Global statistikk over mennesker på flukt

Endret 19. jun 2019
Mennesker drives på flukt over hele verden. Hvem er de? Hvor mange er de? Hvorfor flykter de? Hvor flykter de fra og til? Her finner du alle tallene
Flyktninger i forhold til folketall og BNP
Om statistikken


Kilder for flyktningtall
Flyktningregnskapets tall på flyktninger som har krysset en landegrense baserer seg på statistikk fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA).

Ufullstendige eller usikre flyktningtall
Manglende tilgang til informasjon kan forklare de lave flyktningtallene UNHCR oppgir for enkelte land.

Internt fordrevne
Tall på internt fordrevne kommer fra Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), som er Flyktninghjelpens senter for kartlegging og rapportering om situasjonen for internt fordrevne. Tallene omfatter fordrivelse på grunn av væpnet konflikt, generalisert vold og brudd på menneskerettighetene.

Les mer om kilder og metodikk her.

Tabell 1

 

 

Tabell 2

 

 

Tabell 3

 

 

Tabell 4

 

 

Tabell 5

 

 

Tabell 6

 

 

Tabell 9

 

 

Tabell 10

 

 

Tabell 11

 

 

Tabell 12

 

 

Tabell 13

 

 

Tabell 14

 

 

Tabell 15

 

 

Tabell 16

 

 

Tabell 17

 

 

Tabell 18

 

 

Tabell 19

 

 

Tabell 20

 

 

Tabell 21


Eksterne lenker til statistikk

 

Asylsøkere til europeiske land i 2018

Totalt søkte over 638.200 mennesker asyl i EU i 2018, ifølge tall fra Eurostat. Av disse var rett over 580.800 førstegangssøkere. Landet som mottok flest søknader var Tyskland, med hele 162.000 asylsøknader registrert. På de neste plassene kom Frankrike med 110.000, Hellas med 65.000, Spania med 53.000, Italia med 49.000 og Storbritannia med 37.000.

Se fullstendig oversikt over asylstatistikk i EUs medlemsland hos Eurostat.


Kvoteflyktninger til Norge i 2018

2.124 kvoteflyktninger ble innvilget opphold i Norge i 2018. Den største gruppen som fikk innvilget opphold var kongolesere, med 1.038 personer. Rett bak var syrere med 904 innvilgede søknader. I både 2016 og 2017 var syrere den største gruppen.

Se fullstendig oversikt over kvoteflyktninger til Norge i 2018 hos UDI. 


Asylsøkere til Norge i 2018

Det kom totalt 2.655 asylsøkere til Norge i 2018, fordelt på 41 prosent kvinner og 59 prosent menn. De fleste kom fra Tyrkia (765 personer), etterfulgt av Syria (419 personer), Eritrea (241 personer) og Iran (119 personer). 80 asylsøkere var statsløse.

Det kom 905 færre asylsøkere til Norge i 2018 enn i 2017, en nedgang på 25 prosent.

Se fullstendig oversikt over asylsøkere til Norge i 2018 hos UDI.


Enslige mindreårige asylsøkere til Norge i 2018

Det kom 159 enslige mindreårige asylsøkere til Norge i 2018. Dette er en nedgang på 17 prosent fra 2017 og, 50 prosent fra 2016. De fleste enslige mindreårige asylsøkerne kom fra Syria (40 personer), Afghanistan (37 personer) og Eritrea (34 personer).

Se fullstendig oversikt over enslige mindreårige asylsøkere til Norge i 2018 hos UDI.


Asylvedtak i Norge (første instans) i 2018

Av de som fikk asylsøknaden realitetsbehandlet i Norge i 2018, fikk 72 prosent innvilget beskyttelse. Syrere var en største gruppen blant dem som fikk beskyttelse (577 personer), etterfulgt av eritreere (496 personer).

Se fullstendig oversikt over asylvedtak i 2018 hos UDI.


Asylvedtak i Norge 2009-2018

3875 flyktninger ble innvilget opphold i Norge i 2018. Dette er en nedgang på 51 prosent fra 2017, og nedgang på 76 prosent fra 2016.

Se fullstendig oversikt over asylvedtak i Norge 2010-2019 hos UDI.


Personer i Norge med flyktningbakgrunn

Per 1. januar 2019 var det 233.794 personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge. Til sammen utgjorde de 4,4 prosent av Norges befolkning og 30,6 prosent av alle innvandrere i Norge.

Se fullstendig oversikt over personer med flyktningbakgrunn i Norge hos Statistisk sentralbyrå.