Munakur having an interview with karu(old woman on the right) who is an IDP living in Bulabulin. She is also a beneficiary of NRC’S red rose NFI/food voucher card. 

Photo: NRC/Ingrid Prestetun
Les billedteksten Foto: Flyktninghjelpen/Ingrid Prestetun

Vårt arbeid i Nigeria

Terror og vold tvinger millioner av nigerianere på flukt.

Humanitært overblikk

Den nordøstlige delen av Nigeria er rammet av store humanitære kriser. Siden 2009 har Boko Haram utført voldelige angrep på sivile, noe som har drevet minst to millioner mennesker på flukt i landet.

Mange har flyktet til hovedstaden eller andre byer i den nordøstlige staten Borno, hvor regjeringshæren er til stede og sørger for en viss grad av sikkerhet. Tilstrømmingen av mennesker har ført til stort press på allerede knappe ressurser.

De fleste internt fordrevne i regionen kommer fra landsbygda, hvor de har vært vant til å drive landbruk, og har problemer med å tjene penger i byene. Mange ser seg nødt til å ty til tigging, rasjonering av mat og barnearbeid.

I dag bor over en tredjedel av de som er på flukt i overfylte leirer, langt under fastsatte internasjonale standarder. De mangler tilgang til grunnleggende ting som ordentlig husly og latriner. Plassmangelen fører også til sikkerhetsutfordringer som voldsomme branner og lettere spredning av vannbårne sykdommer som kolera.
 

Så mange fikk hjelp i Nigeria i 2018

4.782
mennesker fikk utdanning
70.146
mennesker fikk matsikkerhet
43.244
mennesker fikk husly
78.241
mennesker fikk rettshjelp
88.194
mennesker fikk vann og sanitærtjenester

Flyktninghjelpens arbeid

Vi hjelper mennesker på flukt som oppholder seg utenfor leirer og vertssamfunn. Vi vurderer hele tiden hvem som trenger hjelpen vår mest.

Den nigerianske regjeringen har oppfordret de som har blitt drevet på flukt til å flytte hjem til lokalsamfunnene sine, men i rapporten Not Ready to Return fra 2017 kom det fram at 86 prosent av de fordrevne i det nordøstlige Nigeria er redde for å returnere hjem.

Vi anbefaler bedre planlegging rundt integrering og at de som ønsker å gjenbosettes eller integreres får tilstrekkelig og korrekt informasjon.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Nigeria