Halimo is 36 year old mother of four boys. She lives in Section 5 of the Ali Adde Refugee Camp. She was born in Mogadishu, she escaped to save her life after deadly armed violence broke out in 1991 following the fall of the Siad Barre regime. Photo by Nashon Tado/NRC
Les billedteksten Halimo er mor til fem og bor i flyktningleiren Ali Adde. Hun måtte flykte fra Mogadishu i Somalia på grunn av krig. Bilde: Flyktninghjelpen/Nashon Tado

Vårt arbeid i Djibouti

Publisert 03. jun 2016
Det lille landet på Afrikas horn er hjem til titusenvis av flyktninger fra hele regionen.

Humanitær og politisk bakgrunn

Nylig uro i Etiopia har ført til en flyktningestrøm til Djibouti. Minst 5.000 nye flyktninger har registrert seg i leirene Ali Added og Holl Holl. I de to flyktningleirene jobber vi sammen med UNHCR for å hjelpe mennesker med vann og sanitærtilbud, husly og matsikkerhet. Flyktningene fra Etiopia, kommer i tillegg til mange flyktninger som allerede befinner seg i det lille landet-

Etter at en konflikt startet i Jemen i mars 2015, har Djibouti tatt imot en stor mengde flyktninger, migranter og tilbakevendte. Samtidig trues landet av lange perioder med tørke, forårsaket av værfenomenet El Niño.

Flyktninghjelpen har vært i Djibouti siden 2013.


Langvarig fordrivelse

Mennesker som flykter fra uro i Etiopia og konflikten i Jemen er det nyeste tilskuddet til Djiboutis lengeværende flyktningbefolkning. Per 30. November 2016 har 5.100 mennesker kommer til Djibouti fra Etiopia. Dette kommer i tillegg til de mange som flyktet fra Jemen i slutten av 2015 til begynnelsen av 2016. Flyktningene som nylig har kommet fra Etiopia, bor i leirene Ali Added og Holl Holl. Flyktningleirene er allerede overbefolkede. Ali Added er laget for å huse færre enn 15.000 mennesker, men huser nå nesten 17.000.

Les mer om konflikten i Jemen.

Djibouti huser også 20.000 flyktninger, for det meste somaliere, som har vært i landet i mer enn 20 år. De fleste av dem bor i Ali Addeh- og Hol Hol-leirene. De som har vært på flukt i flere tiår har vanskelig for å finne fremtidsrettede løsninger, og gitt sikkerhetssituasjonen i Somalia, har de små sjanser for å vende tilbake til hjemlandet.


Klimaforandringer og matmangel

Djibouti har alvorlig mangel på ressurser. Dette har kun blitt forsterket av herjingene til El Niño.

Rundt 155.000 mennesker i Djibouti har ikke nok mat. På grunn av årevis uten regn har beiter blitt ødelagt og husdyr sultet i hjel. Mange på landsbygda har dermed mistet levebrødet sitt, og har flyttet inn til byene.


Et vanskelig liv

Mer enn 60 prosent av landets befolkning på rundt én million bor nå i og rundt hovedstaden Djibouti city. Flere enn 400.000 bor i slummen i byens utkant, der det er minimalt med grunnleggende tjenester som rent vann. Matprisene i byene er skyhøye, og fattige familier er avhengige av mathjelp og pengeoverføringer fra utlandet.

Jeg har ingen i Djibouti. Hele familien min er fortsatt i Jemen, og alt jeg ønsker er å dra hjem og være sammen med dem igjen. 

                                    Salima, en flyktning fra Jemen, bor nå i Al-Rahma-barnehjemmet i Obock.

Mangel på ressurser skaper lett konflikt mellom lokalbefolkningen og flyktningene. Matmangelen vil trolig føre til at barn under fem år rammes av alvorlig underernæring. Konkurransen om landets begrensede ressurser, særlig i områder med mange flyktninger og migranter, vil trolig også stramme seg til.


Dette gjør vi i Djibouti

Flyktninghjelpen gir både nødhjelp og fremtidsrettet hjelp til flyktningene og andre fordrevne i landet.

Hjelpearbeidet vårt i Djibouti er en del av vårt regionale arbeid på Afrikas horn, og vi samarbeider tett med kollegaene våre på resten av Hornet. Vi samkjører også med partnerne våre i FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Djiboutis regjering.

Flyktninghjelpen har tre kontorer i Djibouti by, Ali Sabieh og Obock.

Medarbeiderne våre bistår flyktninger og lokalbefolkningen i Djibouti i tilfeller av krise, katastrofer eller klimaendringer.


Vann og sanitær

Vi sørger for at flyktninger og lokalsamfunn i Djibouti har rent vann, gode sanitærtjenester, og god hygiene. Vi er hovedforsørgeren av slike tjenester i landets tre flyktningleirer.

Vi jobber for å:

 • Forsyne flyktningleirer med rent vann.
 • Betjene avfallshåndteringen i leirer.
 • Bygge sanitærfasiliteter.
 • Dele ut hygienepakker og forklare hvordan de skal brukes.
 • Øke bevisstheten rundt god hygiene gjennom kurs og kampanjer.

Husly

Krisene fortsetter i Etiopia, Eritrea, Somalia og Jemen, og de som flykter til Djibouti trenger et tak over hode for å klare seg.

Vi jobber for å:

 • Bygge permanente boliger for flyktninger og fattige innbyggere i lokalsamfunnet.
 • Oppgradere utforming og materiale, slik at boligene holder i ekstremvær.
 • Bygge felleskjøkken for familier.
 • Dele ut soldrevne lamper og presenninger.

Matsikkerhet

Vårt arbeid med matsikkerhet retter seg mot både flyktninger og lokalsamfunnene som huser dem.

Vi jobber for å:

 • Dele ut pengestøtte til små bedrifter og nyetableringer.
 • Gi opplæring i virksomhet og ledelse av bedrifter.
 • Dele ut husdyr til bønder, og gi opplæring i husdyrhold, markedsføring og helse.

Så mange fikk hjelp i 2015

2051
Mennesker fikk matsikkerhet
2015
Mennesker fikk husly
14 751
Mennesker fikk vann og sanitærhjelp

Relaterte nyheter