Vårt arbeid i Burkina Faso og Niger

 

 

Humanitært overblikk

Niger ligger i hjertet av Sahel, og er et av de fattigste landene i verden. Sikkerhetssituasjonen har blitt forverret på grunn av en økning i angrep over landegrensene fra ikke-statlige væpnede grupper rettet mot væpnede styrker og lokale ledere. Landet er også en del av migrasjonsruten mot Nord-Afrika, og har mottatt mange flyktninger fra Nigeria, Mali og i det siste fra Burkina Faso. Alt dette har ført til store humanitære behov som myndighetene i landet har begrenset kapasitet til å møte.

Burkina Faso, som også ligger i Sahel, har opplevd en kraftig økning i vold og humanitære behov siden begynnelsen av 2019. Antallet internt fordrevne i landet har økt raskt samtidig som myndighetene sliter med å slå ned på angrep fra ikke-statlige væpnede grupper. I januar 2019 var det omtrent 20.000 internt fordrevne. I april 2020 anslås det at det er mer enn 848.000 internt fordrevne i landet. Denne økningen forventes å fortsette de neste månedene.

 • 23.834
  mennesker fikk utdanning
 • 27.838
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 84.815
  mennesker fikk husly
 • 57.166
  mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
 • 12.268
  mennesker fikk rettshjelp
 • 100.175
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester

 

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpen åpnet landkontor i Niger i mars 2019 for å kunne bidra til å avhjelpe den humanitære krisen i landet. På grunn av stort behov for humanitær hjelp på den andre siden av grensen, i Burkina Faso, startet Flyktninghjelpen arbeidet der i juli 2019. Vi åpnet et kontor i Burkina Faso i august 2019 og startet nødhjelpsarbeid i regionen Centre-Nord og utvidet senere til andre provinser. Arbeidet i de to landene er samlet under én ledelse for å holde kostnadene nede og for kunne samordne arbeidet på en god måte.

Vi bygger boliger, skaffer rent vann og sanitær- og hygienefasiliteter, gir utdanning og hjelper mennesker å skaffe et levebrød og mattilgang. I tillegg tilbyr vi rådgivning og fri rettshjelp i begge land. Dette er særlig aktuelt i Burkina Faso hvor vi vil gi støtte knyttet til bolig, land og eiendom.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Burkina Faso

Les mer om Niger