Photo: NRC/Ingrid Prestetun
Les billedteksten Bilde: Flyktninghjelpen/Ingrid Prestetun

Vårt arbeid i Mali

Publisert 10. jun 2016
I Mali har vold og angrep fra væpnede og radikale grupper tvunget flere tusen på flukt. Flyktninghjelpen jobber for å hjelpe de rammede.

Humanitær og politisk bakgrunn

I 2012, da radikale grupper tok kontroll over Malis nordlige områder, ble mer enn en halv million maliere fordrevet fra hjemmene sine. 150.000 flyktet til nabolandene og rundt 350.000 flyktet inne i landet.


Omstridt kontroll og skjør regjering

I 2013 gjenvant franske militære styrker kontrollen over avgjørende områder i nord fra de radikale gruppene. Men væpnede grupper som ønsker uavhengighet i nord fortsetter å destabilisere området. Det førte til at FN sendte inn en fredsbevarende styrke (MINUSMA) for å gjenopprette statlig kontroll i nord.

Fordrevne maliere begynte å vende hjem igjen. Et vellykket presidentvalg i slutten av 2013 og starten på fredsforhandlinger mellom væpnede grupper og regjeringen i tidlig 2014 ga håp om en endelig fredsløsning.

Men fredsforhandlingene viste seg å være vanskelige. Konflikten mellom grupper som søker uavhengighet i nord og den sentrale regjeringen fortsatte, og flere hundretusener var ute av stand til å vende hjem.

Den 20. juni 2015 ble fredsavtalen endelig signert av de to viktigste væpnede grupperingene og den maliske regjeringen. Siden da har statsapparatet sakte vendt tilbake til områdene nord i landet, og leverer grunnleggende tjenester i de største byene. Men det er enda ikke alle som får utbytte av freden. Mange avsidesliggende områder har fortsatt lite eller ingen tilgang til for eksempel helse og utdanning.

De som har blitt værende i hjemmene sine siden konflikten brøt ut står i fare for ekstrem fattigdom, kronisk usikker tilgang på mat, diskriminering og manglende sikkerhet.


Mali: De humanitære behovene i tall

Internt fordrevne: 36.000
Maliske flyktninger i naboland: 134.000
Mangler sikker tilgang på mat: 241.000


Mangel på finansiering

Til tross for de store humanitære behovene har finansieringen til hjelpearbeid i Mali blitt kraftig redusert. I den strategiske responsplanen for Mali fra 2016 er bare 25 prosent av behovene dekket. Det gjør Mali til en av de mest underfinansierte humanitære appellene i verden.


Dette gjør vi i Mali

Fra våre fire feltkontorer i Mali forsøker Flyktninghjelpen å dekke de grunnleggende behovene til folk som er rammet av vold og fordrivelse.

Vi gir utdanning, husly, matvaresikkerhet og rettshjelp. Siden 2016 har vi også hatt en egen mekanisme for kriserespons.

I Mali har vi kontorer i Gao, Timbuktu, Mopti og Kidal.

Utdanning

Vi jobber sammen med lokalsamfunn og utdanningsmyndigheter slik at barn og unge som er rammet av konflikt og fordrivelse ikke går glipp av utdanning. Vi jobber for å:

 • Øke barn og unges tilgang på kvalitetsutdanning.
 • Tilby intensivkurs til barn og unge som har gått glipp av skolegang, og yrkesopplæring for utsatte ungdommer.
 • Støtte det formelle utdanningssystemet gjennom å kurse lærere og dele ut skolemateriell.
 • Støtte lokale utdanningsopplegg i områder der det ikke finnes skoler.
 • Bygge og renovere skoler og klasserom.


Husly

Vi bidrar med bygging og renovering av hjemmene til utsatte mennesker og til restaureringen av skoler som har blitt ødelagt i konflikten. Vi jobber for å:

 • Gi pengestøtte til sårbare husholdninger for å bygge opp og renovere husene sine.
 • Holde kurs i bygg- og renoveringsteknikker.
 • Bygge og restaurere offentlig infrastruktur.


Matsikkerhet

Vi hjelper mennesker som er rammet av konflikten med å oppnå matvaresikkerhet. Vi jobber for å:

 • Dele ut mat i samarbeid med Verdens matvareprogram (WFP) til mennesker som er utsatt for ekstrem matvaremangel i nord.
 • Dele ut matkuponger til familier som mangler mat.
 • Forhindre at nyfødte og gravide blir under- og feilernærte.
 • Støtte sårbare husholdninger gjennom kurs og finansiering, slik at de kan ta inntektsgivende arbeid.
 • Bidra til styrkingen av lokaløkonomien.


Rettshjelp

Vi tilbyr rettshjelp til konfliktrammede mennesker gjennom vårt arbeid i tre regioner i sentral- og nord-Mali. Gjennom mobile team når vi også flere utenfor disse områdene. Vi jobber for å:

 • Hjelpe mennesker som er rammet av konflikten med å skaffe sivil dokumentasjon, inkludert identitetspapirer og fødselsattester.
 • Holde kurs for lokale myndigheter om behovene og rettighetene til internt fordrevne.
 • Hjelpe internt fordrevne og tilbakevendte med å få oppfylt sine eiendomsrettigheter, ved å hjelpe de som har mistet dokumentasjonen sin eller der hvor det er konflikt rundt eiendomsretten.


Nødhjelpsrespons

Vi driver en hurtigresponsmekanisme som er finansiert av EUs kontor for humanitær bistand og beskyttelse av sivile (ECHO). Denne mekanismen er i stand til å hjelpe nylig fordrevne i nord-Mali med vann, mat og husly innen en uke etter at en krise rammer, om det er på grunn av konflikt eller naturkatastrofe.

Flyktninghjelpen i Mali driver også arbeid med husly og utdanning for maliske flyktninger i Burkina Faso.

Så mange fikk hjelp i 2015

14.292
Mennesker fikk utdanning
53.217
Mennesker fikk matsikkerhet
19.972
Mennesker fikk husly
20.831
Mennesker fikk rettshjelp