Distributi​on of soap and new water containers in exchange for old ones. Sudanese refugees in South Sudan. Photo: NRC/Christian Jepsen.
Sudanske flyktninger i Sør-Sudan venter på såpe og nye vannbeholdere. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Sør-Sudan

I verdens yngste stat fortsetter en ødeleggende konflikt å tvinge millioner av mennesker på flukt.

Humanitært overblikk

Over to tredeler av de 8,9 millioner menneskene i Sudan har behov for humanitær støtte. De humanitære forholdene i landet har blitt forverret av klima, konflikt, økonomiske kriser, effektene av Covid-19 og kjønnsbasert vold. Menneskene som har blitt utsatt for vold har begrenset tilgang på rettshjelp, og det er avgjørende at de får beskyttelsen de trenger.  

Svært mange er tvunget på flukt fra pågående konflikt og ustabilitet i landet, kombinert med flommer. Over to millioner mennesker er på flukt i eget land, og av disse er 55 prosent kvinner og jenter. I tillegg er 2,3 millioner mennesker fra Sør-Sudan på flukt i nabolandene.   

På grunn av unormalt mye regn har langvarige flommer påvirket jordbruket negativt, noe som har lagt press på en allerede presset befolkning. Det estimeres at 8,3 millioner mennesker opplever alvorlig usikkerhet rundt mattilførsel i 2022, og situasjonen forverrer seg stadig.  Stadige flommer bidrar også til ødeleggelse av vanntilførsler. Dette fører til at mange har et sterkt behov for utbygging av sanitærforhold, og mange har begrenset tilgang til grunnleggende tjenester som helsehjelp og utdanning. 

 

 • 86.591
  mennesker fikk utdanning
 • 300.283
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 249.252
  mennesker fikk husly
 • 45.677
  mennesker fikk rettshjelp
 • 122.222
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester
 • 146.192
  mennesker fikk annen hjelp

 

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpen responderer på langvarige og akutte kriser, både gjennom våre faste programaktiviteter og mobil nødhjelp. Vår mobile nødhjelp sikrer livreddende hjelp på tvers av landet, og responderer på akutte kriser og katastrofer. Vi har samarbeidet med andre humanitære aktører for å sikre hurtig utrykning som er velkoordinert med annen bistand. Dette gjør oss i stand til å hjelpe mennesker på steder som er vanskelige å nå. Byråkratiske prosesser og vedvarende usikkerhet har stor innvirkning på humanitær hjelp, og hindrer fri adgang til mennesker i nød.  

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Sør-Sudan