Statistikk

Publisert 19. jun 2017
Mennesker drives på flukt over hele verden. Hvem er de? Hvor mange er de? Hvorfor flykter de? Hvor flykter de fra og til? Her finner du alle tallene
Om statistikken


Kilder for flyktningtall
Flyktningregnskapets tall på flyktninger som har krysset en landegrense baserer seg på statistikk fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA).

Ufullstendige eller usikre flyktningtall
Manglende tilgang til informasjon kan forklare de lave flyktningtallene UNHCR oppgir for enkelte land.

Internt fordrevne
Tall på internt fordrevne kommer fra Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), som er Flyktninghjelpens senter for kartlegging og rapportering om situasjonen for internt fordrevne. Tallene omfatter fordrivelse på grunn av væpnet konflikt, generalisert vold og brudd på menneskerettighetene. 

Les mer om kilder og metodikk her  

Tabell 1 
Tabell 2
Tabell 3
Tabell 4
Tabell 5
Tabell 6
Tabell 7
Tabell 8
Tabell 9
Tabell 10
Tabell 11
Tabell 12
Tabell 13
Tabell 14
Tabell 15
Tabell 16
Tabell 17
Tabell 18

Tabell 19

 

EKSTERNE LENKER TIL STATISTIKK

 


Asylsøkere til europeiske land i 2016

Totalt søkte over 1,2 millioner asyl i EU i 2016 ifølge Eurostat. Tyskland mottak alene hele 722.000 asylsøknader. På de neste plassene kom Italia med 121.000, Frankrike med 76.000 og Hellas med 50.000.
Se fullstendig oversikt over antall asylsøkere til europeiske land hos Eurostat

 

Overføringsflyktninger til Norge i 2016

3.170 overføringsflyktning ble innvilget opphold i Norge i 2016. Dette er en økning på 25 % sammenlignet med året før. Syrere var den desidert største gruppen med 3.001 personer.
Se fullstendig oversikt over kvoteflyktninger til Norge i 2016 hos UDI

 

Asylsøkere til Norge i 2016

Det kom totalt 3.460 asylsøkere til Norge i 2016, fordelt på 38 % kvinner og 62 % menn.
Flest kom fra Eritrea, etterfulgt av syrere, afghanere og irakere. Nedgangen i antallet asylsøkere fra 2015 var på 89 %.
Se fullstendig oversikt over asylsøkere til Norge i 2016 hos UDI

 

Enslige mindreårige asylsøkere til Norge i 2016

Det kom 320 enslige mindreårige asylsøkere til Norge i 2016. Dette er en nedgang på 94 %. Av de enslige mindreårige asylsøkerne kom 40 % fra Afghanistan.
Se fullstendig oversikt over enslige mindreårige asylsøkere til Norge i 2016 hos UDI

 

Asylvedtak i Norge (første instans) i 2016

Av de som fikk asylsøknaden realitetsbehandlet i Norge, fikk 66 % innvilget beskyttelse i 2016. Syrere var den største gruppen blant dem som fikk beskyttelse (7.405 personer), etterfulgt av eritreere
(1.610 personer).
Se fullstendig oversikt over asylvedtak i 2016 hos UDI

 

Asylvedtak i Norge 2006-2016

16.041 flyktninger ble innvilget opphold i Norge i 2016. Dette er en økning på 65,44 % siden 2015 og vesentlig høyere enn tidligere år.
Se fullstendig oversikt over asylvedtak i 2016 hos UDI

 

Personer i Norge med flyktningbakgrunn 

Ved inngangen til 2017 var det 217 241 personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge. Til sammen utgjorde de 4,1 prosent av Norges befolkning, og 30 prosent av alle innvandrere i Norge.
Se fullstendig oversikt over personer med flyktningbakgrunn i Norge hos SSB