A teacher is standing by a blackboard in front of her class, where children are sitting at their desks.
Tillabery, Niger: Barn deltar på intensivopplæring for å ta igjen tapt skolegang. Foto: Tom Peyre-Costa/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Burkina Faso og Niger

 

 

 

Humanitært overblikk

Siden 2019 har ikke-statlige militære gruppers væpnede angrep og beleiringer i Burkina Faso ført til en kraftig voldsøkning og enorme humanitære behov. I 2022 var opp mot 600.000 mennesker fanget i beleirede byer og landsbyer. Antallet mennesker på flukt i eget land har steget dramatisk de siste tre årene, og var 1,882 millioner i januar 2023. Økende sikkerhetsutfordringer og sosiale spenninger skaper stor misnøye i befolkningen. Dette førte til to militære maktovertakelser, i januar og september 2022. Det er ventet at antallet mennesker på flukt vil fortsette å øke i tiden fremover.

Niger er et av verdens fattigste land. En økning i angrep på væpnede styrker og samfunnsledere har ført til en forverring av sikkerhetssituasjonen i landet og drevet mennesker på flukt. I tillegg til at 372.000 mennesker er på flukt i eget land, har konflikter i nabolandene tvunget en kvart million mennesker til å søke tilflukt i Niger. Dette har ført til betydelige humanitære behov som Niger sliter med å dekke.

 • 48.722
  mennesker fikk utdanning
 • 32.402
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 59.603
  mennesker fikk husly
 • 90.197
  mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
 • 31.613
  mennesker fikk rettshjelp
 • 40.294
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester

 

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpens kontor i Niger åpnet i mars 2019, og dekker både Niger og Burkina Faso. Grunnet akutte humanitære behov ble Flyktninghjelpens respons først fokusert på Burkina Fasos Sentral-Nordregion i juli 2019. Senere ble innsatsen utvidet til Nord- og Sahelregionen.

I Niger har Flyktninghjelpen styrket sin innsats i Tillabery og Maradiregionene, og utvidet med et utdanningsprogram i Tahouaregionen. En prosess med å splitte kontoret i to for å styrke tilstedeværelsen, det humanitære programarbeidet og påvirkningsarbeidet i begge land er påbegynt.

      

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt over hele verden.

      

Les mer om Burkina Faso

Les mer om Niger