Munakur having an interview with karu(old woman on the right) who is an IDP living in Bulabulin. She is also a beneficiary of NRC’S red rose NFI/food voucher card. 

Photo: NRC/Ingrid Prestetun
Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Nigeria

Humanitært overblikk

Den nordøstlige delen av Nigeria er rammet av store humanitære kriser. Siden 2009 har Boko Haram utført voldelige angrep på sivile, noe som har drevet minst to millioner mennesker på flukt i landet.

Mange har flyktet til hovedstaden Maiduguri eller andre byer i den nordøstlige delstaten Borno, hvor regjeringshæren er til stede og sørger for en viss grad av sikkerhet. Tilstrømmingen av mennesker har ført til stort press på allerede knappe ressurser.

I delstatene Borno, Adamawa og Yobe bor 13,4 millioner mennesker og av disse har 7,1 millioner behov for humanitær hjelp. 1,6 millioner har vendt tilbake til sine hjemsteder, mens 1,8 millioner er drevet på flukt. 800,000 oppholder seg i utilgjengelige områder.

I dag bor over en tredjedel av de som er på flukt i overfylte leirer der forholdene er langt under fastsatte internasjonale standarder. De mangler tilgang til å dekke grunnleggende behov som ordentlig husly og latriner. Plassmangelen fører også til sikkerhetsutfordringer, fare for omfattende branner og lettere spredning av vannbårne sykdommer som kolera

De fleste internt fordrevne i regionen kommer fra landsbygda, hvor de har vært vant til å drive landbruk. Dette gjør at de har problemer med å tjene penger i byene. De har lite mat og ser seg nødt til å ty til tigging. Mange barn må arbeide for at familien skal klare seg.

 

 • 10.098
  mennesker fikk utdanning
 • 27.267
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 51.822
  mennesker fikk husly
 • 133.694
  mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
 • 101.064
  mennesker fikk rettshjelp
 • 160.759
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester

 

Flyktninghjelpens arbeid

Vi hjelper mennesker på flukt som oppholder seg både i leirer og i vertssamfunn. Vi vurderer hele tiden hvem som trenger hjelpen vår mest.

Flyktninghjelpen reagerer raskt når mennesker blir drevet på flukt på grunn av konflikt og naturkatastrofer gjennom utdeling av nødhjelpspakker og mat.

Den nigerianske regjeringen har oppfordret de som har blitt drevet på flukt til å flytte hjem til lokalsamfunnene sine, men i Flyktninghjelpens rapport «Not Ready to Return» fra 2017 kom det fram at 86 prosent av de fordrevne i det nordøstlige Nigeria er redde for å returnere hjem.

Vi anbefaler bedre planlegging rundt integrering og at de som ønsker å gjenbosettes eller integreres, får tilstrekkelig og korrekt informasjon.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Nigeria