Les billedteksten Foto: Patric Ekløf/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Tanzania

Publisert 22. jun 2017

Tanzania

Totalt antall som har flyktet fra landet:
1.827
Totalt antall som har flyktet til landet:
290.037
Totalt antall internt fordrevne:
-
Nye flyktninger fra landet i 2016:
51
Nye flyktninger til landet i 2016:
71.967
Nye internt fordrevne i 2016:
-
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2017.
I 2016 startet Flyktninghjelpen opp i Kigoma-regionen i Tanzania for å hjelpe mennesker på flukt fra Burundi. Hjelpen omfatter vann- og sanitærtjenester, utdanning og husly.

Humanitær og politisk bakgrunn


Burundi står på randen av borgerkrig. Siden 2015 har hundrevis av mennesker blitt drept og mer enn 325.000 har flyktet fra landet, de fleste til Tanzania. Konflikten startet i april 2015, da landets president, Pierre Nkurunziza, ignorerte konstitusjonen og stilte til en tredje presidentperiode. Dette førte til store offentlige protester og et mislykket kuppforsøk. Myndighetene reagerte med å slå hardt ned på opposisjonen og de som protesterte. Landet er nå preget av grove menneskerettighetsbrudd og begrenset ytringsfrihet.


Dårlige forhold i flyktningleirene


Daglig flykter mennesker over grensen fra Burundi til flyktningleirer i Tanzania, hvor kapasiteten sprengt. Leirene er preget av dårlig husly, begrenset tilgang på drikkevann og mangel på latriner.
Nær halvparten av flyktningene er barn og ungdom. Det er få utdanningsmuligheter i leirene, dermed står mange uten skolegang.


Leirene er overfylte, men myndighetene i Tanzania tillater ikke at flyktninger bor utenfor leirene. Samtidig er de tilbakeholdne med å opprette nye leirer for å gi husly til det økende antallet flyktninger.
FN og andre humanitære organisasjoner bekymrer seg nå for en mulig forverring av situasjonen i Burundi og nabolandet Den demokratiske republikken Kongo, som kan føre til at enda flere krysser grensen over til de allerede overbefolkede flyktningleirene i Tanzania.

 

Dette gjør vi i Tanzania


Flyktninghjelpen har vært tilstede i Tanzania siden 2016, og fortsetter med å utvide arbeidet med vann- og sanitærtjenester, utdanning og husly i 2017.


Utdanning


I følge FNs høykommissær for flyktninger bor det opp mot 300.000 flyktninger i Tanzania, nær halvparten er barn og ungdom. Behovene for utdanning er derfor store.
Vi:

  • Tilbyr intensiv undervisning til barn og unge som har gått glipp av utdanning.
  • Utdanner lærere.

Husly


Flyktninghjelpen mangler penger til å dekke de humanitære behovene. Eksempelvis er det 36.000 flyktninger som har behov for husly, men det finnes kun penger til å skaffe 16.000 tak over hodet.
Vi:

  • Bygger enkle og midlertidige hus
  • Bygger skoler.

Vann og sanitær


Ettersom leirene blir mer overfylte øker mangelen på vann og viktigheten av å ha gode sanitære fasiliteter for å forhindre sykdom.
Vi:

  • Bygger latriner.
  • Distribuerer hygieneartikler, som såpe.
  • Fremmer god hygiene.
  • Sørger for vannkraner og latriner på skoler.