Tyskland

Publisert 19. jun 2018
Etter Tyrkia er Tyskland det landet i Europa som tar imot flest asylsøkere, men landet strammer nå inn asylpolitikken.

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
251
Totalt antall som har flyktet til landet:
1.399.669
Totalt antall internt fordrevne:
-
Nye flyktninger fra landet i 2017:
11
Nye flyktninger til landet i 2017:
297.143
Nye internt fordrevne i 2017:
-
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
  • Økt motstand på hjemmebane og liten støtte fra andre europeiske land om å bidra i flyktningdugnaden har gjort at Angela Merkel, som ble kjent for «velkommen-politikken» i 2015, har strammet inn flyktningpolitikken.
  • I september 2015 innførte Tyskland grensekontroll og besluttet i 2018 å videreføre kontrollen. Dermed hindres flyktninger og migranter uten gyldige reisepapirer i å reise gjennom landet.
  • Tyskland forpliktet seg samtidig til å ta imot ytterligere 10.000 kvoteflyktninger fra Nord-Afrika.
  • I 2016 innførte landet en midlertidig begrensning i retten til familiegjenforening for krigsflyktninger. I 2018 ble den midlertidige begrensningen opphevet, men det ble satt et tak på 1.000 personer hver måned som får gjenforenes med familiemedlemmer i Tyskland som er krigsflyktninger.
  • I 2017 kom det innvandringskritiske partiet Alternativ für Deutscheland inn i parlamentet for første gang

Les med om Tyskland