Photo: NRC/Ingrid Prestetun
Les billedteksten Foto: Flyktninghjelpen/Ingrid Prestetun

Vårt arbeid i Mali

I Mali har vold og angrep fra væpnede og radikale grupper tvunget flere tusen på flukt. Flyktninghjelpen jobber for å hjelpe de rammede.

Humanitært overblikk

I 2012 tok radikale grupper kontroll over Malis nordlige regioner, og over en halv million maliere ble drevet på flukt fra hjemmene sine. Rundt 150.000 mennesker flyktet til nabolandene, og hundretusener ble fordrevet inne i landet.

I juni 2015 ble det inngått en fredsavtale mellom to store væpnede opposisjonsgrupper og den maliske regjeringen. Siden har myndighetene gradvis økt tilstedeværelsen sin i de nordlige regionene og tilbyr nå viktige offentlige tjenester i de største byene. Likevel er sikkerhetsutfordringene fortsatt store. Ute på landsbygda mangler helsetjenester og andre viktige offentlige tilbud.

I de sentrale områdene av landet har sikkerhetssituasjonen forverret seg og det er fare for at volden kan spre seg ytterligere.

Mens dem som har blitt igjen siden konfliktene brøt ut opplever vold, fattigdom og matmangel, øker antallet internt fordrevne stadig. Nærmere 130.000 mennesker flyktet fra hjemmene sine i nord- og sentral-Mali i 2018 som følge av lokale sammenstøt, angrep fra væpnede grupper og militære operasjoner. De humanitære behovene er svært store. Ifølge FN hadde rundt 3,9 millioner mennesker behov for humanitær hjelp i 2019.

 

Så mange fikk hjelp i Mali 2020

116.368
mennesker fikk utdanning
10.937
mennesker fikk matsikkerhet
130.209
mennesker fikk husly
59.244
mennesker fikk rettshjelp
84.274
mennesker fikk vann og sanitærtjenester

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpen gir både livreddende nødhjelp og mer langsiktig bistand til maliere på flukt og andre sårbare mennesker.

Vi jobber for å øke oppmerksomheten rundt krisen i Mali med mål om å sørge for økt finansiering til det humanitære arbeidet, og for at det internasjonale samfunnet skal sette krisen og situasjonen til mennesker på flukt høyere på dagsordenen.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Mali