Global statistikk over mennesker på flukt

Publisert 19. jun 2018
Mennesker drives på flukt over hele verden. Hvem er de? Hvor mange er de? Hvorfor flykter de? Hvor flykter de fra og til? Her finner du alle tallene
Om statistikken


Kilder for flyktningtall
Flyktningregnskapets tall på flyktninger som har krysset en landegrense baserer seg på statistikk fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA).

Ufullstendige eller usikre flyktningtall
Manglende tilgang til informasjon kan forklare de lave flyktningtallene UNHCR oppgir for enkelte land.

Internt fordrevne
Tall på internt fordrevne kommer fra Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), som er Flyktninghjelpens senter for kartlegging og rapportering om situasjonen for internt fordrevne. Tallene omfatter fordrivelse på grunn av væpnet konflikt, generalisert vold og brudd på menneskerettighetene. 

Les mer om kilder og metodikk her  

Tabell 1 
Tabell 2
Tabell 3
Tabell 4
Tabell 5
Tabell 6
Tabell 7
Tabell 8
Tabell 9
Tabell 10
Tabell 11
Tabell 12
Tabell 13
Tabell 14
Tabell 15
Tabell 16
Tabell 17
Tabell 18

Tabell 19

 

EKSTERNE LENKER TIL STATISTIKK

 

Asylsøkere til europeiske land i 2017

Totalt søkte over 650.000 asyl i EU i 2017 ifølge Eurostat. Tyskland mottak alene hele 198.000 asylsøknader. På de neste plassene kom Italia med 127.000, Frankrike med 91.000 og Hellas med 57.000.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics


Overføringsflyktninger til Norge i 2017

3.097 overføringsflyktninger ble innvilget opphold i Norge i 2017. I likhet med i 2016 var syrere den desidert største gruppen med 2.976 personer.

Se fullstendig oversikt over kvoteflyktninger til Norge i 2017 hos UDI:
https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/overforingsflyktninger-etter-statsborgerskap-innvilgelser-og-ankomster-2017/


Asylsøkere til Norge i 2017

Det kom totalt 3.560 asylsøkere til Norge i 2017, fordelt på 41 % kvinner og 59 % menn.
Flest kom fra Syria, etterfulgt av eritreere, tyrkere og irakere. Det kom 100 flere asylsøkere til Norge i 2017 enn i 2016.
Se fullstendig oversikt over asylsøkere til Norge i 2017 hos UDI
https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/asylsoknader-etter-statsborgerskap-aldersgruppe-og-kjonn-2017/


Enslige mindreårige asylsøkere til Norge i 2017

Det kom 191 enslige mindreårige asylsøkere til Norge i 2017. Dette er en nedgang på 40 % fra 2016 og 97 % fra 2015. Av de enslige mindreårige asylsøkerne kom de fleste fra Eritrea, Afghanistan eller Syria.

Se fullstendig oversikt over enslige mindreårige asylsøkere til Norge i 2017 hos UDI
https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/asylsoknader-enslige-mindrearige-asylsokere-2017/


Asylvedtak i Norge (første instans) i 2017

Av de som fikk asylsøknaden realitetsbehandlet i Norge, fikk 67 % innvilget beskyttelse i 2017. Syrere var den største gruppen blant dem som fikk beskyttelse (1.842 personer), etterfulgt av eritreere (769 personer).

Se fullstendig oversikt over asylvedtak i 2017 hos UDI
https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/asylvedtak-etter-statsborgerskap-og-utfall-2017/


Asylvedtak i Norge 2008-2017

7981 flyktninger ble innvilget opphold i Norge i 2017. Dette er en nedgang på 50 % siden 2016, men på samme nivå som i 2013 og 2014.

Se fullstendig oversikt over asylvedtak i Norge 2008-2017 hos UDI
https://www.udi.no/en/statistics-and-analysis/statistics/vedtak-om-beskyttelse-asyl-20082017/


Personer i Norge med flyktningbakgrunn

Ved inngangen til 2017 var det 217 241 personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge. Til sammen utgjorde de 4,1 prosent av Norges befolkning, og 30 prosent av alle innvandrere i Norge.

Se fullstendig oversikt over personer med flyktningbakgrunn i Norge hos SSB
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/flyktninger/aar
Merk: Oppdateres 21.juni 2018