NRC has through the years provided different types of education programs. In 2013-2015 NRC ran an education project in the Mentao refugee camp comprising a catch-up programme for children of school going age who have been forced to drop  out of school. NRC also had  a YEP program (combining literacy educational and learning crafts) for youths between the ages of 15 to 24 who can no longer make in into the normal school system. 163 pupils completed the catch-up programme while 105 youths completed the YEP programme   

Now NRC is providing education for smaller children in the Goudebo camp; Ecole Primaire de Goudebo has between 800 and 900 pupils aged from 6 to 12 years, divided in six grades. The number of pupils differs with families trying to return to their origin. Return programme is organised by UNHCR.

Most of the pupils are refugees, but the school also has some pupils from the host community.

There are 6 grades at the school. In the first two years (CP 1 and CP 2), there are two teachers in each class. Because the school language is French, and many of the refugee children do only speak local Tuareg dialects, they need help for translation to be able to follow the education.

NRC target that 50% of all pupils should be girls is met in the vast majority of the classrooms. The age of the children in each class differs. Most of the children arriving in the camp have never gone to school before, so they have to start in the basic class regardless of their age. 

Most of the pupils have books to write in, but in a few classes the pupils still uses small wooden boards and chalk. Photo: NRC/Ingrid Prestetun
Les billedteksten Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Burkina Faso og Niger

Flyktninghjelpen etablerte seg i Burkina Faso og Niger i 2019.

 

 

Humanitært overblikk

Niger ligger i hjertet av Sahel, og er et av de fattigste landene i verden. Sikkerhetssituasjonen har blitt forverret på grunn av en økning i angrep over landegrensene fra ikke-statlige væpnede grupper rettet mot væpnede styrker og lokale ledere. Landet er også en del av migrasjonsruten mot Nord-Afrika, og har mottatt mange flyktninger fra Nigeria, Mali og i det siste fra Burkina Faso. Alt dette har ført til store humanitære behov som myndighetene i landet har begrenset kapasitet til å møte.

Burkina Faso, som også ligger i Sahel, har opplevd en kraftig økning i vold og humanitære behov siden begynnelsen av 2019. Antallet internt fordrevne i landet har økt raskt samtidig som myndighetene sliter med å slå ned på angrep fra ikke-statlige væpnede grupper. I januar 2019 var det omtrent 20.000 internt fordrevne. I april 2020 anslås det at det er mer enn 848.000 internt fordrevne i landet. Denne økningen forventes å fortsette de neste månedene.

Så mange fikk hjelp i Burkina Faso og Niger i 2021

23.834
mennesker fikk utdanning
27.838
mennesker fikk matsikkerhet
84.815
mennesker fikk husly
57.166
mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
12.268
mennesker fikk rettshjelp
100.175
mennesker fikk vann og sanitærtjenester

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpen åpnet landkontor i Niger i mars 2019 for å kunne bidra til å avhjelpe den humanitære krisen i landet. På grunn av stort behov for humanitær hjelp på den andre siden av grensen, i Burkina Faso, startet Flyktninghjelpen arbeidet der i juli 2019. Vi åpnet et kontor i Burkina Faso i august 2019 og startet nødhjelpsarbeid i regionen Centre-Nord og utvidet senere til andre provinser. Arbeidet i de to landene er samlet under én ledelse for å holde kostnadene nede og for kunne samordne arbeidet på en god måte.

Vi bygger boliger, skaffer rent vann og sanitær- og hygienefasiliteter, gir utdanning og hjelper mennesker å skaffe et levebrød og mattilgang. I tillegg tilbyr vi rådgivning og fri rettshjelp i begge land. Dette er særlig aktuelt i Burkina Faso hvor vi vil gi støtte knyttet til bolig, land og eiendom.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Burkina Faso

Les mer om Niger