Global statistikk over mennesker på flukt

Endret 18. jun 2020

 FLYKTNINGREGNSKAPET 2020 

Mennesker drives på flukt over hele verden. Hvem er de? Hvor mange er de? Hvorfor flykter de? Hvor flykter de fra og til? Her finner du alle tallene fra Flyktningregnskapet 2020.
Om statistikken


Kilder for flyktningtall
Flyktningregnskapets tall på flyktninger som har krysset en landegrense baserer seg på statistikk fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA).

Ufullstendige eller usikre flyktningtall
Manglende tilgang til informasjon kan forklare de lave flyktningtallene UNHCR oppgir for enkelte land.

Internt fordrevne
Tall på internt fordrevne kommer fra Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), som er Flyktninghjelpens senter for kartlegging og rapportering om situasjonen for internt fordrevne. Tallene omfatter fordrivelse på grunn av væpnet konflikt, generalisert vold og brudd på menneskerettighetene.

Les mer om kilder og metodikk her.

Tabell 1

 

 

Tabell 2

 

 

Tabell 3

 

 

Tabell 4

 

 

Tabell 5

 

 

Tabell 6

 

 

Tabell 7

 

 

Tabell 8

 

 

Tabell 9

 

 

Tabell 10

 

 

Tabell 11

 

 

Tabell 12

 

 

Tabell 13

 

 

Tabell 14

 

 

Tabell 15

 

 

Tabell 16

 

 

Tabell 17

 

 

Tabell 18

 

 

Tabell 19


Eksterne lenker til statistikk

Asylsøkere til EU i 2019

Totalt søkte over 676.200 mennesker asyl i EU i 2019, ifølge tall fra Eurostat. Av disse var over 612.600 førstegangssøkere. Landet som mottok flest søknader var Tyskland, med 142.400 førstegangsasylsøknader registrert. På de neste plassene kom Frankrike med 119.900, Spania med 115.200, Hellas med 74.900 og Italia med 35.000.

Se fullstendig oversikt over asylstatistikk i EUs medlemsland hos Eurostat.

Overføringsflyktninger til Norge i 2019

3.100 overføringsflyktninger (også kjent som kvoteflyktninger) ble innvilget opphold i Norge i 2019. Det er en økning på 46 prosent fra 2018. Den største gruppen som fikk innvilget opphold var syrere, med 1.306 personer. En annen stor gruppe var kongolesere, med 981 innvilgede søknader.

Se fullstendig oversikt over overføringsflyktninger til Norge i 2019 hos UDI.

Asylsøkere til Norge i 2019

Det kom totalt 2.305 asylsøkere til Norge i 2019, fordelt på 41 prosent kvinner og 59 prosent menn. De fleste kom fra Syria (537 personer), etterfulgt av Tyrkia (360 personer), Eritrea (194 personer) og Afghanistan (101 personer). 129 asylsøkere var statsløse.

Det kom 350 færre asylsøkere til Norge i 2019 enn i 2018, en nedgang på 13,2 prosent.

Se fullstendig oversikt over asylsøkere til Norge i 2019 hos UDI.

Enslige mindreårige asylsøkere til Norge i 2019

Det kom 135 enslige mindreårige asylsøkere til Norge i 2019. Dette er en nedgang på 15 prosent fra 2018. De fleste enslige mindreårige asylsøkerne kom fra Afghanistan (41 personer), Syria (39 personer) og Eritrea (17 personer).

Se fullstendig oversikt over enslige mindreårige asylsøkere til Norge i 2019 hos UDI.

Asylvedtak i Norge (første instans) i 2019

Av de som fikk asylsøknaden realitetsbehandlet i Norge i 2019, fikk 75 prosent innvilget beskyttelse. Tyrkere var en største gruppen blant dem som fikk beskyttelse (772 personer), etterfulgt av syrere (450 personer).

Se fullstendig oversikt over asylvedtak i 2019 hos UDI.

Innvilget beskyttelse i Norge 2010-2019

5123 flyktninger ble innvilget opphold i Norge i 2019. Dette er en oppgang på 32 prosent fra 2018, men en nedgang på 36 prosent fra 2017. Tallene inkluderer vedtak i første instans og klageinstans, samt overføringsflyktninger.

Se fullstendig oversikt over asylvedtak i Norge 2010-2019 hos UDI.

Personer i Norge med flyktningbakgrunn

Per 1. januar 2020 var det 238.281 personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge. Til sammen utgjorde de 4,4 prosent av Norges befolkning og 30,1 prosent av alle innvandrere i Norge.

Se fullstendig oversikt over personer med flyktningbakgrunn i Norge hos Statistisk sentralbyrå.