Distributi​on of soap and new water containers in exchange for old ones. Sudanese refugees in South Sudan. Photo: NRC/Christian Jepsen.
Sudanske flyktninger i Sør-Sudan venter på såpe og nye vannbeholdere. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Sør-Sudan

I verdens yngste stat fortsetter en ødeleggende konflikt å tvinge millioner av mennesker på flukt.

Humanitært overblikk

De humanitære forholdene i landet har blitt forverret av klima, konflikt, økonomiske kriser med mer, og et stort antall mennesker er drevet på flukt. Det ble anslått at 9,4 millioner mennesker ville trenge humanitær bistand og beskyttelse i 2023, rundt 76 prosent av befolkningen. Samtidig er to tredjedeler berørt av den prekære matmangelen. Mange av de 2,3 millioner sørsudanerne som lever på flukt har blitt drevet på flukt flere ganger og kan ikke vende hjem. Lokalsamfunnene mangler tilgang til grunnleggende tjenester, og er svært avhengige av humanitær hjelp.

Konflikten i Sudan fortsetter å tvinge folk på flukt til Sør-Sudan, og hundretusener har ankommet landet siden april 2023. Hjemvendte sørsudanere oppfordres til å dra tilbake til sine opprinnelsesområder, til steder som er like sårbare og mangler grunnleggende tjenester. Ofte opplever de at hjemmene deres har blitt ødelagt av borgerkrigen eller er okkupert.

Klimaendringene er også en viktig årsak til at mange trenger hjelp, og store deler av delstatene Jonglei og Unity er utsatt for flom. Dårlige levekår i flomutsatte områder bidrar til underernæring, vannbårne sykdommer og malaria. Sør-Sudan har også fortsatt høye nivåer av kjønnsbasert vold og betydelige menneskerettighetsbrudd over hele landet.

 • 86.591
  mennesker fikk utdanning
 • 300.283
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 249.252
  mennesker fikk husly
 • 45.677
  mennesker fikk rettshjelp
 • 122.222
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester
 • 146.192
  mennesker fikk annen hjelp

 

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpen responderer på langvarige og akutte kriser, både gjennom våre faste programaktiviteter og mobil nødhjelp. Vi sikrer livreddende hjelp på tvers av landet, og responderer på akutte kriser og katastrofer.

Vi har samarbeidet med andre humanitære aktører for å sikre hurtig utrykning som er velkoordinert med annen bistand. Dette gjør oss i stand til å hjelpe mennesker på steder som er vanskelige å nå. Byråkratiske prosesser og vedvarende usikkerhet har stor innvirkning på humanitær hjelp, og hindrer fri adgang til mennesker i nød.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt over hele verden.

Les mer om Sør-Sudan