Les billedteksten Foto: Patric Ekløf/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Tanzania

I 2016 startet Flyktninghjelpen opp i Kigoma-regionen i Tanzania for å hjelpe mennesker på flukt fra Burundi. Hjelpen omfatter vann- og sanitærtjenester, utdanning og husly.

Humanitært overblikk

Tanzania huser over 237.000 mennesker på flukt. Flertallet kommer fra Burundi og Den demokratiske republikken Kongo, i tillegg til over 150 andre nasjonaliteter.

På grunn av en betydelig nedgang i finansiering til hjelpearbeid sliter humanitære organisasjoner med å levere grunnleggende tjenester som rent vann, utdanning, husly og sosiale tjenester.

Tanzania fokuserer på frivillige returer til Burundi, og innen august 2020 hadde over 15.000 burundiere returnert til hjemlandet sitt. Flyktningene registreres nå raskere enn før, og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) anslo at 30.000 hadde vendt hjem innen utgangen av 2020.

Flyktninghjelpen jobber for å opprettholde prinsippene for frivillig tilbakevending; det skal være en informert avgjørelse og en verdig retur til et trygt område.

Tanzania har trukket seg fra FNs flyktningavtale (CRRF) og begrenset flyktningers muligheter til å være med på levebrødprosjekter. Samtidig er alle grenseoverganger stengt for flyktninger. Midlene er begrensede, og situasjonen er alvorlig.

Så mange fikk hjelp i Tanzania i 2021

2.474
mennesker fikk utdanning
36.678
mennesker fikk husly
63.716
mennesker fikk rettshjelp
256.174
mennesker fikk vann og sanitærhjelp

Flyktninghjelpens arbeid

Etter at borgerkrigen brøt ut i Burundi i 2015, startet vi operasjoneri Tanzania for å støtte mennesker som bor i flyktningleirene Mtendeli og Nduta nær grensen til Burundi. I mai 2017 utvidet vi virksomheten vår til også å inkludere leiren Nyarugushu. Siden januar 2020 har vi iverksatt programmer i alle tre leirene med fokus på vann og hygiene, samt husly og infrastruktur. I tillegg har vi utdanningsprogrammer i Mtendeli og Nyaragushu, og vi tilbyr rettshjelp i Ndutaleiren.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Tanzania