Foto: Ingebjørg Kårstad/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Sudan

Humanitært overblikk

Mer enn en fjerdedel av Sudans befolkning vil trenge humanitær hjelp i 2021. Landet står i flere langvarige kriser, og omstendighetene endres stadig. Det politiske systemet er anstrengt, det er økonomisk krise med høy inflasjon, og mangel på mat og drivstoff. Det er igangsatt fredsforhandlinger med flere ikke-statlige væpnede grupper, likevel ble AU (Afrikanske Union) og FNs fredsbevarende styrker trukket ut av landet mot slutten av 2020, til tross for at sikkerheten stadig er truet.

Nesten 13 millioner mennesker har behov for nødhjelp i Sudan, inkludert 2,5 millioner internt fordrevne som har flyktet fra hjemmene sine på grunn av vold og konflikt. Flesteparten av flyktningene kommer fra Darfur, og over en million har flyktet fra blant annet Sør-Sudan, Etiopia og Eritrea. I november 2020 brøt det ut kamper i Tigrayregionen i Etiopia, og mange måtte dra over grensen til det østlige Sudan.

Etter det politiske skiftet i 2019, har humanitære organisasjoner fått betraktelig bedre tilgang i landet.

 • 17.213
  mennesker fikk utdanning
 • 43.656
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 37.491
  mennesker fikk husly
 • 35.922
  mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
 • 1.785
  mennesker fikk rettshjelp
 • 21.171
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester

 

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpen gjenopptok sitt arbeid i Sudan i 2020, og vi tilbyr både nødhjelp, beskyttelse og langsiktige løsninger. Vi jobber med leirdrift, utdanning, rettshjelp, sysselsetting, husly og rent vann. I tillegg kan vi jobbe raskt for å få hjelpen fram i nødsituasjoner, og vi var hurtig til stede under den nylige krisen i det østlige Sudan. Vi arbeider også med påvirkningsarbeid, og benytter ulike digitale og tekniske hjelpemetoder.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Sudan