Munakur having an interview with karu(old woman on the right) who is an IDP living in Bulabulin. She is also a beneficiary of NRC’S red rose NFI/food voucher card. 

Photo: NRC/Ingrid Prestetun
Les billedteksten Bilde: Flyktninghjelpen/Ingrid Prestetun

Vårt arbeid i Nigeria

Publisert 10. jun 2016

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
331.101
Totalt antall som har flyktet til landet:
10.574
Totalt antall internt fordrevne:
1.707.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
24.527
Nye flyktninger til landet i 2017:
509
Nye internt fordrevne i 2017:
279.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
Terror og vold tvinger millioner av nigerianere på flukt.

Humanitær og politisk bakgrunn

Siden 2009 har den væpnede gruppen Boko Haram utført voldsomme angrep mot sivilbefolkningen i Nigeria. Det har ført til store ødeleggelser nordøst i landet. Minst 17.000 mennesker har blitt drept og anslagsvis 2 millioner er på flukt inne i Nigeria.

Over 14 millioner mennesker i nordøst-Nigeria er rammet av krisen skapt av Boko Haram. Av disse trenger 7 millioner humanitær hjelp.

Rundt ni av ti fordrevne bor i enten uformelle bosetninger eller hos lavtlønnede vertsfamilier. Det legger et stort press på allerede begrensede ressurser. Resten lever i mer etablerte leire.

Flyktninghjelpen har vært tilstede i Nigeria siden 2015.


Sivil nød

Konflikten har resultert i grove brudd på menneskerettighetene og folkeretten – som tilfeldige drap, alvorlige kroppsskader, seksuell vold, ulovlig fengsling, forsvinninger og tvungen rekruttering. Fordrivelse er utbredt. Nigerianere som har blitt tvunget på flukt fra sine hjem lever nå i konstant frykt. De risikerer tvungen utkastelse og å måtte flykte på ny.

Til sammen har 5,5 millioner rundt om i landet behov for trygghet og sikkerhet. Tre millioner lever i avsidesliggende områder som er vanskelig å komme fram med nødhjelp, og hvor vi ikke kjenner til de humanitære behovene.

Jo lenger slike grupper får fortsette å begå disse grusomme overgrepene og jo mer synlige og beryktede de blir, jo vanskeligere blir det å stanse framgangen og innflytelsen deres. De må stanses, og de må stanses nå.

                                                                 Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen


Kvinner og barn rammes hardest

I Nigeria er det kvinner og barn på flukt som er mest utsatt for overgrep. Hver tredje husholdning som er drevet på flukt har et kvinnelig familieoverhode.

Vi ser på opphopningen av mennesker i leire og bosetninger med økende bekymring. Det er svært vanskelig for kvinner og barn å få tak i det de trenger for å overleve. Mangel på steder å hente vann fører til lange køer og store folkemengder, og mange må reise langt i utrygge områder for å hente vann. Uten strøm til lamper og lykter blir kvinner særlig sårbare hvis de skal på toalettet om natten.

Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne opplever den samme kampen.


Urent vann og dårlige sanitærforhold

I Nigeria mangler 3,6 millioner rent og trygt drikkevann, 1,9 millioner mangler grunnleggende sanitetsanlegg og 6,2 millioner står uten skikkelige hygienefasiliteter.

Mangel på kunnskap om riktig hygiene, sammen med knapphet på enkle ting som såpe, er et utstrakt problem i landet. De vanskelige forholdene har allerede ført til kolerautbrudd i leire og vertsamfunn i byen Maiduguri.

Disse forholdene forverres ytterligere av at det ofte ikke finnes skikkelig avfallshåndtering. Toalettene og kloakksystemene er dårlige. Det har ført til avføring i det åpne rom.


Dette gjør vi i Nigeria

Gjennom vårt arbeid i Nigeria leverer vi livreddende humanitær hjelp til nigerianere på flukt.

Vi imøtekommer behovene til familier og landsbyer som er rammet av fordrivelse, redder liv og hjelper dem med å gjenoppbygge livene sine. Vi foretar rutinemessige undersøkelser slik at vi vet hvem som trenger hjelpen vår mest.

Flyktninghjelpen har kontorer i Abuja og Maiduguri.

