Hellas

Publisert 19. jun 2018
Etter at avtalen mellom EU og Tyrkia ble iverksatt i 2016 og grensekontroller styrket, har antallet flyktninger og migranter som ankommer øyene sunket.

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
209
Totalt antall som har flyktet til landet:
83.220
Totalt antall internt fordrevne:
-
Nye flyktninger fra landet i 2017:
3
Nye flyktninger til landet i 2017:
33.679
Nye internt fordrevne i 2017:
-
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
  • Det er nesten umulig å komme seg videre inn i Europa fra Hellas, derfor søker flere asyl i Hellas enn tidligere.
  • De humanitære forholdene i flyktningleirene i landet er svært dårlige, spesielt på øyene. Der er leirene fulle og beboerne har ikke god nok tilgang til asylsøknadsprosesser.
  • Flyktninger har blitt nektet å forlate øyene de ankom, men i april 2018 slo en gresk domstol fast at det er ulovlig å nekte asylsøkere å bevege seg fritt i landet.
  • I løpet av første halvdel av 2018 har litt over 12.000 mennesker reist sjøveien til Hellas for å søke asyl.

Les mer om Hellas