Children jump rope at the Temporary Learning Space organized by NRC at Kakungo primary school.
 PROJECT INFORMATION: Children of 16 vulnerable schools affected by the armed conflict in Pinga/North Kivu are supported by The Norwegian Refugee Council funded by a grant from the European Union’s Nobel Peace prize: Children of Peace initiative. NRC supports children by providing them access to quality education and giving them the opportunity to learn in safe, protective and nurturing spaces. In doing so, NRC contributes to reducing the suffering and vulnerability of conflict-affected children. 
Photo: NRC/Vincent TremeauEcole primaire Kakungo. Pinga le 28 avril 2015
Activités dite de CFS (Child friendly spaces) mises en place par NRC. Les plus petits s'occupent avec d'autres jeux. 
Photo: NRC/Vincent Tremeau
Barn leker ved en barneskole drevet av Flyktninghjelpen. Foto: Vincent Tremeau/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i DR Kongo

Humanitært overblikk

DR Kongo er åsted for den største sultkrisen i verden. Over 27 millioner mennesker er rammet av alvorlig matmangel. Litt over 5 millioner mennesker er på flukt i landet, det høyeste antallet i verden. Disse befinner seg hovedsakelig i øst.

Partene i konflikten gjør lite for å beskytte sivile, og svært lite gjøres for å forhindre at enda flere må flykte. Det er lite fokus på å sikre områder for menneskene som har flyktet, og for å sikre trygge returer. Som følge av dette blir siviles grunnleggende behov i stor grad ignorert. Mange opplever i tillegg å måtte flykte gjentatte ganger. Noen må sågar bevege seg frem og tilbake mellom de samme områdene, etter hvert som konflikten flytter seg.

1 av 7 kvinner i landet opplevde seksuell vold før fylte 18 år. Problemet er mer utbredt i konfliktrammede miljøer. Ofte er militæret og politiet, så vel som de væpnede gruppene, gjerningsmennene bak alvorlige brudd på barns rettigheter og andre brudd på menneskerettigheter, og for utførte grusomheter. Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne er ekstra utsatt.

 • 96.195
  mennesker fikk utdanning
 • 24.688
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 52.264
  mennesker fikk husly
 • 19.318
  mennesker fikk rettshjelp
 • 83.645
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester
 • 179.055
  mennesker fikk annen hjelp

 

Flyktninghjelpens arbeid

I 2021 hjalp Flyktninghjelpen 285.965 mennesker i DR Kongo. Vårt hovedmål er å gi hjelp og beskyttelse til familier i alle faser av flukten. Vi tilbyr flere ulike former for bistand, blant annet gir vi ut pengestøtte, og sørger for husly, rent vann og utdanning. I tillegg tilbyr vi rettshjelp til mennesker som er på flukt innad i landet, til hjemvendte og til vertssamfunn.

Flyktninghjelpens fellesskapsbaserte tilnærming er utarbeidet for å redusere spenninger i samfunnet og å samarbeide med lokalsamfunn for å finne alternativer til voldelig konfliktløsning. Vi arbeider også får at lokalsamfunn skal kunne være selvhjulpne.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om DR Kongo