Vi yter nødhjelp til nigerianere som nylig har blitt drevet på flukt. Vi hjelper dem med å forberede seg på et sannsynlig langvarig opphold som fordrevne.


Rettshjelp

I noen tilfeller kan konflikter om hus og eiendom gjøre at nigerianere på flukt ikke får tak over hodet. I Nigeria får man bare tilgang til visse rettigheter og tjenester ved å framvise en mappe med juridiske identitetspapirer. Kulturelle normer tilsier at kvinner og minoritetsgrupper er særlig utsatte for å møte problemer her. Vi jobber for å:

 • Tilby gratis rådgivning på land- og eiendomsrettigheter og juridisk dokumentasjon.
 • Styrke eiendomsretten for fordrevne nigerianere som bor i urbane strøk, hvor uklare leieavtaler og eiendomsspørsmål kan føre til tvungen utkastelse og ytterligere fordrivelse.
 • Bidra til felles tvisteløsninger for å løse juridiske konflikter.
 • Tilby kurs for nigerianske regjeringsansatte og ansatte i internasjonale hjelpeorganisasjoner som jobber med hus- og eiendomsspørsmål innad i sosioøkonomiske avdelinger.
 • Gi opplæring til ansatte i formelle og uformelle rettsinstanser på beskyttelse av fordrevne og deres hus- og eiendomsrettigheter.

Husly

Minst 1,6 millioner nigerianere har behov for øyeblikkelig husly. De bor i improviserte bosettinger og søker tilflukt i overbefolkede og mangelfulle leire eller lokalsamfunn. Husly som har blitt bygget i leirene har i hovedsak vært midlertidig kriseløsninger som ikke egnes for langvarig bruk. Utenfor leirene er de halvpermanente boløsningene som har blitt brukt av fordrevne, i svært dårlig stand. Vi jobber for å:

 • Bygge husly i leire og i urbane områder.
 • Dele ut elektroniske kontantkuponger til innkjøp av byggematerialer fra forhåndsgodkjente butikker.
 • Forbedre infrastruktur, til eksempel kloakksystemer.


Vi har nylig bygget 950 huslyenheter for sårbare mennesker i leirene og byene.


Vann og sanitær

I bosetninger og leire er det avgjørende å promotere riktig hygiene for å forhindre sykdomsutbrudd, for eksempel av kolera. Våre ansatte i vann og sanitær jobber både inne i og utenfor leirene. Vi jobber for å:

 • Sørge for trygt drikkevann og hygieneartikler.
 • Bygge latriner, håndvasker og dusjer, i tett samarbeid med våre huslyeksperter.
 • Holde kurs for å informere om riktig hygiene.


Nylig har vi sørget for trygge vannkilder og bygget latriner, håndvasker og dusjer for 7.500 mennesker. Vi har også nådd ut til over 10.000 mennesker med hygienekampanjer gjennom dør-til-dør aksjoner og diskusjonsgrupper, samt delt ut 500 hygienepakker.


Matsikkerhet

Det er vårt håp å vende tilbake og fortsette med jordbruket, slik vi pleide

                                                                                               Saleh, 50 år gammel, internt fordrevet, Bakasi-leiren

Rundt 3,9 millioner mennesker har behov for mathjelp. Mange har mistet gårdene sine. Lokalsamfunnene som huser de fordrevne sliter også, da de må dele på de knappe ressursene i flere måneder i strekk. Vi jobber for å:

 • Dele ut matkurver og elektroniske kontantoverføringer for mat og husholdningsartikler.
 • Holde kurs om matproduksjon for de som har mistet livsgrunnlaget til vold og fordrivelse.
 • Tilby tilskudd for næringslivsvirksomhet og grønnsakshager.


Vi deler ut matkurver som nødhjelp til 1.600 av de mest sårbare. Disse dekker hele ernæringsbehovet deres. Vi er også i gang med å støtte ytterligere 1.000 mennesker over fire måneder med matvarenødhjelp, gjennom elektroniske kuponger.

Så mange fikk hjelp i 2016

18.690
Mennesker fikk matsikkerhet
14.603
Mennesker fikk husly
15.080
Mennesker fikk rettshjelp
90.440
Mennesker fikk vann og sanitærtjenester