Halimo is 36 year old mother of four boys. She lives in Section 5 of the Ali Adde Refugee Camp. She was born in Mogadishu, she escaped to save her life after deadly armed violence broke out in 1991 following the fall of the Siad Barre regime. Photo by Nashon Tado/NRC
Les billedteksten Halimo er mor til fem og bor i flyktningleiren Ali Adde. Hun måtte flykte fra Mogadishu i Somalia på grunn av krig. Bilde: Flyktninghjelpen/Nashon Tado

Vårt arbeid i Djibouti

Publisert 03. jun 2016

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
3.056
Totalt antall som har flyktet til landet:
26.915
Totalt antall internt fordrevne:
-
Nye flyktninger fra landet i 2017:
414
Nye flyktninger til landet i 2017:
656
Nye internt fordrevne i 2017:
-
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
Det lille landet på Afrikas horn er hjem for et økende antall flyktninger fra hele regionen, og sliter samtidig med tørke og økende fattigdom i egen befolkning.

Humanitær og politisk bakgrunn

Djibouti får stadig flere flyktninger fra naboland som Etiopia, Eritrea, Somalia og det krigsherjede Jemen. Samtidig tynges det minste landet på Afrikas Horn av tørke, fattigdom og økende arbeidsledighet. 

Langvarig fordrivelse

Flyktninger utgjør bortimot fire prosent av befolkningen, og det blir stadig flere på grunn av konflikten i Jemen, ustabiliteten i Etiopia og den langvarige krisen i Somalia. Mange av flyktningene bor i leirene Ali Added og Holl Holl, eller Markazi-leiren. Leirene er overfylte og det er stor mangel på ressurser til hjelpearbeidet. 

Les mer om konflikten i Jemen.

Klimaforandringer og matmangel

Djibouti har alvorlig mangel på ressurser. Dette har blitt forsterket av tørke som følge av værfenomenet El Niño.

Over150.000 mennesker i Djibouti har ikke nok mat. På grunn av årevis uten regn har beiter blitt ødelagt og husdyr sultet i hjel. Mange på landsbygda har dermed mistet levebrødet sitt, og har flyttet inn til byene. 

Et vanskelig liv

Mer enn 60 prosent av landets befolkning på rundt én million mennesker bor i og rundt hovedstaden Djibouti city. Matprisene i byene er skyhøye, og fattige familier er avhengige av mathjelp og pengeoverføringer fra utlandet. Over 400.000 bor i slumområder hvor det er minimalt med grunnleggende tjenester som tilgang til rent vann og trygg mat. 

Jeg har ingen i Djibouti. Hele familien min er fortsatt i Jemen, og alt jeg ønsker er å dra hjem og være sammen med dem igjen. 

                                    Salima, en flyktning fra Jemen, bor nå i Al-Rahma-barnehjemmet i Obock.


Dette gjør vi i Djibouti

Flyktninghjelpen gir både nødhjelp og fremtidsrettet hjelp til flyktningene og andre fordrevne i landet.

Hjelpearbeidet vårt i Djibouti er en del av vårt regionale arbeid på Afrikas horn, og vi samarbeider tett med kollegaene våre på resten av Hornet. Vi samkjører også med partnerne våre i FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Djiboutis regjering.

Flyktninghjelpen har tre kontorer i Djibouti by, Ali Sabieh og Obock.

Medarbeiderne våre bistår flyktninger og lokalbefolkningen i Djibouti i tilfeller av krise, katastrofer eller klimaendringer.


Vann og sanitær

Vi sørger for at flyktninger og lokalsamfunn i Djibouti har rent vann, gode sanitærtjenester, og god hygiene. Vi er hovedforsørgeren av slike tjenester i landets tre flyktningleirer.

Vi jobber for å:

 • Forsyne flyktningleirer med rent vann.
 • Betjene avfallshåndteringen i leirer.
 • Bygge sanitærfasiliteter.
 • Dele ut hygienepakker og forklare hvordan de skal brukes.
 • Øke bevisstheten rundt god hygiene gjennom kurs og kampanjer.

Husly

Krisene fortsetter i Etiopia, Eritrea, Somalia og Jemen, og de som flykter til Djibouti trenger et tak over hode for å klare seg.

Vi jobber for å:

 • Bygge permanente boliger for flyktninger og fattige innbyggere i lokalsamfunnet.
 • Oppgradere utforming og materiale, slik at boligene holder i ekstremvær.
 • Bygge felleskjøkken for familier.
 • Dele ut soldrevne lamper og presenninger.

Matsikkerhet

Vårt arbeid med matsikkerhet retter seg mot både flyktninger og lokalsamfunnene som huser dem.

Vi jobber for å:

 • Dele ut pengestøtte til små bedrifter og nyetableringer.
 • Gi opplæring i virksomhet og ledelse av bedrifter.
 • Dele ut husdyr til bønder, og gi opplæring i husdyrhold, markedsføring og helse.

Så mange fikk hjelp i 2016

5.442
Mennesker fikk husly
37.855
Mennesker fikk vann og sanitærhjelp

Relaterte nyheter