Distributi​on of soap and new water containers in exchange for old ones. Sudanese refugees in South Sudan. Photo: NRC/Christian Jepsen.
Les billedteksten Sudanske flyktninger i Sør-Sudan venter på såpe og nye vannbeholdere. Bilde: Flyktninghjelpen/Christian Jepsen.

Vårt arbeid i Sør-Sudan

Publisert 06. jun 2016

Sør-Sudan

Totalt antall som har flyktet fra landet:
1.442.426
Totalt antall som har flyktet til landet:
264.352
Totalt antall internt fordrevne:
1.854.000
Nye flyktninger fra landet i 2016:
737.384
Nye flyktninger til landet i 2016:
11.885
Nye internt fordrevne i 2016:
281.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2017.
I verdens yngste stat fortsetter en ødeleggende konflikt å sende millioner av mennesker på flukt.

Humanitær og politisk bakgrunn

I 2011 erklærte Sør-Sudan uavhengighet fra Sudan, etter en fredsavtale som gjorde slutt på Afrikas lengste borgerkrig. Men etter bare to år med selvstendighet begynte en voldelig konflikt å herje landet. Siden da har mer enn 3 millioner blitt tvunget på flukt.


Stadig verre humanitær situasjon

Borgerkrigen i Sør-Sudan antas å ha drevet 1,87 millioner mennesker på flukt innenfor landets grenser. I tillegg har mer enn 1,6 millioner mennesker flyktet til nabolandene. Sult blir stadig mer utbredt. I februar 2017 erklærte FN sult i to av Sør-Sudans stater. 100.000 mennesker sulter og ytterligere én million mennesker står i fare for å sulte.  

Ifølge FNs organisasjon for humanitær hjelp (OCHA) trenger mer enn 6,1 millioner sørsudanere beskyttelse og humanitær hjelp som mat, rent vann, utdanning og andre grunnleggende tjenester.


Lite internasjonal oppmerksomhet

De krigførende partene undertegnet en fredsavtale i august 2015, men folket i Sør-Sudan har ikke opplevd fred. Fredsarbeidet er vanskelig fordi det fortsatt foregår en kamp om ressurser og makt. I juli 2016 brøt det ut kamper i Juba, som fort spredte seg til tidligere stabile områder. Kampene pågår fortsatt og driver sivile på flukt.

 

Til tross for akutte behov, dekker internasjonale medier konflikten i mindre grad enn før. Siden kampene begynte på slutten av 2013, har det humanitære arbeidet vært sterkt underfinansiert. Hvis denne trenden fortsetter, vil det få alvorlige konsekvenser: det vil være stor mangel på livreddende og langsiktig hjelp. Denne hjelpen kunne bidratt til å bygge opp igjen landet.


Dette gjør vi i Sør-Sudan

Flyktninghjelpen har vært aktiv sør i Sudan siden 2004, og i Sør-Sudan siden landet ble selvstendig i 2011. Over hele Sør-Sudan har vi hjelpeprogrammer, i tillegg til mobile team som gir nødhjelp i områder som er vanskelige å nå.

Kort tid etter at borgerkrigen brøt ut i 2014, trappet vi opp hjelpearbeidet for å møte befolkningens voksende humanitære behov. Vi nådde fjerne områder i de tre statene som var hardest rammet av konflikten: Unity, Upper Nile og Jonglei.

Rettshjelp

Et menneske på flukt kan møte en rekke juridiske hindringer. Vi jobber for å:

 • Tilby informasjon og opplæring slik at folk kan lære om og utøve sine land- og eiendomsrettigheter.
 • Tilby konfliktløsning for å fremme fredelig sameksistens i lokalsamfunn.
 • Hjelpe kvinner med å få tilgang til eiendom og leietagersikkerhet.

Utdanning

Vi gir god utdanning til barn, ungdom og voksne. For mennesker på flukt gir skolegang en følelse av normalitet i hverdagen. Gjennom utdanning får de erfaring og kunnskap, som er viktig for å finne seg arbeid i fremtiden. Vi jobber for å:

 • Gi barn og unge utdanning i trygge omgivelser. De som har gått glipp av mye skolegang, får tilbud om intensivkurs. Vi har også en egen utdanningspakke for ungdom, og et eget program for læring i kriser.
 • Gi voksne muligheten til å lære å lese og skrive, gjennom et eget program rettet mot voksne.

Husly

I kriser setter vi opp nødhjelpstelt i avsidesliggende områder. Vi jobber for å:

 • Dele ut sett med kjøkkenutstyr, myggnett og plastduker.
 • Gjøre folk i stand til å delta aktivt i bygging av boliger.
 • Lære folk hvordan de kan rehabilitere og forbedre boligen når det er nødvendig.
 • Bygge skoler og klasserom.

Vann- og sanitær

Vi konstruerer og rehabiliterer latriner og vannposter, og reparerer eksisterende anlegg. Vi jobber for å:

 • Sørge for at befolkningen har tilgang til rent vann og latriner.
 • Redusere dødelighet forårsaket av vannbårne sykdommer, som diaré og kolera.
 • Spre kunnskap om trygge hygienevaner blant mennesker på flukt.

Matsikkerhet

Mat er et akutt og grunnleggende behov for alle mennesker. Vi jobber for å:

 • Distribuere mat i avsidesliggende områder.
 • Dele ut kontanter til mennesker på flukt, så de selv kan kjøpe det de trenger.
 • Distribuere kuponger som folk kan bruke hos sine lokale kjøpmenn.
 • Støtte folk i å finne inntektsgivende arbeid, ved å gi opplæring i jordbruk.
 • Forenkle småbønders adgang til markedet, ved å rehabilitere veier og organisere landbruksmesser.

Så mange fikk hjelp i 2016

78.986
Mennesker fikk utdanning
565.525
Mennesker fikk matsikkerhet
161.117
Mennesker fikk husly
43.813
Mennesker fikk rettshjelp
48.247
Mennesker fikk vann og sanitærtjenester

Etablert
2004
Budsjett 2017
120 millioner NOK
Internasjonalt ansatte
32
Kontorer
Juba (Juba), Alek (Gogrial), Aweil (AweilEast), Mingkamman (Eastern Lake), Bor(Jonglei), Leer and Thonyor (SouthernLiech), Akobo (Eastern Bieh), Wau (Wau)
Budsjett 2016
150 millioner NOK
Nasjonalt ansatte
222