Munakur having an interview with karu(old woman on the right) who is an IDP living in Bulabulin. She is also a beneficiary of NRC’S red rose NFI/food voucher card. 

Photo: NRC/Ingrid Prestetun
Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Nigeria

Humanitært overblikk

Krisen i Nigeria er preget av brutal vold mot sivile, noe som forårsaker akutte humanitære behov og tvinger mange på flukt. I nordøst har den 13 år lange konflikten fullstendig ødelagt liv, infrastruktur, grunnleggende tjenester og sosial struktur.

To millioner mennesker er på flukt i delstatene Borno, Adamawa og Yobe. Omtrent halvparten av disse bor i lokale vertssamfunn, noe som legger økende press på allerede knappe ressurser. Tilgangen til mat er begrenset, spesielt i delstaten Borno, der de fleste allerede opplever alvorlig matmangel. Sivile, inkludert hjelpearbeidere, er fortsatt mål for dødelige angrep fra ikke-statlige væpnede grupper, og transportkorridorene er aldri sikre.

I de nordvestlige og nord-sentrale regionene oppstår volden ofte på grunn av konflikter om land og ressurser, som har blitt forverret av klimaendringer. Kriminaliteten er også økende.

Jobbmulighetene er få, og fremtiden for barna er usikker, da tilgangen til skikkelig skolegang er nærmest ikke-eksisterende. Mange familier har enten mistet identitetspapirer mens de flyktet eller aldri fått dem, noe som hindrer tilgangen til viktige tjenester.

 • 27.557
  mennesker fikk utdanning
 • 30.065
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 26.862
  mennesker fikk husly
 • 103.599
  mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
 • 77.008
  mennesker fikk rettshjelp
 • 142.787
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester
 • 11.284
  mennesker fikk annen hjelp

 

Flyktninghjelpens arbeid

Siden 2015 har Flyktninghjelpen i Nigeria jobbet for å hjelpe samfunnene som har tatt imot mennesker som er på flukt. Vi bidrar med å dekke grunnleggende behov, forbedre jobbmuligheter og sikre tilgang til viktige tjenester. I tillegg arbeider vi for å bygge motstandskraft mot fremtidige kriser gjennom våre seks kjernekompetanser: vann, sanitær og hygiene, husly, utdanning, informasjon, rådgivning og juridisk bistand, levebrød og matsikkerhet, leirledelse og beskyttelse.

Flyktninghjelpen gir umiddelbar hjelp når nødsituasjoner oppstår. I 2021 nådde Flyktninghjelpen over 269.000 mennesker med bistand.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Nigeria