Global statistikk over mennesker på flukt

Endret 18. jun 2021

 FLYKTNINGREGNSKAPET 2021 

Mennesker drives på flukt over hele verden. Hvem er de? Hvor mange er de? Hvorfor flykter de? Hvor flykter de fra og til? Her finner du alle tallene fra Flyktningregnskapet 2021.
Globale og regionale hovedtall
Frivillig tilbakevending
Om statistikken


Kilder for flyktningtall
Flyktningregnskapets tall på flyktninger som har krysset en landegrense baserer seg på statistikk fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA).

Ufullstendige eller usikre flyktningtall
Manglende tilgang til informasjon kan forklare de lave flyktningtallene UNHCR oppgir for enkelte land.

Internt fordrevne
Tall på internt fordrevne kommer fra Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), som er Flyktninghjelpens senter for kartlegging og rapportering om situasjonen for internt fordrevne. Tallene omfatter fordrivelse på grunn av væpnet konflikt, generalisert vold og brudd på menneskerettighetene.

Les mer om kilder og metodikk her.

Tabell 1

 

 

Tabell 2

 

 

Tabell 3

 

 

Tabell 4

 

 

Tabell 5

 

 

Tabell 6

 

 

Tabell 7

 

 

Tabell 8

 

 

Tabell 9

 

 

Tabell 10

 

 

Tabell 11

 

 

Tabell 12

 

 

Tabell 13

 

 

Tabell 14

 

 

Tabell 15

 

 

Tabell 16

 

 

Tabell 17

 

 

Tabell 18

 

 

Tabell 19


Eksterne lenker til statistikk

Asylsøkere til EU i 2020

Totalt søkte over 471.300 mennesker asyl i EU i 2020, ifølge tall fra Eurostat. Av disse var over 416.600 førstegangssøkere. Landet som mottok flest søknader var Tyskland, med 102.500 førstegangsasylsøknader registrert. På de neste plassene kom Spania med 86.400, Frankrike med 81.800, Hellas med 37.900 og Italia med 21.200.

Se fullstendig oversikt over asylstatistikk i EUs medlemsland hos Eurostat.

Overføringsflyktninger til Norge i 2020

2.401 overføringsflyktninger (også kjent som kvoteflyktninger) ble innvilget opphold i Norge i 2020. Det er en nedgang på 22,5 prosent fra 2019. Den største gruppen som fikk innvilget opphold var syrere, med 1.132 personer.

Se fullstendig oversikt over overføringsflyktninger til Norge i 2020 hos UDI.

Asylsøkere til Norge i 2020

Det kom totalt 1.386 asylsøkere til Norge i 2020, 36 prosent var kvinner og 64 prosent var menn. De fleste kom fra Syria (537 personer), etterfulgt av Eritrea (162 personer), Tyrkia (83 personer) og Afghanistan (57 personer). 70 asylsøkere var statsløse.

Det kom 919 færre asylsøkere til Norge i 2020 enn i 2019, en nedgang på 40 prosent.

Se fullstendig oversikt over asylsøkere til Norge i 2020 hos UDI.

Enslige mindreårige asylsøkere til Norge i 2020

Det kom 89 enslige mindreårige asylsøkere til Norge i 2020. Dette er en nedgang på 34 prosent fra 2019. De fleste enslige mindreårige asylsøkerne kom fra Syria (38 personer), Afghanistan (29 personer) og Marokko (4 personer).

Se fullstendig oversikt over enslige mindreårige asylsøkere til Norge i 2020 hos UDI.

Asylvedtak i Norge (første instans) i 2020

Av de som fikk asylsøknaden realitetsbehandlet i Norge i 2020, fikk 76 prosent innvilget beskyttelse. Syrere var en største gruppen blant dem som fikk beskyttelse (417 personer), etterfulgt av tyrkere (291 personer).

Se fullstendig oversikt over asylvedtak i 2020 hos UDI.

Innvilget beskyttelse i Norge 2010-2020

3710 flyktninger ble innvilget opphold i Norge i 2020. Dette er en nedgang på 27,5 prosent fra 2019. Tallene inkluderer vedtak i første instans og klageinstans, samt overføringsflyktninger.

Se fullstendig oversikt over asylvedtak i Norge 2010-2020 hos UDI.

Personer i Norge med flyktningbakgrunn

Per 1. januar 2021 var det 240.239 personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge. Til sammen utgjorde de 4,5 prosent av Norges befolkning og 30 prosent av alle innvandrere i Norge.

Se fullstendig oversikt over personer med flyktningbakgrunn i Norge hos Statistisk sentralbyrå.