Europas leder på flyktningfeltet

Publisert 19. jun 2017

Tyskland

Totalt antall som har flyktet fra landet:
206
Totalt antall som har flyktet til landet:
1.256.828
Totalt antall internt fordrevne:
-
Nye flyktninger fra landet i 2016:
-
Nye flyktninger til landet i 2016:
443.210
Nye internt fordrevne i 2016:
-
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2017.
Tyskland ga beskyttelse til nesten en halv million flyktninger i 2016, og har tatt lederrollen når det gjelder å finne løsninger på fremtidige fluktutfordringer til Europa.

Tyskland har de siste fem årene tatt imot flest flyktninger av alle land i EU. Under den store flyktningstrømmen til Europa i 2015 ankom over én million flyktninger og migranter til Tyskland. De store ankomsttallene fikk asylregistreringen til å bryte sammen, noe som resulterte i at de offisielle tallene for 2015 var lavere enn de i virkeligheten skulle vært.


En del av de som ankom Tyskland i 2015 returnerte frivillig uten å søke asyl, eller reiste videre til andre europeiske land. Flertallet valgte imidlertid å søke asyl, og mange av disse fikk asylsøknaden registrert først i 2016. Mens de offisielle asyltallene viser en økning fra 442.000 i 2015 til 772.000 i 2016, anslår tyske myndigheter at de reelle tallene er en nedgang fra 890.000 til 280.000.


Nest flest nye flyktninger i verden


Hele 443.000 flyktninger ble innvilget beskyttelse i Tyskland i 2016. Det er to tredjedeler av alle som fikk beskyttelse i EU. Det var kun Uganda som ga beskyttelse til flere enn Tyskland. Flyktninger fra Syria, Irak og Afghanistan utgjorde de største gruppene som ble innvilget opphold.


Flertallet av syrerne fikk beskyttelse på subsidiært grunnlag, noe som innebærer færre rettigheter enn om man får flyktningstatus. Denne gruppen har for eksempel ikke samme rett til familiegjenforening.


Tyskland og forbundskansler Angela Merkel har tatt en lederrolle i Europa når det gjelder å håndtere utfordringene med den økte flyktningstrømmen. I 2015 signaliserte hun at flyktninger var velkomne og oppfordret andre land, som Ungarn, til å la asylsøkere få lov å reise gjennom deres land på vei til Tyskland.


Stanset flyktningstrømmen


Merkel var imidlertid arkitekten bak EU-Tyrkia-avtalen, som langt på vei stanset flyktningstrømmen fra Tyrkia til Europa, og som særlig gikk ut over syriske flyktninger.


Økt motstand på hjemmebane og liten støtte fra andre europeiske land om å bidra i flyktningdugnaden har gjort at Merkel har strammet inn flyktningpolitikken. I september 2015 innførte Tyskland grensekontroll og er med det et av fem land i Nord-Europa som har innført grensekontroll, noe som hindrer flyktninger og migranter uten gyldige reisepapirer i å reise gjennom landet.


Det hindrer imidlertid ikke asylsøkere i å søke asyl på grensen. Dermed har den tyske grensekontrollen i større grad redusert asylankomstene i Danmark, Sverige og Norge enn i Tyskland.


Merkel har blitt konfrontert med at tyskerne selv gjennomfører en praksis de gikk hardt ut mot og kritiserte Ungarn for tidligere i 2015.


Tyskland spiller også en viktig rolle i EUs forsøk på å kontrollere innvandringen fra Nord-Afrika over Middelhavet. De satte imidlertid en stopper for Italias forsøk på å kopiere EU-Tyrkia-avtalen overfor Libya, fordi sikkerhetssituasjonen for flyktninger og migranter i Libya fortsatt er uakseptabel.


Økt motstand mot innvandring


Det innvandringskritiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD) har fått økt oppslutning de siste årene. Overgrep mot kvinner utført av asylsøkere fra Midtøsten og Nord-Afrika, og flere terroristangrep, blant annet da en tunisisk asylsøker kjørte en bil inn i en menneskemengde på et julemarked i Berlin i 2016, har økt skepsisen mot flyktninger og innvandrere.


AfD har imidlertid vært gjennom en dyp splittelse, og den profilerte lederen, Frauke Petry, valgte å trekke seg i april 2016, i forkant av høstens forbundsdagsvalg. En viktig grunn var at hun ikke fikk gjennomslag for at partiet skulle avvise alle rasistiske, antisemittiske og nasjonalistiske ideologier. En av de to personene som ble valgt til å lede partiet i valgkampen var Alexander Gauland fra ytterste høyre fløy.


Etter gode meningsmålinger og enkelte gode resultater i delstatsvalg lå AfD lenge an til å kunne bli en reell utfordrer i valget i september. På de siste meningsmålingene har partiet imidlertid under ti prosent, men ligger likevel an til å komme inn i Forbundsdagen for første gang.


Positive til flyktninghjelp


Til tross for de store flyktningankomstene til Tyskland, er tyskere fortsatt mer positive til å ta imot flyktninger enn innbyggere i de fleste europeiske land. Det er imidlertid en større skepsis i de østlige delene av landet.


Tyskland er en av de viktigst bidragsyterne til internasjonal flyktninghjelp. I 2016 brukte myndighetene 20 milliarder euro på assistanse til flyktninger hjemme og ute, og på å forebygge flukt og migrasjon.