Photo: NRC/Ingrid Prestetun
Les billedteksten Bilde: Flyktninghjelpen/Ingrid Prestetun

Vårt arbeid i Mali

Publisert 10. jun 2016

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
165.428
Totalt antall som har flyktet til landet:
17.593
Totalt antall internt fordrevne:
38.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
11.693
Nye flyktninger til landet i 2017:
454
Nye internt fordrevne i 2017:
35.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
I Mali har vold og angrep fra væpnede og radikale grupper tvunget flere tusen på flukt. Flyktninghjelpen jobber for å hjelpe de rammede.

Humanitær og politisk bakgrunn

I 2012, da radikale grupper tok kontroll over Malis nordlige områder, ble mer enn en halv million maliere fordrevet fra hjemmene sine. 150.000 flyktet til nabolandene og rundt 350.000 flyktet inne i landet.

Omstridt kontroll og skjør regjering

I 2013 gjenvant franske militære styrker kontrollen over viktige områder i nord fra opprørsgruppene. Men væpnede grupper som ønsker uavhengighet fortsatte å skape uro og konflikt i det nordlige Mali. Det førte til at FN sendte inn en fredsbevarende styrke (MINUSMA) for å gjenopprette statlig kontroll i nord.

Fordrevne maliere begynte å vende hjem igjen. Et vellykket presidentvalg i slutten av 2013, og starten på fredsforhandlinger mellom væpnede grupper og regjeringen i 2014, gav håp om en endelig fredsløsning.

Men fredsforhandlingene viste seg å være vanskelige. Konflikten mellom grupper som søker uavhengighet i nord og den sentrale regjeringen fortsatte. Flere hundretusener kunne fortsatt ikke vende hjem.

20. juni 2015 ble fredsavtalen endelig signert av de to viktigste væpnede opprørsgruppene og den maliske regjeringen. Siden da har statsapparatet sakte blitt gjeninnført nord i landet, og leverer grunnleggende tjenester i de største byene. Men mange avsidesliggende områder har fortsatt lite eller ingen tilgang til for eksempel helse og utdanning. 

Stadig oppblussing av volden i nord har ført til nye fordrivelser de siste månedene. I april 2017 var 145.000 maliere fortsatt flyktninger i andre land, mens rundt 45.000 var fordrevet innad i Mali.

Et raskt økende antall lever i ekstrem fattigdom med kronisk usikker tilgang på mat, diskriminering og manglende beskyttelse. 

I følge FN har over 3,8 millioner behov for nødhjelp i Mali nå. Av disse har 600.000 alvorlig mangel på tilgang til sikker mat. 

Mangel på finansiering

Til tross for de store behovene har finansieringen til hjelpearbeid i Mali blitt kraftig redusert. I FNs nødhjelpsplan for Mali for 2017 er kun 23 prosent av pengene som trengs på plass. Det gjør Mali til en av de mest underfinansierte humanitære krisene i verden.


Dette gjør vi i Mali

Fra våre fire feltkontorer i Mali forsøker Flyktninghjelpen å dekke de grunnleggende behovene til folk som er rammet av vold og fordrivelse.

Vi gir utdanning, husly, matvaresikkerhet og rettshjelp. Siden 2016 har vi også drevet programmer for kriserespons.

I Mali har vi kontorer i Gao, Timbuktu, Mopti og Kidal.

Utdanning

Vi jobber sammen med lokalsamfunn og utdanningsmyndigheter slik at barn og unge som er rammet av konflikt og fordrivelse ikke går glipp av utdanning. Vi jobber for å:

 • Øke barn og unges tilgang på kvalitetsutdanning.
 • Tilby intensivkurs til barn og unge som har gått glipp av skolegang, og yrkesopplæring for utsatte ungdommer.
 • Støtte det formelle utdanningssystemet gjennom å kurse lærere og dele ut skolemateriell.
 • Støtte lokale utdanningsopplegg i områder der det ikke finnes skoler.
 • Bygge og renovere skoler og klasserom.


Husly

Vi bidrar med bygging og renovering av hjemmene til utsatte mennesker og til restaureringen av skoler som har blitt ødelagt i konflikten. Vi jobber for å:

 • Gi pengestøtte til sårbare husholdninger for å bygge opp og renovere husene sine.
 • Holde kurs i bygg- og renoveringsteknikker.
 • Bygge og restaurere offentlig infrastruktur.


Matsikkerhet

Vi hjelper mennesker som er rammet av konflikten med å oppnå matvaresikkerhet. Vi jobber for å:

 • Dele ut mat i samarbeid med Verdens matvareprogram (WFP) til mennesker som er utsatt for ekstrem matvaremangel i nord.
 • Dele ut matkuponger til familier som mangler mat.
 • Forhindre at nyfødte og gravide blir under- og feilernærte.
 • Støtte sårbare husholdninger gjennom kurs og finansiering, slik at de kan ta inntektsgivende arbeid.
 • Bidra til styrkingen av lokaløkonomien.
 • Spare- og låneprogrammer for lokalsamfunn. 


Rettshjelp

Vi tilbyr rettshjelp til konfliktrammede mennesker gjennom vårt arbeid i tre regioner i sentral- og nord-Mali. Gjennom mobile team når vi også flere utenfor disse områdene. Vi jobber for å:

 • Hjelpe mennesker som er rammet av konflikten med å skaffe sivil dokumentasjon, inkludert identitetspapirer og fødselsattester.
 • Holde kurs for lokale myndigheter om behovene og rettighetene til internt fordrevne.
 • Hjelpe internt fordrevne og tilbakevendte med å få oppfylt sine eiendomsrettigheter, ved å hjelpe de som har mistet dokumentasjonen sin eller der hvor det er konflikt rundt eiendomsretten.


Nødhjelpsrespons

Med støtte fra EUs kontor for humanitær bistand og beskyttelse av sivile (ECHO), driver vi også en egen krisemekanisme i Nord-Mali. Den består av programmer som gjør oss i stand til å hjelpe nylig fordrevne med vann, mat og husly innen en uke etter at en krise oppstår, enten det er på grunn av konflikt eller naturkatastrofe.

Så mange fikk hjelp i 2016

46.817
Mennesker fikk utdanning
90.625
Mennesker fikk matsikkerhet
2.396
Mennesker fikk husly
18.223
Mennesker fikk rettshjelp
3.432
Mennesker fikk vann og sanitærhjelp