Children jump rope at the Temporary Learning Space organized by NRC at Kakungo primary school.
 PROJECT INFORMATION: Children of 16 vulnerable schools affected by the armed conflict in Pinga/North Kivu are supported by The Norwegian Refugee Council funded by a grant from the European Union’s Nobel Peace prize: Children of Peace initiative. NRC supports children by providing them access to quality education and giving them the opportunity to learn in safe, protective and nurturing spaces. In doing so, NRC contributes to reducing the suffering and vulnerability of conflict-affected children. 
Photo: NRC/Vincent TremeauEcole primaire Kakungo. Pinga le 28 avril 2015
Activités dite de CFS (Child friendly spaces) mises en place par NRC. Les plus petits s'occupent avec d'autres jeux. 
Photo: NRC/Vincent Tremeau
Les billedteksten Barn leker ved en barneskole drevet av Flyktninghjelpen. Bilde: Flyktninghjelpen/Vincent Tremeau

Vårt arbeid i DR Kongo

Publisert 03. jun 2016

DR Kongo

Totalt antall som har flyktet fra landet:
620.045
Totalt antall som har flyktet til landet:
453.283
Totalt antall internt fordrevne:
2.230.000
Nye flyktninger fra landet i 2016:
33.139
Nye flyktninger til landet i 2016:
82.755
Nye internt fordrevne i 2016:
922.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2017.
Konflikt og ekstrem vold rammer sivile øst i Den demokratiske republikken Kongo. Flyktninghjelpen gir hjelp til utsatte lokalsamfunn og mennesker på flukt.

Humanitær og politisk bakgrunn

Flere tiår med væpnet konflikt, menneskerettighetsbrudd og ekstrem fattigdom har drevet millioner på flukt i Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo).

Brutal vold gjør det vanskelig å nå fram med hjelp til de mange menneskene som trenger den.


20 år lang krise

DR Kongo har vært i krise i 20 år. Det er lite som tyder på at konflikten øst i landet snart vil ta slutt. I 2015 forverret situasjonen seg, og en økning i voldshendelser rammet befolkningen hardt.

I provinsene Sør- og Nord-Kivu flykter tusener fra etnisk konflikt og angrep fra væpnede grupper. Omkring 1,6 millioner mennesker er fordrevet øst i DR Kongo, og i hele landet har 7,5 millioner mennesker behov for humanitær hjelp.

Voldsøkningen i 2015 gjorde det vanskeligere å komme fram med hjelp til den rammede befolkningen. Flere internasjonale hjelpeorganisasjoner har opplevd farlige situasjoner og kidnappinger. Mangelen på sikkerhet er den største utfordringen hjelpeorganisasjoner møter på i landet.


Burundiere flykter til DR Kongo

Siden den politiske krisen brøt ut i Burundi i april 2015, har hundrevis av burundiere blitt drept og nærmere 245.000 har flyktet til nabolandene. I februar 2016 hadde over 20.000 burundiere flyktet til Sør-Kivu øst i DR Kongo.


Dette gjør vi i DR Kongo

Fra våre ti feltkontorer i DR Kongo jobber Flyktninghjelpen for å bistå mennesker på flukt fra krig og konflikt.

Vi hjelper mennesker på flukt og lokalsamfunnene som huser dem. Vi tilbyr vann og sanitærtjenester, gir juridisk hjelp og sørger for matsikkerhet og gode utdanningsmuligheter.


Rettshjelp

Vi lærer kvinner og menn om hvilke rettigheter de har til land og eiendom, og hjelper dem med å anvende disse. Vi bidrar også til at de får viktige attester og dokumentasjon.

Vi jobber for å:

 • Gi informasjon, opplæring og bidra til konfliktløsing slik at folk kan lære om og anvende rettighetene de har til land og eiendom.
 • Løse konflikter knyttet til land og eiendom.
 • Sikre trygge leieforhold for leietakere.
 • Hjelpe folk med å få viktige attester, som fødselsattester og dokumentasjon på ekteskap.
 • Øke kvinners tilgang til rettigheter.
 • Legge vekt på kvinners tilgang til land, eiendom og mulighet for trygge leieforhold.

Utdanning

Vi gir tilgang til god utdanning i trygge omgivelser. På den måten får barn og unge mulighet til selv å ta del i utviklingen av lokalsamfunnene de lever i.

Vi jobber for å:

 • Gi barn skolegang og beskyttelse gjennom utdanningsprogrammene TEP (Teacher Emergency Package), YEP (Youth Education Pack) og EiE (Education in Emergency).
 • Spre kunnskap i lokalsamfunnene om viktigheten av utdanning, beskyttelse og rettigheter for barn.
 • Kurse lærere i psykososial støtte.

Husly

Vi bidrar til å bygge skoler og skape trygge omgivelser for læring og steder hvor barn og familier kan leve i sikkerhet.

Vi jobber for å:

 • Bidra til å bygge skoler og klasserom.
 • Bidra til å bygge boliger for familier og viktig infrastruktur i lokalsamfunnene.
 • Samarbeide med lokalsamfunn, slik at arbeidet blir bærekraftig.

Vann og sanitær

Vi bygger og reparerer vannposter og latriner, og informerer om hvor viktig det er med god hygiene.

Vi jobber for å:

 • Bedre tilgangen til rent vann og latriner.
 • Redusere dødelighet og sykdom i befolkningen.
 • Oppfordre til bedre hygienerutiner.

Matsikkerhet

I DR Kongo bidrar vi til at mennesker på flukt får tilgang til mat. Vi jobber for å hindre at ressursene deres svekkes.

Vi jobber for å:

 • Gi kurs i jordbruk, matproduksjon og husdyrhold.
 • Dele ut frø, husdyr og landbruksredskaper.
 • Hjelpe mennesker med å sette i gang aktiviteter som vil gi dem inntekt.
 • Reparere veier for å bedre bønders tilgang til markeder og sosiale tjenester.

Så mange fikk hjelp i 2016

88.131
Mennesker fikk utdanning
94.968
Mennesker fikk husly
12.150
Mennesker fikk rettshjelp