Vårt arbeid i Burkina Faso og Niger

 

 

Humanitært overblikk

Siden 2019 har Burkina Faso opplevd en voldsom eskalering av vold og enorme humanitære behov, som følge av at myndighetene kjemper mot ikke-statlige væpnede grupper. Fra januar 2022 teller landet rundt 1,6 millioner mennesker som er på flukt i sitt eget land, en 18-dobling i løpet av de siste tre årene. Økende sikkerhetsutfordringer og sosiale spenninger har skapt massiv misnøye blant befolkningen, noe som førte til en militær maktovertakelse i januar 2022. Antallet mennesker på flukt forventes å fortsette å øke gjennom året.

I Sahel ligger også Niger, et av verdens fattigste land. Der har det vært en økning i angrep fra ikke-statlige væpnede grupper rettet mot militæret og samfunnsledere – noe som igjen har ført til en forverring av sikkerhetssituasjonen. Et stort antall mennesker har flyktet fra sine hjem. I tillegg til de 260.000 som er på flukt innad i landet, har konflikter i nabolandene siden november 2021 drevet en kvart million flyktninger inn i Niger. Til sammen har dette forårsaket betydelige humanitære behov som landet har problemer med å dekke.

 • 48.722
  mennesker fikk utdanning
 • 32.402
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 59.603
  mennesker fikk husly
 • 90.197
  mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
 • 31.613
  mennesker fikk rettshjelp
 • 40.294
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester

 

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpen åpnet landkontor i Niger i mars 2019 for å kunne bidra til å avhjelpe den humanitære krisen i landet. På grunn av stort behov for humanitær hjelp på den andre siden av grensen, i Burkina Faso, startet Flyktninghjelpen arbeidet der i juli 2019, med fokus på hjelpearbeid i Center North-regionen og senere i andre provinser.

I 2021 utvidet Flyktninghjelpen sin virksomhet i Sahel og Nord-regionen (Burkina Faso), og styrket innsatsen i Tillabéri og Maradi (Niger). Begge landene er samlet under én ledelse for å holde kostnadene nede og for å legge til rette for synergier og samarbeid.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Burkina Faso

Les mer om Niger