritt beløp til 2142

Hvis du sender en e-post til giver@flyktninghjelpen.no med tittel "Jeg vil gjerne bli fadder", så vil vi gi deg beskjed så fort oppgraderingen utført og nettskjemaet er på plass igjen.

Tusen takk for din støtte!

En gave med mening – mennesker på flukt trenger trygghet, varme og håp.

En gave med mening – mennesker på flukt trenger trygghet, varme og håp.

Kjøper du gaver med mening, gir du to gaver i en. Du hjelper barn og familier som flykter fra krig og kriser, og du kan gi videre et fint gavebevis til en du vil glede. Gavekortene er reelle eksempler på Flyktninghjelpens arbeid. Midlene som kommer inn bruker vi der det til en hver tid er størst behov. Les mer om gaver med mening her.