Global statistikk over mennesker på flukt

Oppdatert 14. jun. 2023

 FLYKTNINGREGNSKAPET 2023 

Mennesker drives på flukt over hele verden. Hvem er de? Hvor mange er de? Hvorfor flykter de? Hvor flykter de fra og til? Her finner du alle tallene fra Flyktningregnskapet 2023.

 

 

Tabell 1

 

 

Tabell 2

 

 

Tabell 3

 

 

Tabell 4

 

 

Tabell 5

 

 

Tabell 6

 

 

Tabell 7

 

 

Tabell 8

 

 

Tabell 9

 

 

Tabell 10

 

 

Tabell 11

 

 

Tabell 12

 

 

Tabell 13

 

 

Tabell 14

 

 

Tabell 15

 

 

Tabell 16

 

 

Tabell 17

 

 

Tabell 18

 

 

Tabell 19

 

 

Tabell 20

 

 

Asylsøkere og kvoteflyktninger i Norge og EU

 

Asylsøkere til EU i 2022

Totalt søkte over 962.160 mennesker asyl i EU i 2022, ifølge tall fra Eurostat. Av disse var over 881.220 førstegangssøkere. Dette er en økning på 64 prosent fra året før. Landet som mottok flest søknader var Tyskland, med 217.735 førstegangsasylsøknader registrert. På de neste plassene kom Frankrike med 137.510, Spania med 116.135 og Østerrike med 106.380 søknader.

Se fullstendig oversikt over asylstatistikk i EUs medlemsland hos Eurostat.

De fleste ukrainske flyktninger til EU i 2022 ble innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse og er derfor ikke inkludert i tallene over. En fullstendig oversikt over ukrainske flyktninger med midlertidig kollektiv beskyttelse finnes her.

Overføringsflyktninger til Norge i 2022

2.816 overføringsflyktninger (også kjent som kvoteflyktninger) ble innvilget opphold i Norge i 2022. Det er en nedgang på 18,8 prosent fra 2021. Den største gruppen som fikk innvilget opphold var syrere, med 1.304 personer.

Se fullstendig oversikt over overføringsflyktninger til Norge i 2022 hos UDI.

Asylsøkere til Norge i 2022

Mer enn 35.000 ukrainske flyktninger søkte om midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge i 2022.

I tillegg søkte 4.919 mennesker om asyl på generekt grunnlag i Norge i 2022. 29 prosent var kvinner og 71 prosent var menn. De fleste kom fra Syria (1.585 personer), etterfulgt av Ukraina (829),  Afghanistan (509 personer) og Eritrea (324 personer). 72 asylsøkere var statsløse.

Se fullstendig oversikt over asylsøkere til Norge i 2022 hos UDI.

Enslige mindreårige asylsøkere til Norge i 2022

530 enslige mindreårige asylsøkere fra Ukraina søkte om midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge i 2022.

I tillegg kom det 694 enslige mindreårige individuelle asylsøkere. Til sammenligning kom de i 2021 kun 181 enslige mindreårige asylsøkere. De fleste enslige mindreårige asylsøkere som søkte på individuelt grunnlag kom fra Afghanistan (379 personer), Syria (249 personer) og Eritrea (29 personer).

Se fullstendig oversikt over enslige mindreårige asylsøkere til Norge som søkte på individuelt grunnlag i 2022 hos UDI.

Asylvedtak i Norge (første instans) i 2022

Av de som fikk asylsøknaden realitetsbehandlet i Norge i 2022, fikk 99 prosent innvilget beskyttelse. Ukrainere var den desidert største gruppen med 33.822 personer, etterfulgt av syrere (612 personer).

Se fullstendig oversikt over asylvedtak i 2022 hos UDI.

Personer i Norge med flyktningbakgrunn

Per 1. januar 2022 var det 244.660 personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge. Til sammen utgjorde de 4,5 prosent av Norges befolkning og 29,9 prosent av alle innvandrere i Norge.

Se fullstendig oversikt over personer med flyktningbakgrunn i Norge hos Statistisk sentralbyrå.