Foto: Ingebjørg Kårstad/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Sudan

Humanitært overblikk

Den humanitære krisen i Sudan fortsatte å forverre seg i 2022, mye på grunn av konflikt, politisk ustabilitet, økonomiske vanskeligheter og katastrofer. Landet nådde et rekordhøyt antall mennesker på flukt innen midten av 2022. Over en halv million mennesker var da tvunget på flukt grunnet væpnede angrep siden januar 2021. Angrepene rettet seg mot landsbyer, flyktningleirer og jordbruksland, noe som førte til enorme humanitære behov.  

Antallet mennesker som lever med akutt usikker mattilgang er rekordhøyt på tvers av landet, spesielt i områder som er preget av konflikt, som i Darfur. Det ble antatt at 11,7 millioner mennesker ville stå ovenfor akutt sult i perioden juni til september i 2022. Krisen forverret også situasjonen for de 1,1 millionene menneskene i landet på flukt fra Sør-Sudan, Eritrea, Syria, Etiopia og Den sentralafrikanske republikk.  

I august ble 16 av 18 regioner i Sudan rammet av flom, noe som påvirket over 279.000 mennesker, både sudanesere og mennesker på flukt fra andre land.  

Humanitære aktører har satt seg som mål å hjelpe 10,9 millioner utsatte mennesker i 2022, men ved midten av året er bare 20 prosent av den humanitære responsplanen for Sudan finansiert. 

 • 24.267
  mennesker fikk utdanning
 • 41.957
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 40.524
  mennesker fikk husly
 • 21.115
  mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
 • 19.984
  mennesker fikk rettshjelp
 • 54.412
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester
 • 65.025
  mennesker fikk annen hjelp

 

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpens hovedmål i Sudan er å bidra til overlevelse, beskyttelse og verdighet for menneskene som er påvirket av konflikt og flukt, samtidig som vi søker langsiktige løsninger. Vi fokuserer på å respondere på kriser i etterkant av vold og katastrofer samt å søke langsiktige løsninger gjennom programmene våre og påvirkningsarbeid. Vi står opp for mennesker som har blitt tvunget på flukt, og forsvarer rettighetene og verdigheten deres.  

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Sudan