Children jump rope at the Temporary Learning Space organized by NRC at Kakungo primary school.
 PROJECT INFORMATION: Children of 16 vulnerable schools affected by the armed conflict in Pinga/North Kivu are supported by The Norwegian Refugee Council funded by a grant from the European Union’s Nobel Peace prize: Children of Peace initiative. NRC supports children by providing them access to quality education and giving them the opportunity to learn in safe, protective and nurturing spaces. In doing so, NRC contributes to reducing the suffering and vulnerability of conflict-affected children. 
Photo: NRC/Vincent TremeauEcole primaire Kakungo. Pinga le 28 avril 2015
Activités dite de CFS (Child friendly spaces) mises en place par NRC. Les plus petits s'occupent avec d'autres jeux. 
Photo: NRC/Vincent Tremeau
Les billedteksten Barn leker ved en barneskole drevet av Flyktninghjelpen. Bilde: Flyktninghjelpen/Vincent Tremeau

Vårt arbeid i DR Kongo

Publisert 27. jun 2017

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
757.166
Totalt antall som har flyktet til landet:
537.893
Totalt antall internt fordrevne:
4.480.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
158.818
Nye flyktninger til landet i 2017:
104.519
Nye internt fordrevne i 2017:
2.166.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
Krisen i Den demokratiske republikken Kongo forverres stadig, og rekordmange må nå flykte fra vold og konflikt. Vi arbeider på spreng for å gi mennesker på flukt den hjelpen de trenger.

Humanitær og politisk bakgrunn

Flere tiår med væpnet konflikt, menneskerettighetsbrudd og ekstrem fattigdom har drevet millioner på flukt i Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo).

Regelmessige, brutale kamphandlinger gjør det stadig vanskeligere enn før å nå fram med hjelp til de mange menneskene som trenger den.


20 år lang krise

Krisen i DR Kongo har vart i 20 år. Det er lite som tyder på at konflikten øst i landet snart vil ta slutt. I 2015 forverret situasjonen seg kraftig. 

I provinsene Sør- og Nord-Kivu flykter tusener fra etnisk konflikt og angrep fra væpnede grupper. 

Fra desember 2016 til mars 2017 økte antallet mennesker på flukt fra 2,2 millioner til 3,7 millioner. Det er en økning på 60 prosent, og skyldtes hovedsaklig en eskalering i kamper i Kasai sentralt i landet. 

Voldsøkningen gjør det vanskeligere å komme fram med hjelp til den rammede befolkningen. Flere internasjonale hjelpeorganisasjoner har opplevd farlige situasjoner og kidnappinger. Mangelen på sikkerhet er den største utfordringen for hjelpeorganisasjoner i landet.

 


Dette gjør vi i DR Kongo

Fra våre ti feltkontorer i DR Kongo jobber Flyktninghjelpen for å bistå mennesker på flukt fra krig og konflikt.

Vi hjelper mennesker på flukt og lokalsamfunnene som huser dem. Vi tilbyr vann og sanitærtjenester, gir juridisk hjelp og sørger for matsikkerhet og gode utdanningsmuligheter.


Rettshjelp

Vi lærer kvinner og menn om hvilke rettigheter de har til land og eiendom, og hjelper dem med å anvende disse. Vi bidrar også til at de får viktige attester og dokumentasjon.

Vi jobber for å:

 • Gi informasjon, opplæring og bidra til konfliktløsing slik at folk kan lære om og anvende rettighetene de har til land og eiendom.
 • Løse konflikter knyttet til land og eiendom.
 • Sikre trygge leieforhold for leietakere.
 • Hjelpe folk med å få viktige attester, som fødselsattester og dokumentasjon på ekteskap.
 • Øke kvinners tilgang til rettigheter.
 • Legge vekt på kvinners tilgang til land, eiendom og mulighet for trygge leieforhold.

Utdanning

Vi gir tilgang til god utdanning i trygge omgivelser. På den måten får barn og unge mulighet til selv å ta del i utviklingen av lokalsamfunnene de lever i.

Vi jobber for å:

 • Gi barn på flukt et skoletilbud der de er. 
 • Gi yrkesopplæring til ungdom og unge voksne, slik at de blir kvalfiserte til å søke jobb eller starte sin egen bedrift.
 • Tilby intensivkurs til barn som har mistet skolegang, slik at de kan komme seg inn i det formelle skolesystemet igjen. 
 • Spre kunnskap i lokalsamfunnene om viktigheten av utdanning, beskyttelse og rettigheter for barn.
 • Utdanne flere lærere i kriseområdene. 
 • Kurse lærere i psykososial støtte.

Vann, sanitær og husly

Vi støtter byggingen av skoler, bygger og reparerer vannposter og latriner, og informerer for å sikre god hygiene. 

Vi jobber for å:

 • Støtte bygging og reprasjon av skoler og klasserom.
 • Bedre tilgangen til rent vann ved å bygge og reparere vannposter og latriner.
 • Redusere dødelighet og sykdom i befolkningen.
 • Spre kunnskap om gode hygienerutiner. 

Matsikkerhet

I DR Kongo bidrar vi til at mennesker på flukt får tilgang til mat. Vi jobber for å hindre at ressursene deres svekkes.

Vi jobber for å:

 • Gi kurs i jordbruk, matproduksjon og husdyrhold.
 • Dele ut frø, husdyr og landbruksredskaper.
 • Hjelpe mennesker med å sette i gang aktiviteter som vil gi dem inntekt.
 • Reparere veier for å bedre bønders tilgang til markeder og sosiale tjenester.

Så mange fikk hjelp i 2016

88.131
Mennesker fikk utdanning
94.968
Mennesker fikk husly
12.150
Mennesker fikk rettshjelp